I. Cuộc đao binh lần đầu tiên chống quân xâm lăng Mông Cổ

1. Âm mưu thôn tính Đại Việt của Mông Cổ

- Đầu nắm kỉ XIII, nhà nước phong kiến Mông Cổ hùng manh ra đời.

Bạn đang xem: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược mông - nguyên

- Mông Cổ ao ước mượn đườngĐại Việtđể tấn công lên phía nam Trung Quốc nhằm thực hiện chiến lược "gọng kìm" hủy diệt Nam Tống. Tía lần sứ mang Mông Cổ mang đến Thăng Long phần đông bị vua Trần chỉ định bắt giam.


*
Đế quốc Mông Cổ

2. Công ty Trần chuẩn bị và tiến hành kháng chiến phòng quân Mông Cổ

a. Công ty Trần chuẩn bị

- phát hành lệnh chọn sửa vũ khí.

- Quân đội dân quân được thành lập và hoạt động và sớm hôm luyện tập, chuẩn bị sẵn sàng đánh giặc.


b. Diễn biến

- mon 1/1258, 3 vạn quân Mông Cổ bởi Ngột Lương vừa lòng Thai lãnh đạo tiến vào vn theo đường sông Thao qua Bạch Hạc đến Bình Lệ Nguyên, tiếp nối tiến vào Thăng Long.

- công ty Trần trợ thời lui khỏi Thăng Long, tiến hành kế hoạch “vườn không công ty trống" xuôi về Thiên Mạc (Duy Tiên - Hà Nam) làm cho giặc vào Thăng Long bị thiếu lương thực, thực phẩm lâm vào tình cầm khó khăn.

- nuốm thời cơ, công ty Trần mở cuộc phản công lớn ở Đông cỗ Đầu.


*
Lược đồ nội chiến chống quân Mông Cổ năm 1258
1512320

c. Kết quả

Quân Mông Cổ bị vượt mặt hoàn toàn.

II. Cuộc nội chiến lần sản phẩm công nghệ hai phòng quân xâm chiếm Nguyên (1285)

1.Âm mưu thôn tính Cham-pavà Đại Việt ở trong nhà Nguyên

- Mục đích: thôn tính Cham-pa với Đại Việt để gia công cầu nối xóm tính các nước sinh sống phía phái nam Trung Quốc.

- Hành động: năm 1283 bên Nguyên cho quân đánh Cham-pađể làm bàn đạp tấn công vào Đại Việt tuy thế không thành công.

2.Nhà Trần chuẩn bị kháng chiến

- Vua Trần tập trung hội nghị những vương hầu, quan lại ở bến Bình Than bàn planer đánh giặc, cử nai lưng Quốc Tuấn lãnh đạo cuộc phòng chiến.

- Năm1285, vua Trầnmở hội nghị Diên Hồng làm việc Thăng Long để bàn phương pháp đánh giặc.

- tổ chức tập trận, coi xét binh ngơi nghỉ Đông cỗ Đầu, trấn giữ chỗ hiểm yếu, binh sĩ thích vào cánh tay nhì chữ "Sát Thát" (giết giặc Mông Cổ).

3.Diễn đổi mới và tác dụng cuộc phòng chiến

a.Diễn biến

*

- tháng 1/1285,50 vạn quân lý do Thoát Hoan lãnh đạo vào xâm lăng nước ta.

- Trước núm giặc mạnh, quân nai lưng rút lui về Thăng Long, sau đó rút về Thiên ngôi trường (Nam Định) để bảo toàn lực lượngvà triển khai kế hoạch “vườn không đơn vị trống”.

- Toa Đô từ Chăm-pa đánh ra Nghệ An, Thanh Hóa, phối kết hợp cùngquân bay Hoan đánhxuống phía Namtạo nạm "gọng kìm" hủy diệt quân ta, dẫu vậy thất bại. Quân Nguyên rút quân về Thăng Long, rơi vào tình nắm bị động, thiếu lương thực.

- tận dụng thời cơ, tháng 5/1285nhà Trần tổ chức phản công vượt qua quân giặc ở nhiều nơi như Tây kết, Hàm Tử, Chương Dương với tiến vào giải hòa Thăng Long.


