Đáp án và lý giải chính xác thắc mắc trắc nghiệm: “Chất làm sao sau đây là amin bậc 2:” cùng với con kiến thức kim chỉ nan liên quan là tài liệu có ích môn hóa học 12 vì Top lời giải biên soạn dành cho chúng ta học sinh với thầy thầy giáo tham khảo.

Bạn đang xem: Amin nào dưới đây là amin bậc 2

Trắc nghiệm: hóa học nào sau đây là amin bậc 2:

A. (CH3)2CHNH2.

B. C6H5NH2.

C. CH3NHC2H5.

D. (CH3)3N.

Trả lời:

Đáp án đúng: C. CH3NHC2H5.

Giải thích:

- Chỉ gồm CH3NHC2H5 là amin bậc 2.

- Đối với những đáp án còn lại:

A. (CH3)2CHNH2 là amin bậc 1.

B. C6H5NH2 là amin bậc 1.

D. (CH3)3N là amin bậc 3

- lưu lại ý: Bậc của amin là số nguyên tử hiđro trong phân tử amoniac bị thay thế bởi cội hiđrocacbon.

Cùng Top lời giải trang bị thêm nhiều kiến thức có lợi cho mình trải qua bài khám phá về Amin sau đây nhé!

Kiến thức xem thêm về Amin


I. Khái niệm, phân loại của Amin

1. Có mang của Amin

- Khi thay thế sửa chữa một hay các nguyên tử hiđro trong phân tử NH3 bằng một hay nhiều gốc hiđrocacbon ta được amin.

Ví dụ: CH3–NH2; CH3–NH–CH3; CH2=CH–CH2NH2; C6H5NH2

*
chất nào sau đấy là amin bậc 2:" width="506">

2. Phân các loại của Amin

- Amin được phân các loại theo đặc điểm cấu tạo của gốc hiđrocacbon (amin thơm, amin béo, amin dị vòng) và theo bậc của amin (amin bậc một, bậc hai, bậc ba)

- lưu giữ ý: Bậc của amin được xem bằng số gốc hidrocacbon liên kết trực tiếp cùng với nguyên tử N

Ví dụ: 

CH3CH2CH2NH2 là amin bậc 1 

CH3CH2NHCH3 là amin bậc 2

(CH3)3N là amin bậc 3

II. Đồng phân, danh pháp của Amin

1. Đồng phân của Amin

- Đồng phân về mạch cacbon.

- Đồng phân vị trí nhóm chức.

- Đồng phân về bậc của amin.

Ví dụ: những đồng phân của C4H11N.

2. Danh pháp của Amin

a. Phương pháp gọi tên theo danh pháp nơi bắt đầu – chức: Tên cội hiđrocacbon + amin

Ví dụ: CH3NH2 (Metylamin), C2H5–NH2 (Etylamin), CH3CH(NH2)CH3 (Isopropylamin), …

b. Biện pháp gọi thương hiệu theo danh pháp nỗ lực thế: Tên hiđrocacbon + địa chỉ + amin

Lưu ý:

- Tên các nhóm ankyl đọc theo sản phẩm tự vần âm a, b, c, … + amin.

- Với những amin bậc 2 và 3, lựa chọn mạch lâu năm nhất cất N làm mạch chính:

+ bao gồm 2 đội ankyl → thêm một chữ N sinh sống đầu.

Ví dụ: CH3–NH–C2H5: N–etyl metyl amin.

+ gồm 3 nhóm ankyl → thêm 2 chữ N sinh hoạt đầu (nếu vào 3 nhóm thế có 2 đội giống nhau).

Ví dụ: CH3–N(CH3)–C2H5: N, N–etyl đimetyl amin.

+ tất cả 3 team ankyl không giống nhau → 2 chữ N phương pháp nhau 1 thương hiệu ankyl.

Ví dụ: CH3–N(C2H5)–C3H7: N–etyl–N–metyl propyl amin.


+ Khi nhóm –NH2 đóng phương châm nhóm gắng thì gọi là đội amino.

Ví dụ: CH3CH(NH2)COOH (axit 2–aminopropanoic).

