tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Kinh te viet nam

*

*

Gọi số chủ yếu phương cần tìm là abcd (a không giống 0; a;b;c;d là những chữ số)

Do abcd là số thiết yếu phương cơ mà d chỉ hoàn toàn có thể nhận quý hiếm 0; 2; 4; 7

nên d = 0 hoặc 4

Nếu d = 0 ta gồm số abc0 chia hết cho 2

Mà abc0 là số thiết yếu phương cần abc0 phân tách hết cho 4

=> c = 2 hoặc 4

Ta lập được những số 7420; 7240; 2740; 4720, không có số như thế nào là số chính phương

Do đó, d = 4

Ta bao gồm số abc4 chia hết mang lại 2

Mà abc4 là số thiết yếu phương buộc phải abc4 phân tách hết cho 4

=> c = 0 hoặc 2

Ta lập được các số; 7024; 7204; 2704 chỉ bao gồm số 2704 thỏa mãn

Vậy số cần tìm là 2704


Đúng 1
phản hồi (2)
*

tìm số thiết yếu phương được viết vị 4 chữ số 0;2;4;7


Lớp 6 Toán
5
0
Gửi diệt

số bao gồm pương là bình phương của một số ít tự nhiên 

0,2,4, tự 4 chữ số này không thể lập được các số 

chính phương vậy:

ko tất cả số bao gồm phương nào từ 3 chữ số trên


Đúng 0

phản hồi (0)

cfghf


Đúng 0
phản hồi (0)

sai 2704


Đúng 0
bình luận (0)

tim số thiết yếu phương tất cả 4 chữ số được lập từ 4 chữ số sau 0;2;3;4

tim số chủ yếu phương bao gồm 4 chữ số được lập trường đoản cú 4 chữ số sau: 0;2;4;7

tim số chính phương bao gồm 4 chữ số được lập tự 4 chữ số sau 0;2;5;3


Lớp 6 Toán
1
0
Gửi diệt

1: số chính phương là :2304

2:Số chủ yếu phương là 2704

3: số chủ yếu phương là:3025.....


Đúng 0

comment (0)

Với 4 chữ số 0;2;4;7 .Hãy viết số nhỏ xíu nhất có đủ...


Lớp 4 Toán
1
0
Gửi diệt

 

0 ko đứng hàng ngàn suy ra 2 đứng sản phẩm trăm

4 Đúng 0
0

4
Đúng 0Đúng 0Đúng 0

1
Đúng 0
22
Đúng 0Đúng 0
2
Đúng 0Đúng 0


Xem thêm: Tên Việt Sang Tiếng Nhật - Chuyển Tên Tiếng Việt Sang Tiếng Nhật Cực Chuẩn