NH3 gồm M = 17 3 là bazơ nên làm xanh giấy quỳ tím ẩm. NH3 có mùi khai, xốc với tan những trong nước.
Bạn đang xem: Amoniac không có tính chất nào sau đây

Hỗn hợp X có ankan Y cùng hai amin no, solo chức, mạch hở, sau đó nhau trong dãy đồng đẳng. Đốt cháy hoàn toàn 3,95 gam X yêu cầu vừa đầy đủ 8,12 lít O2(đktc), thu được 0,57 mol các thành phần hỗn hợp khí với hơi tất cả N2, H2O cùng CO2. Công thức phân tử của Y là


Đốt cháy trọn vẹn 11,52 gam este đối kháng chức X, chiếm được 10,752 lít CO2(đktc) cùng 5,76 gam H2O. Bí quyết phân tử của X là


Cho 1 mol hóa học X phản bội ứng với dung dịch KOH (dư, đun nóng) thí số mol KOH phản nghịch ứng tối đa là 2 mol. Hóa học X rất có thể là


Hỗn thích hợp X gồm propilen, vinylaxetilen cùng hiđrocacbon mạch hở Y. Đốt cháy hoàn toàn 0,27 mol X đề xuất vừa đầy đủ 21,84 lít O2(đktc). Hấp thụ hoàn toàn sản phẩm cháy vào bình đựng nước vôi trong (dư), sau bội nghịch ứng nhận được 75 gam kết tủa. Mặt khác, đến 33 gam X chức năng hoàn toàn cùng với lượng dư dung dịch AgNO3trong NH3, số mol AgNO3phản ứng là


Thủy phân trọn vẹn a mol peptit mạch hở X yêu cầu 4a mol KOH trong dung dịch, thu được sản phẩm hữu cơ chỉ cất muối cua Gly cùng Val. Khía cạnh khác, thủy phân không hoàn toàn X, thu được thành phầm có chưa Val cùng đipeptit Gly-Gly. Số phương pháp cấu tạo phù hợp của X là


Tiến hành phản ứng nhiệt độ nhôm tất cả hổn hợp X tất cả 0,09 mol Al và 0,12 mol CuO trong khí trơ. Sau một thời gian, thu được m gam tất cả hổn hợp rắn Y. Quý hiếm của m là


Hỗn hợp X bao gồm hai chất bao gồm công thức phân tử là C3H7NO4và C3H7NO2. Mang đến 56,52 gam X tính năng vừa đầy đủ với hỗn hợp NaOH 32% (đun nóng), cô cạn dung dịch sau phản nghịch ứng, thu được hỗn hợp Y tất cả hai muối đều phải có phân tử khối nhỏ hơn 100 và 89,32 gam các thành phần hỗn hợp Z tất cả hơi nước và hóa học hữu cơ T. Biết tỉ khối củ T so với H2là 16. Phần trăm khối lượng của muối bao gồm phân tử khối nhỏ tuổi hơn trong Y là


Tiến hành thử nghiệm như mẫu vẽ sau:

Sau khi những phản ứng xảy ra hoàn toàn, bình tam giác (2) xuất hiện kết tủa màu đen. Những chất Y, Z, T lần lượt là


Cho dãy các chất: toluene, etylamin, tristearin, phenol, alanine, etilen. Có bao nhiêu chất trong hàng là hóa học lỏng ở điều kiện thường?


Cho bội phản ứng chất hóa học sau: KOH + HNO3àKNO3+ H2O.

Phản ứng hóa học nào sau đây có thuộc phương trình ion thu gọn gàng với phản nghịch ứng trên?
Xem thêm: Hướng Phấn Đấu Của Bản Thân Khi Đứng Vào Hàng Ngũ Của Đoàn, Phương Tncs Hồ Chí Minh

*

Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam