- Chọn bài bác -Bài 28 : cấu trúc chất. Thuyết động học phân tử hóa học khíBài 29 : quá trình đẳng nhiệt. Định chế độ Bôi-lơ-Ma-ri-ốtBài 30 : quá trình đẳng tích. Định dụng cụ Sác-lơBài 31 : Phương trình trạng thái của khí lí tưởng

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 10: trên đây

Giải bài xích Tập thứ Lí 10 – bài 29 : quá trình đẳng nhiệt. Định lý lẽ Bôi-lơ-Ma-ri-ốt giúp HS giải bài xích tập, nâng cao khả năng bốn duy trừu tượng, khái quát, cũng tương tự định lượng trong vấn đề hình thành các khái niệm với định lao lý vật lí:

C1.

Bạn đang xem: Bài 29 vật lý 10

( trang 157 sgk đồ gia dụng Lý 10): Hãy tính các giá trị của tích pV ngơi nghỉ bảng 29.1 với rút ra kết luận về dự đoán.

Thể tích V (cm3) Áp suất phường (105 Pa) pV
20 1,00
10 2,00
40 0,50
30 0,67

Trả lời:

V1 = 20cm3 = 20.10-6 m3, P1 = 1.105 page authority thì P1.V1 = 2 N.m

V2 = 10cm3 = 10.10-6 m3, P2 = 2.105 page authority thì P2.V2 = 2 N.m

V3 = 40cm3 = 40.10-6 m3, P3 = 0,5.105 pa thì P3.V3 = 2 N.m

V4 = 30cm3 = 30.10-6 m3, P4 = 0,67.105 page authority thì P4.V4 = 2,01 N.m

Ta nhận thấy tích PV = hằng số thì phường ∼ 1/V

*

Trả lời:

Đường biểu diễn sự trở nên thiên của phường theo V trong hệ tọa độ (P, V) là một trong đường hypebol.

Bài 1 (trang 159 SGK vật dụng Lý 10) : kể tên các thông số trạng thái của một lượng khí

Lời giải:

Có 3 thông số kỹ thuật trạng thái của một lượng khí:

+ Áp suất (P). Đơn vị áp suất: Paxcan (Pa); N/m2; atmôtphe (atm); milimet thủy ngân (mmHg).

1Pa = 1 N/m2 ; 1 atm = 1,013.105 Pa; 1 atm = 760 mmHg.

+ Thể tích (V). Đơn vị : cm3; lít ; m3.

1 cm3 = 10(-6) m3; 1 lít = 1dm3 = 10(-3)( m3)

+ sức nóng độ hoàn hảo nhất (T): Đơn vị : Kenvin kí hiệu K.

-Liên hệ nhiệt độ kenvin và ánh sáng cenciut: T = t + 273

Bài 2 (trang 159 SGK trang bị Lý 10) : nạm nào là quá trình đẳng nhiệt?

Lời giải:

Quá trình đẳng sức nóng : Là quá trình đổi khác trạng thái của một lượng khí xác định, trong những số ấy nhiệt độ được giữ không đổi.


Bài 3 (trang 159 SGK thứ Lý 10) : phạt biểu với viết hệ thức của định nguyên lý Bôi-lơ-Ma-ri-ốt.

Lời giải:

Định luật pháp Bôilơ-Mariốt : Trong quy trình đẳng nhiệt độ của một lượng khí độc nhất định, áp suất tỉ lệ nghịch với thể tích.

Công thức:

*

Bài 4 (trang 159 SGK đồ Lý 10) :
Đường đẳng sức nóng trong hệ tọa độ (p, V) có dạng gì?

Lời giải:

Đường trình diễn sự phát triển thành thiên của áp suất theo thể tích khi ánh sáng không đổi hotline là mặt đường đẳng nhiệt.

Trong hệ tọa độ (p, V) con đường này là mặt đường hypebol.

Bài 5 (trang 159 SGK đồ dùng Lý 10) : trong các đại lượng sau đây, đại lượng nào chưa hẳn là thông số kỹ thuật trạng thái của một lượng khí?

A. Thể tích

B. Trọng lượng

C. Nhiệt độ tuyệt vời

D. Áp suất

Lời giải:

Chọn B.

Trạng thái của một lượng khí được khẳng định bằng các thông số kỹ thuật trạng thái: áp suất p, thể tích V và nhiệt độ tuyệt vời nhất T.

Bài 6 (trang 159 SGK trang bị Lý 10) : trong các hệ thức tiếp sau đây hệ thức nào không tương xứng với định quy định Bôi-lơ-Ma-ri-ốt?

*

Lời giải:

Chọn C.

* Định phương pháp Bôi-lơ – Ma-ri-ốt: Ở nhiệt độ không đổi, tích của áp suất p. Và thể tích V của một lượng khí khẳng định là một hằng số: p.V = const.


*

Bài 7 (trang 159 SGK thiết bị Lý 10) :
Hệ thức làm sao sau đây tương xứng với định khí cụ Bôi-lơ-Ma-ri-ốt?

*

Lời giải:

Chọn A.

Bài 8 (trang 159 SGK đồ gia dụng Lý 10) : Một xilanh đựng 150cm3 khí nghỉ ngơi áp suất 2.105 Pa.Pit-tông nén khí vào xilanh xuống còn 100cm3.Tính áp suất của khí trong xilanh thời điểm này, coi ánh sáng như ko đổi.

Xem thêm: Một Số Tính Chất Của Dãy Toán Học, Thể Loại:Dãy Toán Học

Lời giải:

*

Bài 9 (trang 159 SGK đồ dùng Lý 10) :
Một trái bóng bao gồm dung tích 2,5 lít. Người ta bơm không khí ở áp suất 105 pa vào bóng. Các lần bơm được 125cm3 không khí. Tính áp suất của bầu không khí trong quả bóng sau 45 lần bơm. Coi quả bóng trước lúc bơm không có không khí và trong lúc bơm nhiệt độ của không gian không cố đổi.

Lời giải:

45 lần bơm đã gửi vào trái bóng một lượng khí ở phía bên ngoài có thể tích cùng áp suất tương xứng là:

V1 = 45. 125 cm3 = 5625 cm3

P1 = 105 Pa

Khi nhốt hết lượng khí bên trên vào trái bóng thì nó hoàn toàn có thể tích là bằng thể tích quả bóng: