toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

20 - < 30 - ( 5 - 1 ) (^2): 2 >

= 20 - < 30 - 4(^2): 2 >

= trăng tròn - < 30 - 2(^4): 2 )

= trăng tròn - < 30 - 2 (^4-1))

= 20 - < 30 - 2(^3)>

= trăng tròn - < 30 - 8 >

= trăng tròn - 30 + 8 

= - 10 + 8

= - 2


*

tính:

B=1 nón 2 + 2 mũ 2 + 3 mũ 2 + 4 nón 2 +...+30 nón 2

C 2 mũ 2 + 4 nón 2+ 6 nón 2 + 8 nón 2 +...+30 mũ 2

D 1 nón 2 +3 nón 2 + 5 mũ 2+...+2 mũ 2

các bn làm cấp tốc lên mik chiều mai phải đi học nhớ trình diễn rõ ràng


cho mình hỏi bài xích này:

Tính nhanh giá trị những biểu thức sau:

(3 mũ 93+3 mũ 90):(3 mũ 17 nhân 3 mũ 73)

(5 nón 56+5 mũ 7):(5 mũ 49+1)

(7 nón 22+7 nón 21+7 mũ 20):(2 nón 5+2 nón 4+3 nón 2)


Bài 1 :tính các phép tính a)(27-7.4) mũ 15+(-5)×(-3)b)38:(-3)mũ 2-2mũ 3c)(-16) mũ 20 :16 mũ 19+25:(-5) mũ 2Bài 2 tính nhanh a) -37×173+37×(-27)b)38×(-129)+(-75)×14c) 161×(-83+141)-141×(161-83) 


1 tiến hành phép tính

a 695 - < 200 + ( 11 - 1 mũ 2 ) >

b ( 5 nón 19 : 5 mũ 17 +3 ) : 7

c 129 - 5 < 29 - ( 6 - 1 mũ 2 ) >

3 search X biết

a 2 X - 49 = 5 x 3 mũ 2

b 5 X + 2 X = 45 +20 : 15

c 2 mũ X - 15 =17

ai nhanh được tích 100 lần


TÍNH NHANH:

a.S=1+2+2 mũ 2+.....+2 nón 62 +2 mũ 63.

Bạn đang xem: 20 30 5 1 mũ 2

b.S=1+3+3 nón 2 +.....+3 nón 20.

c.S1+4+4 mũ 2+.....+4 nón 49.

AI LÀM nhanh VÀ CHÍNH XÁC MÌNH SẼ mang lại 4 TICK.

Xem thêm: Ngày 7 Tháng 2 Năm 2021 Là Ngày Bao Nhiêu Âm, Lịch Vạn Niên Ngày 7 Tháng 2 Năm 2021


Các chúng ta giúp bản thân với ạ. Vệt . Là vết nhân nhé. 1. Tính

a, 27 .75 +25 .27 -150. B, 3 .5 mũ 2 -16 :2 nón 2 c, 20 -<30 -(5 -1)mũ 2>. D, 60 :<(12 -3). 2>+2


Các các bạn giúp mk lm hầu hết câu này nha , ai nhanh mk tick.

Đề : triển khai phép tính : 

a) 10 + < trăng tròn - ( 4 -1 )2 >

b) 3 mũ 3 - 9 nón 5 : 9 mũ 4 + 9 - 2 nón 3

c) ( 101 mũ 5 + 101 mũ 4 ) . ( 6 mũ 7 + 6 nón 6 ) . ( 4 mũ 2 . 4 - 8 nón 2 )


Bài 1 : Viết những tổng sau thành bình phương của một số tự nhiên A. 5 nón 3 + 6 mũ 2 + 8 mũ 1 B . 2 + 3 nón 2 + 4 nón 2 + 13 nón 2 Bài 2 : So sánh những số sau  A . 3 mũ 20 và 27 nón 4 B. 5 mũ 34 cùng 25 x 5 nón 30 C . 2 nón 25 với 16 mũ 6 D. 10 nón 30 với 4 nón 50


xin mang đến hỏi bài xích tính cấp tốc 6 cơ mà kiểu 87 + 24 = 24-13) 87+13 nhằm ra số tròn chục á nah tôi yêu cầu đáp của vài bài bác sau: