Một mối cung cấp điện bao gồm điện trở trong (0,1Omega ) được mắc với năng lượng điện trở (4,8Omega ) thành mạch kín. Khi đó hiệu điện cố kỉnh giữa hai rất của nguồn điện áp là (12V). Suất điện đụng của nguồn điện là:
Bạn đang xem: 1 nguồn điện có điện trở trong 0.1 ôm

+ thực hiện biểu thức cường độ loại điện: (I = dfracUR)

+ sử dụng biểu thức: (I = dfracER + r)


*
*
*
*
*
*
*
*

Đồ thị thể hiện định qui định Ôm là:

*


Cho đoạn mạch như hình vẽ trong số đó (E_1 = 9V), (r_1 = 1,2Omega ); (E_2 = 3left( V ight)), (r_2 = 0,4Omega ). Điện trở (R = 28,4Omega ). Hiệu điện vắt giữa nhì đầu đoạn mạch (U_AB = 6V). Cường độ dòng điện vào mạch có chiều và độ khủng là:

*
Xem thêm: Soạn Bài Ra-Ma Buộc Tội Ngữ Văn 10 Bài Ra Ma Buộc Tội, Soạn Bài Ra

*

Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ. Từng pin có suất điện đụng (E = 1,5V), năng lượng điện trở vào (r = 1Omega ). Điện trở mạch bên cạnh (R = 3,5Omega ). Cường độ dòng điện ngơi nghỉ mạch ko kể là:


Cho mạch điện sau:

*

Biết $E m = m 24V$, $r = 2Omega $, $R_1 = R_2 = 5Omega $, $C_1 = m 4.10^ - 7F$,$C_2 = m 6.10^ - 7F$