Thực hiện nay phép tính lúc nhân một trong những với (0)hoặc (0) phân tách cho một vài khác (0) .

Bạn đang xem: 1 0 bằng mấy

Ví dụ: Nhẩm a) (6 imes 0 = ?) b) (0:7 = ?)

Ta có:

a) (6 imes 0 = 0) (Bất kì số như thế nào nhân với (0) cũng bởi chính (0).)

b) (0:7 = 7) ((0) chia cho bất kỳ số nào khác (0) cũng bởi (0))

Dạng 2: tìm kiếm yếu tố còn thiếu.

- muốn tìm quá số ta mang tích phân chia cho quá số kia.

- mong tìm số bị phân chia ta lấy thương nhân cùng với số chia.

Ví dụ: search (x), biết: (x:9 = 0)


Giải:

(eginarraylx:9 &= 0\,,,,,x &= 0 imes 9\,,,,,x &= ,,,0endarray)

Giá trị của (x) buộc phải tìm là (0).

Dạng 3: So sánh

- thực hiện phép tính.

Xem thêm: Cơ Sở Tế Bào Học Của Quy Luật Phân Li Độc Lập, Cơ Sở Tế Bào Học Của Quy Luật Phân Ly Là

- đối chiếu giá trị vừa tính.

Ví dụ: Điền dấu thích hợp vào địa điểm chấm:

(100 imes 0..........1 imes 1)

Giải:

(eginarrayl100 imes 0,,,
Mục lục - Toán 2
CHƯƠNG 1: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG
bài 1: Ôn tập các số đến 100
bài 2: Số hạng - Tổng
bài xích 3: Đề-xi-mét
bài xích 4: Số bị trừ - Số trừ - Hiệu
CHƯƠNG 2: PHÉP CỘNG CÓ NHỚ trong PHẠM VI 100
bài 1: Phép cộng tất cả tổng bởi 10
bài 2: 26 + 4; 36 + 24
bài xích 3: 9 cùng với một số: 9 + 5
bài 4: 29 + 5
bài xích 5: 49 + 25
bài bác 6: 8 cộng với một số: 8 + 5
bài xích 7: 28 + 5
bài 8: 38 + 25
bài bác 9: Hình chữ nhật - Hình tứ giác
bài 10: việc về những hơn.
bài bác 11: 7 cùng với một số: 7 + 5
bài xích 12: 47 + 5
bài bác 13: 47 + 25
bài bác 14: bài toán về ít hơn
bài bác 15: Ki-lô-gam
bài xích 16: 6 cộng với một số: 6 + 5
bài xích 17: 26 + 5
bài bác 18: 36 + 15
bài bác 19: Bảng cộng
bài bác 20: Phép cộng gồm tổng bởi 100
bài bác 21: Lít
CHƯƠNG 3: PHÉP TRỪ CÓ NHỚ vào PHẠM VI 100
bài xích 1: Tìm một trong những hạng trong một tổng
bài bác 2: Số tròn chục trừ đi một trong những
bài bác 3: 11 trừ đi một số trong những : 11 - 5
bài xích 4: 31 - 5
bài xích 5: 51 - 15
bài xích 6: 12 trừ đi một số
bài 7: 32 - 8
bài 8: 52 - 28
bài 9: tìm số bị trừ
bài 10: 13 trừ đi một số : 13 - 5
bài 11: 33 - 5
bài 12: 53 - 15
bài xích 13: 14 trừ đi một số : 14 - 8
bài bác 14: 34 - 8
bài bác 15: 54 - 18
bài xích 16: 15, 16, 17, 18 trừ đi một số trong những
bài 17: 55 - 8; 56 - 7; 37 - 8; 68 - 19
bài xích 18: 65 - 38; 46 - 17; 57 - 28; 78 - 29
bài xích 19: Bảng trừ
bài bác 20: 100 trừ đi một vài
bài 21: tra cứu số trừ
bài 22: Đường trực tiếp
bài xích 23: Ngày, giờ
bài xích 24: Ngày, mon
CHƯƠNG 4: ÔN TẬP
bài 1: Ôn tập về phép cùng và phép trừ (học kì 1)
bài bác 2: Ôn tập về hình học tập (học kì 1)
bài 3: Ôn tập về đo lường và tính toán (học kì 1)
bài 4: Ôn tập về giải toán (học kì 1)
CHƯƠNG 5: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP phân tách
bài 1: Tổng của nhiều số
bài 2: Phép nhân
bài 3: vượt số - Tích
bài 4: Bảng nhân 2
bài xích 5: Bảng nhân 3
bài 6: Bảng nhân 4
bài bác 7: Bảng nhân 5
bài xích 8: Đường vội vàng khúc - Độ dài mặt đường gấp khúc
bài 9: Phép phân tách
bài bác 10: Bảng chia 2
bài xích 11: một trong những phần hai
bài xích 12: Số bị chia - Số chia - yêu thương
bài bác 13: Bảng phân tách 3
bài bác 14: 1 phần ba
bài xích 15: search một vượt số của phép nhân
bài 16: Bảng chia 4
bài 17: một trong những phần tư
bài bác 18: Bảng phân tách 5
bài 19: một phần năm
bài xích 20: Giờ, phút - thực hành thực tế xem đồng hồ.
bài 21: tìm kiếm số bị phân tách
bài xích 22: Chu vi hình tam giác - Chu vi hình tứ giác.
bài xích 23: Số một trong những phép nhân với phép phân tách
bài 24: Số 0 vào phép nhân cùng phép chia.
CHƯƠNG 6: CÁC SỐ trong PHẠM VI 1000
bài 1: Đơn vị, chục, trăm, nghìn.
bài xích 2: So sánh những số tròn trăm
bài xích 3: các số tròn chục từ bỏ 110 đến 200
bài xích 4: các số từ bỏ 101 mang đến 110
bài xích 5: những số tự 111 cho 200
bài xích 6: các số có cha chữ số
bài xích 7: So sánh những số có tía chữ số
bài 8: Mét
bài bác 9: Ki-lô-mét
bài 10: Mi-li-mét
bài bác 11: Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị.
bài xích 12: Phép cùng (không nhớ) trong phạm vi 1000
bài xích 13: Phép trừ (không nhớ) vào phạm vi 1000
CHƯƠNG 7: ÔN TẬP CUỐI NĂM HỌC

*

*

học toán trực tuyến, tra cứu kiếm tư liệu toán và share kiến thức toán học.