Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên cùng xã hộiKhoa họcLịch sử với Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt đụng trải nghiệm, phía nghiệpHoạt rượu cồn trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạcMỹ thuật
*

*

*

*

Tính phân tử khối của:a) Khí Oxygen.b) Nước.c) Sulfuric acid biết phân tử có 2H, 1S, 4O.d) Khí ammonia biết phân tử có 1N, 3H

tính phân tử khối của :

a,axit sunjuric biết phân tử có 2H ,1S,4O

b,khí amoniac phân tử có 1N,3H

c,caxi cacbonat phân tử có Ca,C,3O

mong hầu hết người trợ giúp ạ ^^

Hãy tính phân tử khối của:

a)khí nitơ hiểu được trong phân tử gồm 2N.Bạn đã xem: 3 nguyên tử hidro được màn biểu diễn là

b)Nước biết rằng trong phân tử gồm 2H,1O.

Bạn đang xem: Ba nguyên tử hiđrô được biểu diễn là

c)khí cacbon hiểu được trong phân tử gồm 1N,3H.

Câu 3:Cho những chất sau:

-Nhôm oxit tất cả phân tử có 2 nguyên tử Al và 3 nguyên tử O

-Khí hiđro có phân tử gồm 2 nguyên tử H

-Axít sunfuric gồm phân tử gồm2 nguyên tử H, 1 nguyên tử S, với 4 nguyên tử O

Hỏi : a.Chất làm sao là đơn chất? .Chất như thế nào là vừa lòng chất?

1/Các phương pháp viết sau trình diễn diễn gì?2H, 3O2, 4Fe, 5Cl2, 6NaCl, 7N2, 8H2O, 3CO2, 5Oh, 4Cl.2/tính phân tử khối những chất sau:MgO, Al2O3, K2O, Na2Co3, Ca(No3)2, Fe2(So4)3.3/Nuyên tử của n tố X có trọng lượng bằng 3/7 cân nặng nguyên tử Iron. Xác định tên và kí hiệu hóa học của n tố X.

Xem thêm: Tốt - Chợ

Tính phân tử khối của:

a) Nitơ ddioxxit, biết phân tử gồm 1N với 2O

b) Axit photphoric, biết phân tử có 3H, 1P cùng 4O

c) canxi photphat, biết phân tử tất cả 3Ca, 2P với 8O

d) Amoni cacbonat, biết phân tử có 2N, 8H, 1C cùng 3O

dùng những chữ số, kí hiệu và phương pháp hóa học để diễn tả các ý sau:

a, nhị nguyên tử oxi

c,Bảy phân tử amoniac

1.a) Hãy kể tên , kí hiệu với điện tích của các loại phân tử trong nguyên tử . B) Hãy phân tích và lý giải tại sao nguyên tử lại trung hòa về điện . 2. Nguyên tố chất hóa học là gì ? Cách biểu diễn nguyên tố hóa học như thế nào ? Viết tên và kí hiệu của 3 thành phần hóa học mà lại em biết .3. Hãy tính phân tử khối của những chất sau : a) Bari hiddroxit , cách làm hóa học Ba(OH)2 . B) lưu hoàng ddiooxxit , cách làm hóa học tập SO2 .

Câu 1. Đơn hóa học là chất tạo cho từA. Một chất. B. Một yếu tắc hoá học.C. Một nguyên tử. D. Một phân tử.Câu 2. Hợp chất là chất tạo nên từA. Nhì nguyên tử trở lên. B. Một yếu tố hoá học.C. Nhị nguyên tố hóa học trở lên. D. Một phân tử.Câu 3. Kí hiệu 2O2 nghĩa làA. Hai nguyên tử oxi. B. Nhị phân tử oxi.C. Nhị nguyên tố oxi. D. Nhì hợp chất oxi.Câu 4. Kí hiệu 3H2 nghĩa làA. Nhị nguyên tử hiđro. B. Nhị phân tử hiđro.C. Hai nguyên tố hiđro. D. Hai hợp chất hiđro.Câu 5. Phương pháp viết nào sau đây dùng biểu diễn đúng 4 phân tử nước?A. 4H2O. B. 4HO2.C. 4H2O2. D. 2H2O.Câu 6. Phân tử khối của hợp chất NO2 làA. 30. B. 46.C. 108. D. 94.Câu 7. Phân tử khối của hợp hóa học Fe(OH)3 làA. 48 B. 72C. 80 D. 107