tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Giải vở bài tập toán lớp 5 tập 2

*

Tìm số thoải mái và tự nhiên x, biết:

a) 36 : x - 5 = 2 2

b) 3 . 70 - x + 5 : 2 = 46

c) 450 : 41 - 2 x - 5 = 3 2 . 5

d) 230 + 2 4 + x - 5 = 315 . 2018 0

e) 2 x + 2 x + 1 = 48

f) 3 x + 1 + 3 x = 2430


*

*

a) ( 1 + x ) . X : 2 = 55

( 1 + x ) . X = 11 . 10

Vậy x = 10.

b) 1 + 3 + 5 + ... + x = 36

( 1 + x ) . ( x + 1 ) : 2 : 2 = 36

( x + 1 )2 : 22 = 62

( x + 1 )2 = 22.62

( x + 1 )2 = 122

x + 1 = 12

x = 11


Tìm số tự nhiên x , biết:

a, 36:(x–5) = 2 2

b, <3.(70–x)+5>:2 = 46

c, 450:<41–(2x–5)> = 3 2 .5

d, 230+< 2 4 +(x–5)> = 315. 2018 0

e, 2 x + 2 x + 1 = 48

f, 3 x + 2 + 3 x = 2430


a, 36:(x–5) = 2 2

(x–5) = 9

x = 14

b, <3.(70–x)+5>:2 = 46

<3.(70–x)+5> = 92

70–x = 29

x = 41

c, 450:<41–(2x–5)> = 3 2 .5

41–(2x–5) = 10

2x–5 = 31

2x = 36

x = 18

d, 230+< 2 4 +(x–5)> = 315. 2018 0

16+(x–5) = 315–230

x–5 = 85–16

x = 69+5

x = 74

e, 2 x + 2 x + 1 = 48

2 x .(2+1) = 48

2 x = 16 = 2 4

x = 4

f, 3 x + 2 + 3 x = 2430

3 x . 3 2 + 1 = 2430

3 x = 2430:10 = 243 = 3 5

x = 5


Tìm x biết x ở trong số từ bỏ nhiên

a) 1+2+.........+x = 55

b) 1+3+5+........+x=36

CÁC BẠN GIÚP MÌNH VỚI !!!!!!!!!!!


Bài1 thực hiện phép tính 

A= 33.55+33.66-33.21

B= 64:< 12 -4 .(11- 9)2 >

Bài2 tìm số tự nhiên và thoải mái x biết 

a 28+ ( x-47)=36

b 124 - ( x +38)=54

c ( 3x - 23) .53=2.54

Bài 3 tra cứu số tự nhiên và thoải mái x sao cho x phân chia hết mang lại 9 cùng 18 9

 


Ta có:2x+1.3y=36x=(4.9)x=4x.9x=22x.32x

=>2x+1=22x=>x+1=2x=>2x-x=1=>x=1

Và 3y= 32x=>y=2x=y=2.1=>y=2

 vậy (x;y)=(1;2)


Mn góp em với: 

1. Tìm những số tự nhiên x ; y biết (x+5)·(2y+1)=42

2. Tìm kiếm số tự nhiên và thoải mái x biết: (x+20)⋮10;(x−15)⋮5;(x+18)⋮9;x⋮8;x


Xem thêm: Mút Là Gì ? Mút Trong Toán Học Là Gì

a)(x-2)(y+1)=17

Ta xét bảng sau:

x-2117
x319
y+1171
y160

 

b)(2x-1)(y+3)=36

Ta xét bảng sau: 

2x-1123469121836
2x2345710131937
x1 2  5   
y+336 12  4   
y33 9  1   

 


 bài: 

a) tìm các số tự nhiên x,y làm thế nào cho (2*x+1)*(y-5)=12

b) tìm số tự nhiên và thoải mái n sao cho 4*n-5 phân tách hết 2n-1

c) tìm số thoải mái và tự nhiên x sao mang lại x+3 phân chia hết x nón 2 +1

d) tìm toàn bộ các số B=62xy427(có gạch men trên đầu),biết rằng số B phân chia hết mang đến 99 

e) tìm những số tự nhiên a với b để A= 25a2b(có gạch trên đầu) phân tách hết đến 36 với số B=a378b(có gạch men trên đầu)chia hết mang đến 72