Đun rét 37,5 gam hỗn hợp glucozơ với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3, thu được 6,48 gam bạc. độ đậm đặc % của hỗn hợp glucozơ là


Cho 180 gam dung dịch glucozơ 2% công dụng với lượng dư dung dịch AgNO3trong NH3, thu được m gam kết tủa. Biết bội phản ứng xảy ra hoàn toàn. Quý hiếm của m là


Cho các phát biểu sau về cacbohiđrat:

(a) Glucozơ với saccarozơ rất nhiều là chất rắn gồm vị ngọt, dễ tan vào nước.

Bạn đang xem: Amilozo đc tạo thành từ các gốc

(b) Tinh bột với xenlulozơ rất nhiều là polisaccarit.

(c) vào dung dịch, glucozơ cùng saccarozơ gần như hòa chảy Cu(OH)2, chế tác phức màu xanh da trời lam thẫm.

(d) khi thủy phân hoàn toàn hỗn hợp tất cả tinh bột và saccarozơ trong môi trường thiên nhiên axit, chỉ thu được một các loại monosaccarit duy nhất.

(e) Khi đun cho nóng glucozơ với hỗn hợp AgNO3trong NH3dư nhận được Ag.

(g) Glucozơ và saccarozơ đều chức năng với H2(xúc tác Ni, đun nóng) sinh sản sobitol.

Số vạc biểuđúng


A. 6.


B.4.


C.5.


D.3.


Câu 5:


Trong đk thường, X là hóa học rắn, dạng tua màu trắng. Phân tử X có cấu trúc mạch ko phân nhánh, không xoắn. Thủy phân X trong môi trường axit, nhận được glucozơ. Tên gọi của X là


A. xenlulozơ.


B.amilopectin.


C.saccarozơ.


D.fructozơ.


Câu 6:


Thủy phân 24,48 gam tất cả hổn hợp X, có glucozơ và saccarozơ trong môi trường axit thu được hỗn hợp Y. Th-nc axit trong Y bằng dung dịch NaOH đầy đủ rồi sau đó thêm lượng dư hỗn hợp AgNO3/NH3vào và đun nóng, thu đượcxgam Ag. Mặt khác, đốt cháy 12,24 gam X nên dùng 0,42 mol O2. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị củax


A. 25,95.


B.30,24.


C.34,56.


D.43,20.


Câu 7:


Sự không giống nhau giữa tinh bột với xenlulozơ là


A. Tinh bột có white color còn xenlulozơ bao gồm màu xám hoặc xanh.


B.Xenlulozơ có cấu tạo mạch ko nhánh còn tinh bột có thể có mạch phân nhánh.


C.Thuỷ phân tinh bột nhận được glucozơ còn thuỷ phân xenlulozơ nhận được fructozơ


D.Tinh bột chế tạo ra phức được cùng với Cu(OH)2còn xenlulozơ thì không.


Bình luận


bình luận
Hỏi bài

Hỗ trợ đăng ký khóa huấn luyện tại orsini-gotha.com


*

link
tin tức orsini-gotha.com
Tải áp dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN xem

Hãy chọn đúng đắn nhé!


Đăng ký


cùng với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng cam kết

Bạn đã tài năng khoản? Đăng nhập


orsini-gotha.com

Bằng phương pháp đăng ký, bạn chấp nhận với Điều khoản thực hiện và chính sách Bảo mật của bọn chúng tôi.


Đăng nhập


cùng với Google với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký


orsini-gotha.com

Bằng bí quyết đăng ký, bạn gật đầu đồng ý với Điều khoản sử dụng và cơ chế Bảo mật của bọn chúng tôi.

Xem thêm: Tuyển Sinh Đh 2021: Phổ Điểm Khối C 2021 Tăng, Phổ Điểm Khối C Năm 2021


Quên mật khẩu


Nhập địa chỉ email chúng ta đăng ký để đưa lại password
đem lại password

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký


orsini-gotha.com

Bằng giải pháp đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản thực hiện và cơ chế Bảo mật của chúng tôi.


Bạn vui miệng để lại thông tin để được TƯ VẤN THÊM
chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
orsini-gotha.com