III. đặc điểm vật lý của Amin

- hóa học rắn, dạng tinh thể, ko màu, vị hơi ngọt.

- nhiệt độ nóng tung cao, dễ tan trong nước do amin tồn tại ở dạng ion lưỡng cực:

- Metyl–, đimetyl–, trimetyl– và etylamin là phần nhiều chất khí nặng mùi khai cực nhọc chịu, độc, dễ tan trong nước, những amin đồng đẳng cao hơn là hóa học lỏng hoặc rắn.

- Anilin là chất lỏng, ánh sáng sôi là 184oC, không màu, vô cùng độc, không nhiều tan vào nước, tung trong ancol với benzen.

IV. đặc thù hóa học tập của Amin

1. Tính bazo của amin

- Nhúng quỳ tím vào dung dịch metylamin hoặc propylamin, quỳ tím=> gửi xanh. Bởi vì khi rã trong nước có mặt ion OH–. 

Ví dụ:

CH3NH2 + H2O → ⌈CH3NH3⌉+ +OH–

- Nhờ có tính bazơ, amin chức năng với axit sinh ra muối amoni.

Ví dụ:

CH3NH2 + H2SO4 → (CH3NH3)2SO4 (Metylamoni sulfat)

- những amin gồm tính bazơ khỏe mạnh hơn vẫn đẩy được những amin bao gồm tính bazơ yếu hơn hoặc các bazơ yếu thoát ra khỏi muối của nó.

Ví dụ:

CuCl2 + 2CH3NH2 + 2H2O → 2

2. Làm phản ứng với acid nitro

a. Amin bậc 1:

- Amin bậc một dãy béo tác dụng với axit nitrơ tạo thành thành ancol tương xứng và giải hòa khí N2

C2H5NH2 + HONO → C2H5OH + N2 + H2O (xúc tác HCl)

b. Amin bậc hai:

- Amin bậc hai dãy béo cũng tương tự dãy thơm đều tính năng với axit nitrơ xuất hiện nitrosamin (nitrosoamin) là gần như chất màu vàng, dựa vào đó riêng biệt được amin bậc nhì với amin bậc một:

(CH3)2NH + HONO → (CH3)2N-N=O + H2O

c. Amin bậc ba

Amin bậc 3 dãy bự không công dụng với axit nitrơ hoặc chỉ sinh sản thành muối ko bền dễ bị thủy phân

V. Ứng dụng với điều chế của Amin

1. Ứng dụng của Amin

- Các amin có nhiều ứng dụng trong tổng hợp hữu cơ, tạo ra các sản phẩm có ứng dụng làm tơ, phẩm nhuộm, dược phẩm.

- Một số áp dụng của dimetylamin

+ Sản xuất dung môi

2C2H6NH + CS2 → +

Dimetyldithiocacbamat 

+ Dimetyl amin là tiền hóa học cho một vài đúng theo chất có tầm quan trọng công nghiệp 

+ vũ trang hóa học tabun (C5H11N2O2P) có nguồn gốc từ dimetylamin 

+ Dimetylamin là vật liệu thô cho cung ứng nhiều hóa hóa học nông nghiệp và dược phẩm 

- một số ứng dụng của anilin

+ phân phối polime.

+ Sản xuất hóa học dẻo (anilin-fomanđehit,...) 

- Rán, nướng các loại thức ăn giàu protein ở ánh sáng cao tạo nên các amin dị vòng. Các chất này xuất hiện nhiều tuyệt nhất ở phần lớn phần giòn, phần cháy khét với ở mặt kế bên của thực phẩm rán nướng.

Xem thêm: Cung Thần Nông Là Cung Gì ? Định Nghĩa, Khái Niệm Cung Thần Nông (23/10 Đến 21/11)

- các ankylamin được dùng trong tổng hòa hợp hữu cơ, đặc biệt là các điamin được dùng để làm tổng hòa hợp polime.

- Anilin là nguyên liệu quan trọng trong công nghiệp phẩm nhuộm (phẩm azo, đen anilin,...), polime (nhựa anilin - fomanđehit,...), chế phẩm (streptoxit, suafaguaniđin,...)