Bài học này trình bày nội dung: hai tuyến phố thẳng vuông góc. Dựa vào kết cấu SGK toán lớp 7 tập 1, orsini-gotha.com đã tóm tắt lại hệ thống kim chỉ nan và giải đáp giải các bài tập một cách chi tiết, dễ dàng hiểu. Hy vọng rằng, đây đã là tài liệu có lợi giúp các em học tập giỏi hơn

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

A. Tổng đúng theo kiến thức

I. Định nghĩa

*

Hai mặt đường thẳng xx" với yy" cắt nhau và trong các góc tạo nên thành tất cả một góc vuông được gọi là hai tuyến phố thẳng vuông góc.Ký hiệu : $xx"perp yy"$

 

II. Vẽ hai tuyến phố thẳng vuông góc

*

Tính chất

Có một và chỉ một đường trực tiếp a" đi qua điểm O với vuông góc với mặt đường thẳng a đến trước.

Bạn đang xem: 2 đường thẳng vuông góc lớp 7

III. Đường trung trực của đoạn thẳng

*

Đường thẳng vuông góc với một đoạn thẳng tại trung điểm của chính nó được gọi là đường trung trực của đoạn thẳng ấy.

Câu 11: trang 86 - sgk toán 7 tập 1

Điền vào chỗ trống (...) trong số phát biểu sau:

a) hai đường thẳng vuông góc với nhau là hai đường thẳng ...

b) hai tuyến phố thẳng a và a" vuông góc cùng nhau được ký hiệu là ...

c) cho trước một điểm A và đường thẳng d. ...đường trực tiếp d" đi qua A và vuông góc với d.


Câu 12: trang 86 - sgk toán 7 tập 1

Trong nhì câu sau, câu làm sao đúng? câu nào sai ? Hãy bác bỏ câu sai bằng một hình vẽ.

a) hai đường thẳng vuông góc thì giảm nhau.

b) hai đường thẳng giảm nhau thì vuông góc.


Câu 14: trang 86 - sgk toán 7 tập 1

Cho đoạn thẳng CD dài 3cm. Hãy vẽ đường trung trực của đoạn trực tiếp ấy.


Câu 15: trang 87 - sgk toán 7 tập 1

Vẽ đường thẳng xy với điểm O thuộc con đường thẳng đó trên giấy tờ trong (như hình a). Cấp giấy như hình b. Trải phẳng tờ giấy rồi sơn xanh nếp vội vàng zt (hình c). Hãy nêu những tóm lại rút ra tự các vận động trên.

*


Câu 16: trang 87 - sgk toán 7 tập 1

Vẽ mặt đường thẳng d" đi qua điểm A cùng vuông góc với mặt đường thẳng d mang đến trước chỉ bằng êke.

Gợi ý: Xem hình mẫu vẽ sau:

*


Câu 17: trang 87 - sgk toán 7 tập 1

Dùng êke hãy đánh giá xem hai đường thẳng a với a" ở mẫu vẽ (a, b, c) tất cả vuông góc với nhau giỏi không?

*


Câu 18: trang 87 - sgk toán 7 tập 1

Vẽ hình theo cách diễn tả bằng lời sau:

Vẽ góc xOy bao gồm số đo bằng $45^circ$. Lất điểm A bất kể nằm vào góc xOy. Vẽ qua A đường thẳng $d_1$ vuông góc cùng với tia Ox tại B. Vẽ qua A con đường thẳng $d_2$ vuông góc cùng với tia Oy trên C.


Câu 19: trang 87 - sgk toán 7 tập 1

Vẽ lại hình mặt và nói rõ trình tự vẽ hình.

Chú ý: Có thể vẽ hình theo khá nhiều trình tự khác nhau.

*


Câu 20: trang 87 - sgk toán 7 tập 1

Vẽ đoạn thẳng AB nhiều năm 2cm với đoạn thẳng BC nhiều năm 3cm rồi vẽ con đường trung trực của mối đoạn trực tiếp ấy.

Xem thêm: Sơ Đồ Tư Duy Ai Đã Đặt Tên Cho Dòng Sông, Sơ Đồ Tư Duy Bài Ai Đã Đặt Tên Cho Dòng Sông

(Vẽ hình trong hai trường hợp: tía điểm A, B, C ko thẳng hàng, bố điểm A, B, C thẳng hàng).