Bước 2: Tính (f"left( x ight)). Giải phương trình (f"left( x ight) =0) và kí hiệu (x_ileft( i = 1,2,...,n ight)) là các nghiệm của nó.

Bạn đang xem: Bài 2 trang 18 toán 12

Bước 3: Tính (f""left( x ight)) với (f""left( x_i ight)).

Bước 4: dựa vào dấu của (f""left( x_i ight)) suy ra tính chất cực trị của điểm xi.

Lời giải bỏ ra tiết:

TXĐ: (D = mathbb R.)

(y" m = 4x^3- m 4x m = m 4x(x^2 - m 1)) ;

(y" = 0) (⇔ 4x(x^2- 1) = 0) ( ⇔ x = 0, x = pm 1).

( y"" = 12x^2-4).

(y""(0) = -4 CĐ = ( y(0) = 1).

(y""(pm 1) = 8 > 0) đề xuất hàm số đạt rất tiểu trên (x = pm1),

(y)CT = (y(pm1)) = 0.


LG b

( y = sin 2x – x);

Phương pháp giải:

Quy tắc II tìm cực trị của hàm số.

Lời giải đưa ra tiết:

TXĐ: (D = mathbb R.)

(y" = 2cos 2x - 1) ;(y"=0Leftrightarrow cos 2x=dfrac12) (Leftrightarrow 2x=pm dfracpi 3+k2pi)

(Leftrightarrow x=pm dfracpi 6+kpi .)

(y"" = -4sin 2x).

(y""left ( dfracpi 6 +kpi ight )=-4sin left ( dfracpi 3 +k2pi ight ))

(=-2sqrt3CĐ = ( sin (dfracpi 3+ k2π) - dfracpi 6 - kπ) = (dfracsqrt32-dfracpi 6- kπ) , (k ∈mathbb Z).

(y""left ( -dfracpi 6 +kpi ight )=-4sin left (- dfracpi 3 +k2pi ight ))

(=2sqrt3>0) nên hàm số đạt cực tiểu tại những điểm (x =-dfracpi 6+ kπ),

(y)CT = (sin (-dfracpi 3+ k2π) + dfracpi 6 - kπ) =(-dfracsqrt32+dfracpi 6 - kπ) , (k ∈mathbb Z).


LG c

(y = sin x + cos x);

Phương pháp giải:

Quy tắc II tìm rất trị của hàm số.

Lời giải chi tiết:

TXĐ: (D = mathbb R.)

(y = sin x + cos x = sqrt2sin left (x+dfracpi 4 ight ));

( y" =sqrt2cos left (x+dfracpi 4 ight )) ;

 (y"=0Leftrightarrow cos left (x+dfracpi 4 ight )=0Leftrightarrow)(x+dfracpi 4 =dfracpi 2+kpi Leftrightarrow x=dfracpi 4+kpi .)

(y""=-sqrt2sin left ( x+dfracpi 4 ight ).)

(y""left ( dfracpi 4 +kpi ight )=-sqrt2sin left ( dfracpi 4+kpi +dfracpi 4 ight ))

(=-sqrt2sin left ( dfracpi 2 +kpi ight ))

(=left{ matrix- sqrt 2 ext nếu k chẵn hfill cr sqrt 2 ext nếu như k lẻ hfill cr ight.)

Do kia hàm số đạt cực to tại các điểm (x=dfracpi 4+k2pi),

đạt rất tiểu tại những điểm (x=dfracpi 4+(2k+1)pi (kin mathbbZ).)


LG d

(y m = m x^5- m x^3- m 2x m + m 1).

Phương pháp giải:

Quy tắc II tìm cực trị của hàm số.

Lời giải bỏ ra tiết:

TXĐ: (D = mathbb R.)

(y" m = m 5x^4 - m 3x^2 - m 2 m = m (x^2 - m 1)(5x^2 + m 2)); (y" m = m 0 Leftrightarrow x^2 - m 1 m = m 0 Leftrightarrow m x m = pm 1).

(y"" m = m 20x^3 - m 6x).

(y""(1) = 14 > 0) cần hàm số đạt cực tiểu trên (x = 1),

(y)CT = ( y(1) = -1).

(y""(-1) = -14 CĐ = (y(-1) = 3).

Xem thêm: Công Thức Tính Suất Điện Động Cảm Ứng, Công Thức Tính Suất Điện Động

orsini-gotha.com


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.3 bên trên 77 phiếu
Bài tiếp theo
*


Luyện bài Tập Trắc nghiệm Toán 12 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI tiện ích ĐỂ coi OFFLINE


*
*

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vụ việc em chạm chán phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải cực nhọc hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp orsini-gotha.com


nhờ cất hộ góp ý Hủy quăng quật
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã thực hiện orsini-gotha.com. Đội ngũ cô giáo cần cải thiện điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Họ và tên:


gửi Hủy vứt

Liên hệ | cơ chế

*

*

Đăng ký để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép orsini-gotha.com nhờ cất hộ các thông báo đến bạn để cảm nhận các giải thuật hay cũng như tài liệu miễn phí.