tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Độ âm điện của Al và Cl lần lượt bằng 1,6 với 3,0. Liên kết hóa học giữa các nguyên tử trong phân tử AlCl3 là

A.

Bạn đang xem: Alcl3 là liên kết gì

liên kết ion

B. liên kết cộng hóa trị gồm cực.

C. link kim loại

D. links cộng hóa trị không cực


*

*


Độ âm điện của Al với Cl lần lượt bằng 1,6 và 3,0. Links hóa học tập giữa các nguyên tử vào phân tử AlCl3 là

A. liên kết ion

B. link cộng hóa trị có cực

C. links kim các loại

D. links cộng hóa trị ko cực


Độ âm năng lượng điện của Al và Cl lần lượt bởi 1,6 với 3,0. Liên kết hóa học tập giữa những nguyên tử vào phân tử AlCl3 là

A. liên kết ion

B. liên kết cộng hóa trị có cực.

C. liên kết kim loại

D. links cộng hóa trị ko cực.


1. Tinh thể ion yếu bền vày lực hút tĩnh điện kém

3. Những chất chỉ có liên kết cộng hóa trị không rất không dẫn điện ở gần như trạng thái

5. I2 bao gồm mạng tinh thể nguyên tử

7. Trong những đơn chất, số lão hóa của nguyên tố không giống không

Số tuyên bố đúng là

A. 3

B. 4  

C. 6  

D. 2


1. Tinh thể ion hèn bền vì chưng lực hút tĩnh năng lượng điện kém

3. Những chất chỉ có link cộng hóa trị không cực không dẫn điện ở rất nhiều trạng thái

5. I2 bao gồm mạng tinh thể nguyên tử

7. Trong những đơn chất, số oxi hóa của nguyên tố khác không

Số tuyên bố đúng là

A. 3.

 

B. 4.

C. 6.

D. 2.


(1) vào một chu kì, theo hướng tăng của điện tích hạt nhân thì nửa đường kính nguyên tử sút dần.

(3) liên kết hóa học giữa một kim loại nhóm IA cùng một phi kim đội VIIA luôn luôn là link ion.

 (5) Số oxi hóa của Cr trong K2Cr2O7 là +6.


1. Yếu tắc nguyên tố độc nhất thiết phải tất cả C với H.

3. Link hóa học đa số là liên kết cộng hóa trị.

5. Dễ cất cánh hơi, khó khăn cháy.


(1) Tinh thể I2 là tinh thể phân tử.

(3) liên kết giữa các nguyên tử vào tinh thể nguyên tử là liên kết yếu.

Xem thêm: Bài Văn Thuyết Minh Về Cây Lúa Lớp 8 Hay Nhất, Thuyết Minh Về Cây Lúa

(5) Tinh thể ion có nhiệt độ nóng tan cao, khó cất cánh hơi, hơi rắn vì links cộng hóa trị trong những hợp chất ion bền theo năm tháng vững.

Số phát biểu đúng là:

A. 5

B. 3  

C. 4  

D. 6


Hợp hóa học nào sau đây trong phân tử có cả 3 loại link (cộng hóa trị, ion và liên kết cho nhận) ?