So với điều kiện những nghiệm này thỏa. Vày tập những giá trị

*
là tập nhỏ của tập các giá trị
*
.

Vậy phương trình có các nghiệm:

*

e). (1)

Điều kiện

*

*
Bạn đang xem: Bài giảng phương trình lượng giác cơ bản

Giải các phương trình sau:

a).

*
b).
*


LