Cho tam giác ABC vuông tại A, hãy tính những tỷ con số giác của góc C. Bài 15 trang 77 sgk Toán 9 – tập 1 – bài xích 2. Tỉ số lượng giác của góc nhọn

Cho tam giác ABC vuông trên A. Biết cos B=0,8, hãy tính những tỷ số lượng giác của góc C.

Bạn đang xem: Bài 15 trang 77 sgk toán 9 tập 1

Gợi ý: sử dụng bài tập 14.

Hướng dẫn giải:

*

Vì tam giác ABC vuông tại A phải góc C nhọn. Bởi vì thế:

(sinC>0;,,,cosC>0;,,,tanC>0;,,,cotC>0)

Vì nhị góc B cùng C phụ nhau yêu cầu sinC = cosB = 0,8.

Ta có:Quảng cáo

(Sin^2C+cos^2C=1)

(Rightarrow cos^2C=1-sin^2C=1-(0,8)^2=0,36)

(Rightarrow cosC=0,6;)

(tgC=fracsinCcosC=frac0,80,6=frac43;)

(cotgC=fraccosCsinC=frac0,60,8=frac34)

Nhận xét: giả dụ biết (sinalpha) (hay (cosalpha)) thì ta hoàn toàn có thể tính được bố tỷ số lượng giác còn lại.


Bài học: chuyên mục:

Quảng cáo
Bài trướcBài 14 trang 77 sgk Toán 9 – tập 1, áp dụng định nghĩa tỉ số các lượng giác của một góc nhọn để triệu chứng minh
Bài tiếp theoBài 16 trang 77 sgk Toán 9 – tập 1, đến tam giác vuông có một góc, cạnh huyền
Danh sách bài bác tập
Câu hỏi bài 2 trang 71 SGK Toán lớp 9 Tập 1 :
Câu hỏi bài 2 trang 73 Toán 9 Tập 1:
Câu hỏi bài xích 2 trang 74 SGK Toán 9 Tập 1: bài 2. Tỉ con số giác của góc nhọn
Câu hỏi 4 bài 2 trang 74 Toán lớp 9 Tập 1:
Câu 2.20. Trang 110 SBT Toán 9 Tập 1: vào hình thang vuông ABCD với lòng là AD, BC
Câu 2.21. Trang 111 SBT Toán 9 Tập 1: Tính những góc của một hình thoi, biết hai đường chéo cánh của nó có
Mục lục môn Toán 9


PHẦN HÌNH HỌC - TOÁN 9 TẬP 1

Chương 1. HỆ THỨC LƯỢNG vào TAM GIÁC VUÔNG

Xem đầy đủ: Toán 9


Xem theo môn học

Sách giáo khoa (SGK)

Sách bài xích tập (SBT)


Quảng cáo
Luyện tập
Bài 1 Phân tích bài xích thơ ngày xuân nho nhỏ dại của Thanh Hải: bài xích thơ được viết theo thể thơ năm tiếng, có nhạc...
Mùa xuân nho bé dại - Thanh Hải - bài xích 1 Phân tích bài thơ mùa xuân nho nhỏ của Thanh Hải.. Bài xích thơ được...
Bài 4 trang 62 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Điện phân rét chảy natri clorua thu được natri và...
Bài 4 trang 62 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1. (V_Cl_2 = 0,09.22,4 = 2,016,textlít). Bài: Bài 10. Một số...
Bài 46.4 Trang 56 SBT Hóa 9: tất cả hổn hợp X gồm axit axetic cùng một axit hữu cơ bao gồm công thức
Hỗn vừa lòng X gồm axit axetic và một axit hữu cơ bao gồm công thức CnH2n+1COOH.. Bài xích 46.4 Trang 56 Sách bài tập (SBT) Hóa...
Bài 1 trang 37 Tài liệu dạy học Toán lớp 9 tập 1: Tính
Luyện tập – chủ thể 3: Căn bậc tía - bài 1 trang 37 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1. Giải...

Xem thêm: (181) Cách Chứng Minh Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ, Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ Đầy Đủ Nhất


Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 12 giờ Anh 9 mới, Tổng hòa hợp từ vựng (Vocabulary) tiếng Anh 9 bắt đầu unit 12
Unit 12. My Future Career - Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 12 giờ Anh 9 mới. Tổng thích hợp từ vựng (Vocabulary) SGK...