Hỗn hợp X có MgO, Al2O3, Mg, Al. Hòa tan m gam hỗn hợp X bởi dung dịch HCl vừa đủ thì nhận được dung dịch đựng (m + 70,295) gam muối. Mang lại 2m gam các thành phần hỗn hợp X chức năng với hỗn hợp H2SO4 đặc, lạnh dư nhận được 26,656 lít SO2 (đktc, thành phầm khử duy nhất). Nếu cho 2m gam các thành phần hỗn hợp X công dụng với dung dịch HNO3 loãng, dư thu được 7,616 lít các thành phần hỗn hợp khí NO và N2O (đktc) tất cả tỉ khối so với hidro là 318/17, hỗn hợp Y. Cô cạn hỗn hợp Y nhận được 324,3 gam muối khan. Cực hiếm của m gần cực hiếm nào nhất sau đây


Câu 5:


X là đipeptit Val-Ala, Y là tripeptit Gly-Ala-Glu. Đun lạnh m gam hỗn hợp X Y bao gồm tỉ lệ số mol nX : nY = 3: 2 với dung dịch KOH vừa đủ, sau khi phản ứng ngừng thu được hỗn hợp Z. Cô cạn hỗn hợp Z thu được 17,72 gam muối. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây


Câu 6:


Muối nào dưới đây dễ bị sức nóng phân


Câu 7:


Cho các polime sau: PVC, teflon, PE, cao su đặc Buna, tơ axetat, tơ nitron, cao su isopren, tơ nilon-6,6. Số polime được pha trộn từ phản ứng trùng vừa lòng là


Câu 8:


Đốt cháy 0,01 mol este X đơn chức bằng lượng oxi vừa đủ, nhận được 448ml khí CO2 (đktc). Phương diện khác, nấu nóng 6,0 gam X với dung dịch KOH vừa đủ, chiếm được lượng muối hạt là


Câu 9:


Cho các phát biểu sau:

(1) sắt trong gang cùng thép bị ăn mòn điện hóa trong không gian ẩm.

Bạn đang xem: Anilin không phản ứng với chất nào sau đây

(2) Nước nhằm lâu ko kể không khí có pH

(3) Điều chế poli (etylen terephtalat) có thể thực hiện bởi phản ứng trùng phù hợp hoặc trùng ngưng.

(4) Axit nitric còn được dùng để làm sản xuất dung dịch nổ TNT, chế tạo thuốc nhuộm, dược phẩm.

(5) Nitơ lỏng dùng để bảo quản máu và các mẫu sinh học khác.

(6) Triolein tác dụng được với H2 (xúc tác Ni, to), hỗn hợp Br2, Cu(OH)2.

(7) Photpho dùng để sản xuất bom, đạn cháy, đạn khói.

Xem thêm: Mc Thời Sự 19 Giờ, Mc - Mc Thời Sự: Cập Nhật Thông Tin, Tin Tức Mới Nhất

(8) Xăng E5 là xăng sinh học được trộn 5% bio-ethanol (sản xuất đa phần từ lương thực như ngô, sắn, ngũ ly và củ cải đường), 95% còn sót lại là xăng Ron A92 “truyền thống”.

Số tuyên bố đúng là


Câu 10:


Hỗn đúng theo X gồm Mg cùng Al. Cho 0,75 gam X phản nghịch ứng với HNO3 đặc, nóng, dư, chiếm được 1,568 lít NO2 (sản phẩm khử tốt nhất ở đktc), thường xuyên cho thêm dung dịch NaOH dư vào, sau khoản thời gian các làm phản ứng trọn vẹn thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là


Câu 11:


Sục thảnh thơi 10,08 lít CO2 sống đktc vào dung dịch chứa 0,2 mol Ca(OH)2 với a mol KOH, sau khoản thời gian phản ứng hoàn toàn, lọc bỏ kết tủa, lấy dung dịch nước lọc đun nóng lại nhận được 5 gam kết tủa. Giá trị của a là


Câu 12:


Este X được điều chế từ aminoaxit A và ancol B. Hóa khá 2,06 gam X trọn vẹn chiếm thể tích bởi thể tích của 0,56 gam nitơ nghỉ ngơi cùng đk nhiệt độ, áp suất. Hiểu được từ B có thể điều chế cao su thiên nhiên Buna bằng 2 giai đoạn. Hợp chất X có công thức kết cấu là


Câu 13:


X là một trong những α-amino axit cất 1 team NH2. Mang lại m gam X phản nghịch ứng toàn vẹn với 25ml dung dịch HCl 1M, nhận được 3,1375 gam muối. X


Câu 14:


Kết quả phân tích của hóa học vô cơ X cùng với thuốc demo được ghi nghỉ ngơi bảng sau:


Mẫu thử

Thuốc thử

Hiện tượng

X

Dung dịch Phenolphtalein

Dung dịch có màu hồng

X

Khí Cl2

Có khói trắng


Kết luận nào sau đây không bao gồm xác


Câu 15:


Trong công nghiệp, nhôm được cung cấp bằng phương pháp điện phân Al2O3 nóng chảy với những điện cựclàm bằng than chì. Khi năng lượng điện phân nóng chảy Al2O3 với loại điện cường độ 9,65A trong thời gian 3000 giây nhận được 2,16 gam Al. Tuyên bố nào tiếp sau đây sai


Hỏi bài bác
*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam