Công thức tính tỉ lệ ngày càng tăng dân số tự nhiên: tỉ lệ thành phần GTDSTN= (Tỉ suất sinh - tỉ suất tử)/10 (%)

* Áp dụng công thức,ta được bảng:

Năm19791999
Tỉ suất sinh32.519.9
Tỉ suất tử7.25.6
Tỉ lệ ngày càng tăng dân số từ bỏ nhiên2.531.43
 


Bạn đang xem: Bài 3 trang 10 sgk địa lý 9

* nhận xét:Tỉ lệ gia tăng tự nhiên việt nam giai đoạn 1979 -1999 sụt giảm nhanh từ 2,53% xuống còn 1,43% (giảm 1,1%). 
*

Giải những bài tập bài 2: dân số và tăng thêm dân số khác • Trả lời thắc mắc in nghiêng trang 7 – bài 2 - SGK môn Địa lý lớp 9 quan tiền sáthình 2.1,... • Trả lời thắc mắc in nghiêng trang 8 – bài xích 2 - SGK môn Địa lý lớp 9 số lượng dân sinh đông và tăng... • Trả lời thắc mắc in nghiêng trang 8 – bài bác 2 - SGK môn Địa lý lớp 9 dựa vào bảng 2.1, hãy... • Trả lời câu hỏi in nghiêng trang 9 – bài 2 - SGK môn Địa lý lớp 9 dựa vào bảng 2.2, hãy... • trả lời câu 1 trang 10 – bài bác 2 – SGK môn Địa lý lớp 9 phụ thuộc bảng 2.1, hãy... • trả lời câu 2 trang 10 – bài bác 2 – SGK môn Địa lý lớp 9 Phân tích ý nghĩa sâu sắc của... • trả lời câu 3 trang 10 – bài bác 2 – SGK môn Địa lý lớp 9 phụ thuộc vào bảng số liệu...


Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Bài 136: Luyện Tập Chung, Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 69, 70 Bài 136

Mục lục Giải bài tập SGK Địa lý 9 theo chương •Địa Lý người dân •Địa Lý tài chính •Sự Phân Hóa bờ cõi •Địa Lý Địa Phương