Một đồ dùng rơi thoải mái không tốc độ đầu tại khu vực có vận tốc trọng trường g. Vào giây sản phẩm công nghệ 3, quãng đường rơi được là 25m và vận tốc của thiết bị khi vừa đụng đất là 40m/s. Tính g và độ dài nơi thả vật.

Bạn đang xem: 1 vật rơi từ độ cao h xuống mặt đất


Một vật rơi không vận tốc đầu tự đỉnh tòa nhà căn hộ cao cấp có chiều cao 320m xuống đất. đến g=10m/s2. Tính quãng con đường vật rơi được trong 2s thứ nhất và 2s cuối cùng


Cho một đồ dùng rơi thoải mái từ độ dài h. Trong 2s cuối cùng trước khi va đất, vật dụng rơi được quãng đường 60m. Tính thời hạn rơi và độ dài h của vật dịp thả biết g=10m/s2g = 10 m/s2


Một thiết bị được thả rơi tự do không vận tốc đầu từ độ dài h so với phương diện đất. Cho g = 10m/s2. Thời hạn vật rơi hết độ dài h là 8 giây. Tính độ dài h, tốc độ của thiết bị khi vật đụng đất.


Cho một thiết bị rơi tự do thoải mái từ chiều cao h. Hiểu được trong 2s ở đầu cuối vật rơi được quãng đường bằng quãng lối đi trong 5s đầu tiên, g=10m/s2.Tìm độ cao lúc thả vật dụng và thời gian vật rơi.


Một đồ được thả rơi tự do không tốc độ đầu từ độ cao h so với mặt đất. Thời gian vật rơi 10 m ở đầu cuối trước khi va đất là 0,2s. Tính chiều cao h, vận tốc của vật dụng khi va đất. đến g = 10m/s2.


Một trang bị được thả rơi tự do thoải mái không gia tốc đầu từ độ dài h so với phương diện đất. đến g = 10m/s2. Tốc độ của vật khi chạm đất là 60m/s. Tính quãng đường vật rơi trong tứ giây đầu và trong giây vật dụng tư


Một thiết bị được thả rơi thoải mái không tốc độ đầu từ độ dài h biết vào 7s cuối cùng vật rơi được 385m mang đến g = 10m/s2. Tính đoạn đường vật đi được trong giây máy 6


Một vật dụng rơi không vận tốc đầu từ bỏ đỉnh tòa nhà căn hộ cao cấp có chiều cao 320m xuống đất. Mang đến g=10m/s2. Tìm tốc độ lúc vừa đụng đất và thời hạn của trang bị rơi.

Xem thêm: Bài Văn Tả Một Đêm Trăng Đẹp Lớp 6 ❤️️ 15 Bài Văn Tả Hay Nhất


Một đồ vật rơi tự do thoải mái không vận tốc đầu từ độ cao 80m xuống đất biết g = 10m/s2. Tính thời hạn rơi và tốc độ của vật khi vừa lúc vừa đụng đất


Một vật rơi tự do thoải mái từ chiều cao h trong 10s thì tiếp đất. Quãng mặt đường vật rơi vào 2s sau cuối là bao nhiêu? mang lại g = 10m/s2


Một trang bị rơi tự do vì một vị trí có độ dài 500m biết g=10m/s2. Tính quãng mặt đường vật rơi trong giây đồ vật 5


Một thứ được thả rơi tự do thoải mái không tốc độ đầu từ chiều cao h biết vào 7s cuối cùng vật rơi được 385m đến g = 10m/s2. Tính thời gian cần thiết để thiết bị rơi 85m cuối cùng


Một trang bị được thả rơi thoải mái không gia tốc đầu từ chiều cao h so với khía cạnh đất. Mang đến g = 10m/s2. Thời gian vật rơi hết chiều cao h là 8 giây. Tính quãng con đường vật rơi trong giây sau cuối trước khi chạm đất.


*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam