Xem giải thuật sách "Kết nối tri thức với cuộc sống"
*
Bài 6. Lũy quá với số mũ tự nhiên - Toán 6 Kết nối trí thức
Xem lời giải sách "Chân trời sáng sủa tạo"
*
Bài 4. Lũy vượt với số mũ tự nhiên và thoải mái
Xem lời giải sách "Cánh diều"
*
Bài 5. Phép tính lũy vượt với số mũ thoải mái và tự nhiên
lý thuyết lũy quá với số nón tự nhiên. Nhân nhì lũy thừa cùng cơ số.

Lũy thừa bậc n của một số trong những a là tích của n vượt số bởi nhau, mỗi thừa số bởi a:

Xem cụ thể


Trả lời thắc mắc 1 bài xích 7 trang 27 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 7 trang 27 Toán 6 Tập 1 . Điền vào ô trống mang lại đúng:

Xem giải mã


Trả lời câu hỏi 2 bài bác 7 trang 27 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 bài bác 7 trang 27 SGK Toán 6 Tập 1. Viết tích của nhị lũy thừa sau thành một lũy thừa:x^5.x^4;a^4.a

Xem giải mã


bài 56 trang 27 sgk toán 6 tập 1

Giải bài xích 56 trang 27 SGK Toán 6 tập 1. Viết gọn các tích sau bằng cách dùng lũy thừa:

Xem lời giải


bài 57 trang 28 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 57 trang 28 SGK Toán 6 tập 1. Tính giá chỉ trị những lũy vượt sau:

Xem lời giải


bài xích 58 trang 28 sgk toán 6 tập 1

Giải bài bác 58 trang 28 SGK Toán 6 tập 1. Lập bảng bình phương của những số tự nhiên và thoải mái từ 0 cho 20.

Bạn đang xem: Bài 7 lũy thừa với số mũ tự nhiên nhân hai lũy thừa cùng cơ số

Xem giải mã


bài bác 59 trang 28 sgk toán 6 tập 1

Giải bài bác 59 trang 28 SGK Toán 6 tập 1. Lập bảng lập phương của những số thoải mái và tự nhiên từ 0 mang lại 10.

Xem giải thuật


bài bác 60 trang 28 sgk toán 6 tập 1

Giải bài bác 60 trang 28 SGK Toán 6 tập 1. Viết kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa.

Xem giải thuật


bài xích 61 trang 28 sgk toán 6 tập 1

Giải bài xích 61 trang 28 SGK Toán 6 tập 1. Trong những số sau, số nào là lũy vượt của một số trong những tự nhiên với số mũ lớn hơn 1

Xem giải thuật


bài 62 trang 28 sgk toán 6 tập 1

Giải bài xích 62 trang 28 SGK Toán 6 tập 1. Tính: a) Tính: 10^2 ; 10^3; 10^4; 10^5; 10^6 b) Viết mỗi số sau bên dưới dạng lũy quá của 10:

Xem giải thuật


bài bác 63 trang 28 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 63 trang 28 SGK Toán 6 tập 1. Điền vết "x" vào ô mê thích hợp

Xem lời giải


bài bác 64 trang 28 sgk toán 6 tập 1

Giải bài xích 64 trang 29 SGK Toán 6 tập 1. Viết kết quả phép tính dưới dạng một lũy thừa: a) 2^3.2^2.2^4 ...

Xem lời giải


bài bác 65 trang 28 sgk toán 6 tập 1

Giải bài xích 65 trang 29 SGK Toán 6 tập 1. Bằng phương pháp tính, em hãy cho biết số nào lớn hơn trong nhì số sau ?

Xem giải thuật


bài bác 66 trang 28 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 66 trang 29 SGK Toán 6 tập 1. Ta biết 11^2 = 121; 111^2 = 12321. Hãy dự đoán: 1111^2 bởi bao nhiêu ? bình chọn lại dự đoán đó.

Xem thêm: Bài Tập Thì Hiện Tại Đơn Cho Học Sinh Tiểu Học, Bài Tập Thì Hiện Tại Đơn Lớp 5 Có Đáp Án Đầy Đủ

Xem giải mã


Đề khám nghiệm 15 phút - Đề hàng đầu - bài 7,8 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề hàng đầu - bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Xem giải thuật


Đề soát sổ 15 phút - Đề số 2 - bài xích 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề soát sổ 15 phút - Đề số 2 - bài bác 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Xem giải mã


Đề bình chọn 15 phút - Đề số 3 - bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 3 - bài bác 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Xem giải thuật


Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 4 - bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 4 - bài xích 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Xem giải thuật


Đề bình chọn 15 phút - Đề số 5 - bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 5 - bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải


Đề soát sổ 15 phút - Đề số 6 - bài bác 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 6 - bài 7, 8 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải


*
*

Liên hệ | cơ chế

*

Đăng ký kết để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép orsini-gotha.com giữ hộ các thông tin đến chúng ta để cảm nhận các giải thuật hay cũng giống như tài liệu miễn phí.