- Chọn bài xích -Bài 1: Sự năng lượng điện liBài 2: Axit, bazơ và muốiBài 3: Sự điện li của nước. PH. Chất chỉ thị axit-bazơBài 4: bội nghịch ứng đàm phán ion trong dung dịch những chất điện liBài 5: Luyện tập: Axit, bazơ với muối. Làm phản ứng điều đình ion vào dung dịch những chất điện liBài 6: Bài thực hành 1: Tính axit-bazơ. Phản ứng thảo luận ion vào dung dịch các chất năng lượng điện li

Xem toàn thể tài liệu Lớp 11: tại đây

Giải bài xích Tập chất hóa học 11 – bài bác 5: Luyện tập: Axit, bazơ với muối. Phản bội ứng hiệp thương ion vào dung dịch những chất năng lượng điện li góp HS giải bài bác tập, cung cấp cho những em một khối hệ thống kiến thức và sinh ra thói quen học tập tập thao tác khoa học, làm gốc rễ cho vấn đề phát triển năng lượng nhận thức, năng lực hành động:

Bài 1 (trang 22 SGK Hóa 11): Viết phương trình năng lượng điện li của những chất sau: K2S, Na2HPO4, NaH2PO4, Pb(OH)2, HBrO, HF, HClO4.

Bạn đang xem: Bài 5 luyện tập axit bazo và muối

Lời giải:

a. K2S → 2K+ + S2-

b. Na2HPO4 → 2Na+ + HPO42-

HPO42- ⇆ H+ + PO43-

c. NaH2PO4 → Na+ + H2PO4–

H2PO4– ⇆ H+ + HPO42-

HPO42- ⇆ H+ + PO43-

d. Pb(OH)2 ⇆ Pb2+ + 2OH–

Hoặc H2PbO2 ⇆ 2H+ + PbO22-

e. HBrO ⇆ H+ + BrO–

g. HF ⇆ H+ + F–

h. HClO4 ⇆ H+ + ClO4–

Bài 2 (trang 22 SGK Hóa 11): Một dung dịch gồm = 0,010 M. Tính với pH của dung dịch. Môi trường thiên nhiên của dung dịch này là axit, trung tính hay kiềm? Hãy cho biết thêm màu của quỳ trong dung dịch này?

Lời giải:

= 0,010M = 10-2M ⇒ pH = -log = -log(1,0.10-2) = 2

*

Môi trường của dung nhờn này là axit (pH Bài 3 (trang 22 SGK Hóa 11): Một dung dịch gồm pH = 9,0. Tính nồng độ mol của H+ và OH– trong dung dịch? Hãy cho thấy màu của phenolphtalein trong dung dịch này?

Lời giải:

pH = 9,0 ≥ = 10-9

*


Cho phenolphtalein trong dung chất dịch này sẽ thấy phenolphtalein gửi thành color hồng (khi pH ≥ 8,3 phenolphtalein thay đổi màu)

Bài 4 (trang 22 SGK Hóa 11): Viết phương trình phân tử và ion rút gọn của các phản ứng (nếu có) xảy ra trong dung dịch các cặp chất sau:

a. Na2CO3 + Ca(NO3)2

b. FeSO4 + NaOH (loãng)

c. NaHCO3 + HCl

d. NaHCO3+ NaOH

e. K2CO3 + NaCl

g. Pb(OH)2(r) + HNO3

h. Pb(OH)2(r) + NaOH

i. CuSO4 + Na2S

Lời giải:

a. Na2CO3 + Ca(NO3)2 → 2NaNO3 + CaCO3

Ca2+ + CO32- → CaCO3↓

b. FeSO4 + 2NaOH (loãng) → Fe(OH)2↓ + Na2SO4

Fe2+ + 2OH– → Fe(OH)2↓

c. NaHCO3 + HCl → NaCl + H2O + CO2↑

H+ + HCO3– → H2O + CO2↑

d. NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O

HCO3– + OH– → CO32- + H2O

e. K2CO3 + NaCl không tồn tại phản ứng

g. Pb(OH)2 (r) + 2HNO3 → Pb(NO3)2 + 2H2O

Pb(OH)2 (r) + 2H+ Pb2+ + 2H2O

h. Pb(OH)2 (r) + 2NaOH → Na2PbO2 + 2H2O

Pb(OH)2 (r) + 2OH– → PbO22- + 2H2O

i. CuSO4 + Na2S → CuS + Na2SO4

Cu2+ + S2- → CuS

Bài 5 (trang 23 SGK Hóa 11): phản nghịch ứng thảo luận ion vào dung dịch chất điện li chỉ xẩy ra khi:

A. Những chất bội phản ứng buộc phải là phần lớn chất dễ dàng tan.

B. Các chất phản nghịch ứng cần là phần lớn chất năng lượng điện li mạnh.

C. Một số trong những ion trong dung dịch phối hợp được với nhau làm sút nồng độ ion của chúng.

D. Làm phản ứng chưa phải là thuận nghịch.

Xem thêm: Cách Làm Bánh Flan Ngon & Đơn Giản Tại Nhà, Cách Làm Bánh Flan Cực Ngon, Mềm Mịn

Hãy chọn câu trả lời đúng.

Lời giải:

Đáp án C

Bài 6 (trang 23 SGK Hóa 11): Kết tủa CdS được tạo thành bởi dung dịch những cặp hóa học nào bên dưới đây:

A. CdCl2 + NaOH

B. Cd(NO3)2 + H2S

C. Cd(NO3)2 + HCl

D. CdCl2 + Na2SO4

Lời giải:

– Đáp án B

Cd(NO3)2 + H2S → CdS↓ + 2HNO3

Bài 7 (trang 23 SGK Hóa 11): Viết phương trình hoá học (dưới dạng phân tử với ion rút gọn) của phản ứng bàn bạc ion vào dung dịch chế tạo ra thành từng hóa học kết tủa sau:Cr(OH)3 ; Al(OH)3; Ni(OH)2

Lời giải: