- Chọn bài xích -Bài 15 : CacbonBài 16 : Hợp chất của cacbonBài 17 : Silic cùng hợp hóa học của silicBài 18 : Công nghiệp silicatBài 19 : rèn luyện : tính chất hóa học tập của cacbon, silic và những hợp hóa học của chúng


Bạn đang xem: Bài 19 hoá 11

Xem toàn thể tài liệu Lớp 11: tại đây

Giải bài xích Tập chất hóa học 11 – bài xích 19 : rèn luyện : đặc thù hóa học của cacbon, silic và các hợp hóa học của bọn chúng giúp HS giải bài xích tập, cung cấp cho các em một hệ thống kiến thức và hình thành thói quen học tập tập thao tác làm việc khoa học, làm căn nguyên cho vấn đề phát triển năng lực nhận thức, năng lực hành động:

Bài 1 (trang 86 SGK Hóa 11): Nêu các điểm như thể và khác nhau về đặc thù giữa cacbon đioxit và silic đioxit ?

Lời giải:

Giống nhau: đa số là oxit axit

CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O

SiO2 tan chậm trong kiềm quánh nóng, tan dễ dàng trong kiềm nóng chảy:

SiO2 + 2NaOHn,c → Na2SiO3 + H2O

Khác nhau:

CO2SiO2

– đặc thù vật lí:

+ hóa học khí ko màu

+ Tan ít trong nước

– đặc thù hóa học:

+ bao gồm tính oxi hóa

CO2 + 2Mg → C + 2MgO

– tính chất vật lí:

+ chất rắn

+ không tan vào nước

– đặc điểm hóa học:

+ chảy trong axit HF

SiO2 + HF → SiF4 + 2H2O


Bài 2 (trang 86 SGK Hóa 11): phản bội ứng chất hóa học không xảy ra ở phần nhiều cặp hóa học nào dưới đây ?

A. C cùng CO

B. CO2 cùng NaOH

C. K2CO3 với SiO2

D. H2CO3 cùng Na2SiO3

E. Co và CaO

G. CO2 với Mg

H. SiO2 cùng HCl

I. Si với NaOH

Lời giải:

Đáp án A, C, E, H

Phương trình hóa học của những có thâm nhập phản ứng:

B. CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O (Hoặc CO2 + NaOH → NaHCO3)

D. H2CO3 + Na2SiO3 → Na2CO3 + H2SiO3 ↓

G. 2Mg + CO2 → C + 2MgO

I. đắm đuối + 2NaOH + H2O → Na2SiO3 + 2H2

Bài 3 (trang 86 SGK Hóa 11): Có các chất sau: CO2, Na2CO3, C, NaOH, Na2SiO3, H2SiO3. Hãy lập thành một dãy gửi hóa giữa những chất và viết phương trình hóa học.

Lời giải:

*

1. C + O2 –to→ CO2

2. CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O

3. Na2CO3 + Ba(OH)2 → BaCO3 ↓ + 2NaOH

4. SiO2 + 2NaOHđặc, nóng → Na2SiO3 + H2O

5. Na2SiO3 + 2HCl → 2NaCl + H2SiO3

Bài 4 (trang 86 SGK Hóa 11): cho 5,94 g tất cả hổn hợp K2CO3 với Na2CO3 tính năng với dung dịch H2SO4 dư nhận được 7,74 g láo lếu hợp những muối khan K2SO4 và Na2SO4. Thành phần các thành phần hỗn hợp đầu là:

A. 3,18 g Na2CO3 cùng 2,76 g K2CO3

B. 3,81 g Na2CO3 cùng 2,67 g K2CO3

C. 3,02 g Na2CO3 cùng 2,25 g K2CO3

D. 4,27 g Na2CO3 và 3,82 g K2CO3

Lời giải:

– Đáp án A

– điện thoại tư vấn số mol của Na2CO3 là x cùng của K2CO3 là y mol

*

Ta tất cả hệ phương trình:

*

⇒ mNa2CO3= 106.0,03 = 3,18 (gam)

mK2CO3= 138.0,02 = 2,76 (gam)

⇒ Đáp án A

Bài 5 (trang 86 SGK Hóa 11): Để đốt cháy 6,80g các thành phần hỗn hợp X gồm hidro cùng cacbon monooxit bắt buộc 8,96 lít oxi (đo sinh hoạt đktc). Xác định thành phần phần trăm theo thể tích với theo cân nặng của tất cả hổn hợp X?

Lời giải:


*

Gọi số mol của H2 là x, của teo là y mol

*
*

Bài 6 (trang 86 SGK Hóa 11):
Một loại thủy tinh có thành phần hóa học được màn biểu diễn bằng phương pháp K2O.PbO.6SiO2.

Xem thêm: Fl 20 Nguyên Liệu Tạo Mùi Thức Ăn Thủy Sản Là Fl20, Beecost Mua Thông Minh

Tính trọng lượng K2CO3, PbCO3 với SiO2 đề xuất dùng để hoàn toàn có thể sản xuất được 6,77 tấn chất liệu thủy tinh trên. Coi công suất qua trình là 100%.

Lời giải: