Cho hình bình hành(ABCD)và một điểm(M)tùy ý. Chứng tỏ rằng(overrightarrowMA +overrightarrowMC =overrightarrowMB+overrightarrowMD )
Bạn đang xem: Bài 2 toán 10 hình học

Gợi ý:

Biểu diễn những vectơ đều nhau trong hình bình hành.

Sử dụng quy tắc 3 điểm đểu minh chứng đẳng thức.

*

Vì(ABCD)là hình bình hành nên

(overrightarrowAB =overrightarrowDC Leftrightarrow -overrightarrowBA =overrightarrowDCLeftrightarrow overrightarrowBA +overrightarrowDC=overrightarrow0 )

Ta có:

(overrightarrowMA+overrightarrowMC =overrightarrowMB+overrightarrowBA+overrightarrowMD+overrightarrowDC )

(=left(overrightarrowMB+overrightarrowMD ight)+left(overrightarrowBA+overrightarrowDC ight)\=left(overrightarrowMB+overrightarrowMD ight)+overrightarrow0\=overrightarrowMB+overrightarrowMD )

Vậy(​​overrightarrowMA+overrightarrowMC=overrightarrowMB+overrightarrowMD )


*

Tham khảo lời giải các bài xích tập bài bác 2: Tổng cùng hiệu của hai vecto khác • Giải bài xích 1 trang 12 – SGK Hình học lớp 10 cho đoạn... • Giải bài bác 2 trang 12 – SGK Hình học lớp 10 cho hình bình... • Giải bài 3 trang 12 – SGK Hình học tập lớp 10 chứng minh rằng đối... • Giải bài xích 4 trang 12 – SGK Hình học tập lớp 10 đến tam giácABC. Bên... • Giải bài xích 5 trang 12 – SGK Hình học lớp 10 mang lại tam giác... • Giải bài xích 6 trang 12 – SGK Hình học tập lớp 10 mang đến hình bình... • Giải bài 7 trang 12 – SGK Hình học tập lớp 10 Cho(​​overrightarr... • Giải bài xích 8 trang 12 – SGK Hình học tập lớp 10 Cho(​​left|overri... • Giải bài 9 trang 12 – SGK Hình học tập lớp 10 bệnh minh... • Giải bài xích 10 trang 12 – SGK Hình học lớp 10 mang đến ba...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 10 theo chương •Chương 1: Mệnh đề - Tập thích hợp - Đại số 10 •Chương 1: Vectơ - Hình học tập 10 •Chương 2: Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng - Hình học 10 •Chương 2: Hàm số bậc nhất và bậc nhị - Đại số 10 •Chương 3: cách thức tọa độ trong khía cạnh phẳng - Hình học 10 •Chương 3: Phương trình - Hệ phương trình - Đại số 10 •Chương 4: Bất đẳng thức - Bất phương trình - Đại số 10 •Chương 5: thống kê - Đại số 10 •Chương 6: Cung và góc lượng giác. Bí quyết lượng giác - Đại số 10
bài trước bài xích sau
Giải bài xích tập SGK Toán 10
Bài 2: Tổng cùng hiệu của nhì vecto
• Giải bài xích 1 trang 12 – SGK Hình học lớp 10 • Giải bài xích 2 trang 12 – SGK Hình học tập lớp 10 • Giải bài xích 3 trang 12 – SGK Hình học tập lớp 10 • Giải bài xích 4 trang 12 – SGK Hình học lớp 10 • Giải bài bác 5 trang 12 – SGK Hình học lớp 10 • Giải bài xích 6 trang 12 – SGK Hình học lớp 10 • Giải bài bác 7 trang 12 – SGK Hình học lớp 10 • Giải bài xích 8 trang 12 – SGK Hình học tập lớp 10 • Giải bài xích 9 trang 12 – SGK Hình học lớp 10 • Giải bài 10 trang 12 – SGK Hình học tập lớp 10
Giải bài bác tập SGK Toán 10
Chương 1: Mệnh đề - Tập hợp Chương 1: Vectơ Chương 2: Tích vô vị trí hướng của hai vectơ và ứng dụng Chương 2: Hàm số số 1 và bậc nhị Chương 3: cách thức tọa độ trong mặt phẳng Chương 3: Phương trình - Hệ phương trình Chương 4: Bất đẳng thức - Bất phương trình Chương 5: thống kê Chương 6: Cung với góc lượng giác. Bí quyết lượng giác
+ mở rộng xem đầy đủ
Giải bài tập các lớp
Giải bài bác tập Lớp 3
Giải bài bác tập Lớp 4
Giải bài tập Lớp 5
Giải bài xích tập Lớp 6
Giải bài xích tập Lớp 7
Giải bài xích tập Lớp 8
Giải bài bác tập Lớp 9
Giải bài tập Lớp 10
Giải bài tập Lớp 11
Giải bài bác tập Lớp 12
Giải bài tập các môn
Giải bài xích tập Môn Toán
Giải bài bác tập soạn Văn
Giải bài tập Môn thứ Lý
Giải bài bác tập Môn Hóa Học
Giải bài xích tập Môn lịch Sử
Giải bài tập Môn Địa Lý
Giải bài tập Môn Sinh Học
Giải bài tập Môn GDCD
Giải bài bác tập Môn giờ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Tên Ở Nhà Của Con Người Nổi Tiếng, Những Kiểu Đặt Tên Con Ở Nhà Của Sao Việt

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12