C6H5NH2 + Br2 → C6H2Br3NH2 + HBr được thpt Sóc Trăng biên soạn là phương trình làm phản ứng khi đến Anilin tính năng với brom thành phầm thu được tạo thành kết tủa trắng, làm phản ứng này các bạn hết xem xét dùng để nhận thấy anilin trong bài xích tập thừa nhận biết. Hy vọng với nội dung phương trình bội nghịch ứng C6H5NH2 tác dụng Br2 bạn đọc sẽ ráng chắc từ bỏ đó áp dụng giải bài xích tập liên quan. Mời các bạn tham khảo.

Bạn đang xem: Star


C6H5NH2 + 3Br2
*
C6H2Br3NH2 + 3HBr


(↓ trắng)

Bạn đã xem: C6H5NH2 + Br2 → C6H2Br3NH2 + HBr


Do ảnh hưởng của nhóm NH2, bố nguyên tử H tại đoạn ortho cùng para so với nhóm NH2 trong nhân thơm của anilin dễ bị sửa chữa thay thế bởi cha nguyên tử brom

2. Điều kiện phản ứng Anilin tác dụng với brom

Nhiệt độ thường

3. Cách tiến hành thí nghiệm Anilin tính năng với brom

Nhỏ vài ba giọt nước brom vào ống thử đựng sẵn 1 ml anilin, thấy ông nghiệm xuất hiện thêm kết tủa trắng

4. đặc điểm của Anilin 

Tính hóa học vật lí cùng nhận biết

Anilin là chất lỏng, sôi sống 184°C, không màu, siêu độc, tan ít trong nước dẫu vậy tan vào etanol cùng benzen.

Tính hóa chất anilin

Bị oxi hóa bởi oxi

Để lâu trong ko khí, anilin chuyển sang màu đen vì bị oxi hóa vị oxi trong không khí

Phản ứng cháy

4C6H5NH2 + 31O2 → 24CO2 + 14H2O + 2N2

Tính bazơ:

Anilin làm phản ứng cùng với axit mạnh bạo tạo thành ion anilium

C6H5NH2 + HCl → C6H5NH3+Cl-

Phản ứng với axit nitrơ:

C6H5NH2 + HNO2 + HCl → C6H5N2Cl + 2H2O

Phản ứng cụ ở nhân thơm

5. Bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1. phát biểu nào sau đây sai?

A. Anilin tính năng với nước brom tạo nên thành kết tủa color vàng.

B. Amino axit là hợp chất hữu cơ tạp chức.

C. Dung dịch axit glutamic làm cho quỳ tím chuyển màu hồng.

D. Hỗn hợp glyxin không làm thay đổi màu phenolphtalein.


Đáp án A

Nhỏ vài ba giọt nước brom vào ống thử đựng sẵn 1 ml anilin, thấy ông nghiệm lộ diện kết tủa trắng


Câu 2.  cho những phát biểu sau:

a) Anilin chức năng với nước brom tạo ra thành kết tủa trắng

b) phản nghịch ứng thân buta-1,3-dien cùng với acrilonitrin là bội phản ứng đồng trùng hợp.

c) Thủy phân (xt, H+, to), saccarozo cũng giống như mantozo gần như cho cùng một monosaccrit

d) dung dịch fructozo phối hợp được Cu(OH)2.

Trong các phát biểu trên, số vạc biểu không đúng là

A. 1

B. 4

C. 2

D. 3


Đáp án C

Câu 3.

Xem thêm: Giải Toán 7 Số Trung Bình Cộng, Giải Toán 7 Bài 4

thích hợp chất công dụng với nước brom tạo ra kết tủa white là

A. Anđehit axetic

B. Glucozơ

C. Alanin

D. Anilin


Đáp án D: Anilin C6H5NH2 + 3Br2 → C6H2Br3NH2 + 3HBr

Câu 4. hóa học nào sau đây thuộc các loại amin bậc một?