Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạc Mỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên


Bạn đang xem: Tìm x, bt: 2x3

*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
*

*

*

*

(2x^3+3x^2+2x+3=0)

(Leftrightarrow2x^3+2x+3x^2+3=0)

(Leftrightarrow2xleft(x^2+1 ight)+3left(x^2+1 ight)=0)

(Leftrightarrowleft(2x+3 ight)left(x^2+1 ight)=0)vì(x^2+1>0)nên(2x+3=0Rightarrow x=-frac32)


Dưới đó là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà các bạn gửi lên. Hoàn toàn có thể trong đó bao gồm câu trả lời mà bạn cần!

Tìm x, biết

a, (x-3)^2 -4 =0

b, x^2 -2x =24

c, (2x-1) ^2 + (x+3)^2 -5 .(x+7).(x-7) =0

Ai làm cấp tốc và tương đối đầy đủ mình sẽ tick mang lại nha !


a)(left(x-3 ight)^2-4=0)

(left(x-7 ight)left(x+1 ight)=0)

(orbregincasesx=7\x=-1endcases)

b)(x^2-2x=24)

(x^2-2x-24=0)

(left(x-6 ight)left(x+4 ight)=0)

(orbregincasesx=6\x=-4endcases)

c)(left(2x-1 ight)^2+left(x+3 ight)^2-5left(x+7 ight)left(x-7 ight)=0)

(4x^2+4x+1+x^2+6x+9-5left(x^2-49 ight)=0)

(5x^2+10x+10-5x^2+245=0)

(10x+255=0)

(x=-25.5)


A)(left(x-3 ight)^2-4=0)

(left(x-3 ight)^2=4Rightarrowleft(x-3 ight)^2=left(-2 ight)^2;2^2)

th1(left(x-3 ight)^2=2^2)

(Rightarrow x-3=2)

(Rightarrow x=2+3)

(Rightarrow x=5)

th2:(left(x-3 ight)^2=left(-2 ight)^2)

(Rightarrow x-3=-2)

(Rightarrow x=-2+3)

(Rightarrow x=1)

(Leftrightarrow xinleft1;5 ight\)


Tìm x:

(left(x+3 ight)^3-xleft(3x-1 ight)^2+left(2x+1 ight)left(4x^2-2x+1 ight)=28)

Bạn làm sao làm ngừng nhanh cùng đúng nhất mình tick cho!TKS!!!


(left(x+3 ight)^3-xleft(3x-1 ight)^2+left(2x+1 ight)left(4x^2-2x+1 ight)=28)

(Leftrightarrow x^3+9x^2+27x+27-xleft(9x^2-6x+1 ight)+8x^3-4x^2+2x+4x^2-2x+1=28)

(Leftrightarrow x^3+9x^2+27x+27-9x^3+6x^2-x+8x^3-4x^2+2x+4x^2-2x+1-28=0)

(Leftrightarrow15x^2+26x=0)

(Leftrightarrow15xleft(x+frac2615 ight)=0)

(Leftrightarroworbregincases15x=0\x+frac2615=0endcasesLeftrightarroworbregincasesx=0\x=-frac2615endcases)


1, so với thành nhân tử

-x^2+a^2x^2+4x-2ax-3

2, tìm x

(x^2-1)a^2+2a-1=0

AI LÀM nhanh VÀ ĐÚNG MÌNH SẼ TICK CHO


Hãy làm trên 2 cách giảicho việc trên!:

Tìm x:

a) 3x(12x-4) - 9x(4x-3)=30

b) x(5-2x) + 2x(x-1)=15

Giúp mình nhé! Thank

Ai nhanh nhất có thể đúng độc nhất mình tick cho! :)


a )(3xleft(12x-4 ight)-9xleft(4x-3 ight)=30)

(36x^2-12x-36x^2+27x=30)

(-12x+27x=30)

(15x=30)

(x=2)

b )

(xleft(5-2x ight)+2xleft(x-1 ight)=15)

(5x-2x^2+2x^2-2x=15)

(5x-2x=15)

(3x=15)

(x=5)

OK K MÌNH NHA


Mik nghĩ cần nhân vớ ra r trừ 1 thể:VD: a) 36x^2-12x - 36x^2+27x = 30 -12x+27x = 30 15 x = 30 x = 2 b) Tg tự nha bn Ừm...Mik ms hk l8 cần ko chắc,nếu không nên thì chớ trak mik a Chúc bn hk tốt


giải phương trình

a, (x-2)(2x-5)=0

b,(0,2x-3)(0,5-8)=0

c,2x(x-6)+3(x-6)=0

d,(x-1)(2x-4)(3x-9)=0

3 tick cho bạn trả lời cấp tốc và mik nghĩ rằng đúng
Xem thêm: Soạn Bài Luyện Nói Phát Biểu Cảm Nghĩ Về Tác Phẩm Văn Học Siêu Ngắn

a/(orbregincasesx-2=0\2x-5=0endcasesLeftrightarroworbregincasesx=2\x=frac52endcases)


(a,left(x-2 ight)left(2x-5 ight)=0.)

(Leftrightarroworbregincasesx-2=0\2x-5=0endcasesLeftrightarroworbregincasesx=2\2x=5Leftrightarrow x=frac52endcases)

Vậy ....

(b,left(0,2x-3 ight)left(0,5x-8 ight)=0left( extMạo muội sửa đề nha 0,5 thành 0,5x ight))

(Leftrightarroworbregincases0,2x-3=0\0,5x-8=0endcasesLeftrightarroworbregincases0,2x=3\0,5x=8endcasesLeftrightarroworbregincasesx=15\x=16endcases)

Vậy ... ( tất cả j sai thì bỏ lỡ cho)

(c,2xleft(x-6 ight)+3left(x-6 ight)=0)

(Leftrightarrowleft(x-6 ight)left(2x+3 ight)=0)

(Leftrightarroworbregincasesx-6=0\2x+3=0endcasesLeftrightarroworbregincasesx=6\2x=-3Leftrightarrow x=-frac32endcases)