1511642

b. Kết quả

- Quân dân công ty Trần sẽ đánh tan quân Nguyên, quốc gia sạch láng quân xâm lược.

III. Cuộc loạn lạc lần thứ ba chống quân xâm lấn Nguyên (1287 - 1288)

1. Bên Nguyên xâm lăng Đại Việt

a. Hoàn cảnh

- Sau nhị lần thất bại, đơn vị Nguyên đình chỉ vấn đề xâm lược Nhật Bản, quyết trung ương xâm lược Đại Việt lần sản phẩm công nghệ ba.

- bên Trần khẩn trương sẵn sàng kháng chiến.

b. Diễn biến

- tháng 12/1287,quân Nguyên ồ ạt tiến công Đại Việt, cánh quân vị Thoát Hoan chỉ đạo tiến tấn công Lạng Sơn, Bắc Giang, đến quân chiếm phần đóng Vạn Kiếp.

- Ô Mã Nhi chỉ huy thuỷ quân tiến vào nước ta, ngược lên sông Bạch Đằng, kéo mang lại Vạn Kiếpphối hợp thuộc Thoát Hoan.

2. Thắng lợi Vân Đồn tàn phá đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ

- nai lưng Khánh Dư cho quân mai phục ở Vân Đồn ngóng đoàn thuyền lương của địch.

- khi đoàn thuyền lương đi qua bị quân ta từ rất nhiều phía tiến công ra kinh hoàng khiến phần nhiều thuyền lương bị đắm, số còn lại bị quân ta chiếm.


33680

3.Chiến thắng Bạch Đằng

- cuối tháng 1/1288, thoát Hoantiến vào chỉ chiếm đóng Thăng Long nhưngrơi vào tình vắt bị động, lính tráng hoang mang. Bay Hoan quyết định rút quân lên Vạn Kiếp và từ phía trên rút quân về nước theo hai tuyến phố thủy, bộ.

- Quân dân công ty Trầnbố trí, mai phụctrên sông bạch Đằng.

- tháng 4/1288: đoàn thuyền lương của Ô Mã Nhi rút về theo sông Bạch Đằng, ta bẫy địch vào sâu trận địa khi nước dâng cao.

- cơ hội nước rút thuyền địch xô vào cọc cùng bị quân ta đánh từ phía hai bên bờ. Các tên giặc bị chết, Ô Mã Nhi bị bắt sống.

-Cánh quân cỗ do bay Hoan chỉ huy vội đá quý rút lui về nước trong chứng trạng thất bại.


*
Lược đồ diễn biến cuôc nội chiến lần thứ tía chống quân xâm chiếm Nguyên

IV. Nguyên nhân thắng lợi và chân thành và ý nghĩa lịch sử của ba lần binh đao chống quân Mông - Nguyên xâm lược

1.Nguyên nhân win lợi

- Cuộc phòng chiến huy động được tất cả các tầng lớp quần chúng tham gia, khối đại đoàn kết dân tộc vững mạnh.

- đơn vị Trần đã sẵn sàng chu đáo về những mặt.

- ý thức hy sinh của toàn dân ta đặc biệt là quân team nhà Trần.

- Đường lối chiến lược, giải pháp đúng đắn, sáng tạo nhờsự chỉ huy tài tình của những tướng lĩnh đơn vị Trần, đặt biệt là è Quốc Tuấn.

Xem thêm: Trong Sinh Sản Sinh Dưỡng Ở Thực Vật Cây Mới Được Tạo Ra A, Sinh Sản Sinh Dưỡng Là:


82554

2. Ý nghĩa, bài học lịch sử

- Đập tan tham vọng và ý chí xâm lăng Đại Việt của đế chế Nguyên, bảo đảm an toàn độc lập dân tộc và toàn diện lãnh thổ.

-Góp phần xây dựng truyền thống quân sự Việt Nam.

- Để lại bài học kinh nghiệm vô cùng quý giá: chăm lo sức dân, chế tác sựđoàn kết toàn dân, dựa vào dân tấn công giặc.