Dựa theo kết cấu SGK hóa học 11, Tech 12h xin chia sẻ với chúng ta bài: cách làm phân tử hợp chất hữu cơ. Với kỹ năng trọng trọng điểm và các bài tập có giải thuật chi tiết, hy vọng rằng đây vẫn là tư liệu giúp các bạn học tập giỏi hơn.


*

A – KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

I. Công thức đơn giản dễ dàng nhất

Công thức đơn giản nhất là công thức biểu lộ tỉ lệ buổi tối giản về số nguyên tử của những nguyên tố vào phân tử.

Bạn đang xem: Bài 21 công thức phân tử hợp chất hữu cơ

Cách tùy chỉnh thiết lập công thức dễ dàng và đơn giản nhất của hợp chất hữu cơ CxHy­OZ

Theo khổi lượng:

$x : y : z = n_C : n_H : n_O = fracm_C12,0 : fracm_H1,0 : fracm_O16,0$

Theo tỉ lệ phần trăm:

*

II. Cách làm phân tử

Công thức phân tử là công thức thể hiện số lượng nguyên tử của từng nguyên tố trong phân tử.

Số nguyên tử của mỗi nguyên tố trong cách làm phân tử là số nguyên lần số nguyên tử của nó trong công thức dễ dàng và đơn giản nhất.Trong nhiều trường hợp bí quyết phân tử đó là công thức dễ dàng nhất.

Các tùy chỉnh thiết lập công thức phân tử

Dựa vào phần trăm trọng lượng các nguyên tố: CxHyOz bao gồm M (g)

*

Qua công thức đơn giảnTính trực tiếp theo cân nặng sản phẩm cháy

B. Bài bác tập và gợi ý giải


Câu 2. (Trang 95 /SGK) 

Limonen là một chất có mùi thơm dịu được bóc từ tinh dầu chanh. Công dụng phân tích nguyên tố cho biết limonen được cấu tạo từ nhị nguyên tố C với H, trong các số ấy C chiếm 88,235% về khối lượng. Tỉ khối tương đối của limonen so với không khí gần bằng 4,69. Lập cách làm phân tử của limonen.


=> Xem chỉ dẫn giải

Câu 3. (Trang 95 /SGK) 

Đốt cháy hoàn toàn 0,3 gam chất A (phân tử chỉ cất C, H, O) thu được 0,44 gam khí cacbonic và 0,18 gam nước. Thể tích hơi của 0,3 gam hóa học A bằng thể tích của 0,16 gam khí oxi (ở cùng đk về nhiệt độ độ, áp suất).

Xác định bí quyết phân tử của chất A.


=> Xem chỉ dẫn giải

Câu 4. (Trang 95 /SGK) 

Từ tinh chất dầu hồi, người ta bóc tách được anetol - một hóa học thơm được dùng sản xuất kẹo cao su. Anetol có trọng lượng mol phân tử bằng 1448 g/mol. đối chiếu nguyên tố đến thấy, anetol tất cả %C = 81,08%; %H = 8,1%, còn lại là oxi. Lập công thức đơn giản và dễ dàng nhất và phương pháp phân tử của anetol.


=> Xem gợi ý giải

Câu 5. (Trang 95 /SGK) 

Hợp chất X có phần trăm khối lượng cacbon, hiđro cùng oxi lần lượt bởi 54,54%, 9,1% cùng 36,36%. Trọng lượng mol phân tử của X bởi 88 g/mol. Phương pháp phân tử nào sau đây ứng cùng với hợp hóa học của X?

A. C4H10O.

B. C4H8O2.

C. C5H12O.

D. C4H10O2.

Xem thêm: Phân Phối Chương Trình Toán Lớp 7 Cả Năm 2020, Phân Phối Chương Trình Toán 7 Năm 2020


=> Xem chỉ dẫn giải

Câu 6. (Trang 95 /SGK) 

Hợp hóa học Z bao gồm công thức đơn giản và dễ dàng nhất là CH3O và có tỉ khối tương đối so với hiđro bằng 31. Bí quyết phân tử nào sau đây ứng cùng với hợp chất Z?

A. CH3O.

B. C2H6O2.

C. C2H6O.

D. C3H9O3.


=> Xem trả lời giải
Trắc nghiệm hóa học 11 bài bác 21: công thức phân tử hợp hóa học hữu cơ

Bình luận


Giải bài tập phần lớn môn khác
Giải sgk lớp 11
Soạn văn 11 tập 1
Soạn văn 11 tập 2
Soạn văn 11 tập 2 giản lược
Soạn văn 11 tập 1 giản lược
Giải đại số cùng giải tích lớp 11
Giải hình học tập lớp 11
Giải sgk hoá học 11
Giải sgk vật lí 11
Giải sgk sinh học 11
Giải sgk lịch sử 11
Giải sgk địa lí 11
Giải sgk GDCD 11
Giải sgk giờ đồng hồ Anh 11
Giải sgk giờ đồng hồ anh 11 mới
Trắc nghiệm lớp 11
Trắc nghiệm GDCD 11
Trắc nghiệm địa lý 11
Trắc nghiệm lịch sử 11
Trắc nghiệm ngữ văn 11
Trắc nghiệm hóa 11
Trắc nghiệm sinh học 11
Trắc nghiệm thứ lý 11
Trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh 11
Trắc nghiệm Toán 11
Trắc nghiệm hình học 11

Tài liệu tìm hiểu thêm 11


Tập văn chủng loại 11
Tập bản đồ địa lí 11
Giáo án lớp 11
Giáo án ngữ văn 11
Giáo án đại số 11
Giáo án hình học 11
Giáo án lịch sử 11
Giáo án công dân 11
Giáo án giờ đồng hồ Anh 11
Giáo án địa lý 11
Giáo án thứ lý 11
Giáo án sinh học tập 11
Giáo án hóa học 11
Giáo án technology 11
Giáo án tin học 11
*

Kết nối: