Hãy xác định giá trị của x trên đoạn(left<-pi;dfrac3pi2 ight>)để hàm số(y= an x):a. Nhận quý giá bằng(0);b. Nhận quý hiếm bằng(1);c. Nhận giá trị dương;d. Nhận quý hiếm âm. 


Bạn đang xem: Bài 1 toán 11 trang 17

Hướng dẫn:

- phụ thuộc đồ thị hàm số(y= an x)trên đoạn(left<-pi;dfrac3pi2 ight>)để xác minh giá trị của x, hoặc sử dụng những giá trị quan trọng của hàm số(y= an x)để kiếm tìm x

a. Hàm số(y= an x)nhận giá chỉ trị bằng 0.

Suy ra:( an x=0Rightarrow x=kpi ,left( kin mathbbZ ight))

Vì(xinleft< -pi ;dfrac3pi 2 ight>)chọn(kin-1;0;1\)

+) Với(k=-1Rightarrow x=-pi Rightarrow an (-pi )=0)(thỏamãn)

+) Với(k=0Rightarrow x=0 Rightarrow an 0=0)(thỏamãn)

+) Với(k=1Rightarrow x=pi Rightarrow an (pi )=0)(thỏamãn)

Vậy(xin-pi;0;pi\)thì hàm số(y= an x)nhận giá chỉ trị bởi 0 trên(left<- pi ;dfrac3pi 2 ight>).

b. Hàm số(y= an x)nhận quý giá bằng(1)

Suy ra:( an x=1Rightarrow x=dfracpi 4+kpi ,,(kin mathbbZ) )

Vì(xinleft<- pi ;dfrac3pi 2 ight>)chọn(kin-1;0;1\)

+) Với(k=-1Rightarrow x=dfrac-3pi 4Rightarrow an dfrac-3pi 4=1)(thỏamãn)

+) Với(k=0Rightarrow x=dfracpi 4Rightarrow an dfracpi 4=1)(thỏamãn)

+) Với(k=1Rightarrow x=dfrac5pi 4Rightarrow an dfrac5pi 4=1)(thỏamãn)

Vậy(xin left dfrac-3pi 4;dfracpi 4;dfrac5pi 4 ight\)thì hàm số(y= an x)nhận giá chỉ trị bằng 1trên(left< -pi ;dfrac3pi 2 ight>).

Dựa vào vật dụng thị hàm số(y= an x)trên đoạn(left< -pi ;dfrac3pi 2 ight>)ta có:

c.( an x > 0)khi(xin left( -pi ;dfrac-pi 2 ight)cup left( 0;dfracpi 2 ight)cup left( pi ;dfrac3pi 2 ight))

d.( an x khi(xin left( dfrac-pi 2;0 ight)cup left( dfracpi 2;pi ight))

*

 

 


Tham khảo giải mã các bài tập bài xích 1: Hàm số lượng giác khác • Giải bài 1 trang 17 – SGK môn Đại số với Giải tích lớp 11 Hãy khẳng định giá trị... • Giải bài xích 2 trang 17 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11 search tập xác định của... • Giải bài xích 3 trang 17 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 phụ thuộc vào đồ thị hàm... • Giải bài 4 trang 17 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 chứng minh... • Giải bài xích 5 trang 18 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11 nhờ vào đồ thị hàm... • Giải bài bác 6 trang 18 – SGK môn Đại số với Giải tích lớp 11 phụ thuộc vào đồ thị hàm... • Giải bài bác 7 trang 18 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 phụ thuộc vào đồ thị hàm... • Giải bài xích 8 trang 18 – SGK môn Đại số với Giải tích lớp 11 Tìm giá chỉ trị phệ nhất...
Mục lục Giải bài xích tập SBT Toán 11 theo chương •Chương 1: Hàm số lượng giác với phương trình lượng giác - Đại số cùng Giải tích 11 (SBT) •Chương 2: tổ hợp và phần trăm - Đại số cùng Giải tích 11 (SBT) •Chương 3: dãy số - cung cấp số cùng và cấp số nhân - Đại số với Giải tích 11 (SBT) •Chương 4: số lượng giới hạn - Đại số với Giải tích 11 (SBT) •Chương 5: Đạo hàm - Đại số với Giải tích 11 (SBT)


Xem thêm: Ngữ Văn 11 Ôn Tập Văn Học Trung Đại Việt Nam, Soạn Bài Ôn Tập Văn Học Trung Đại Việt Nam

bài bác trước bài xích sau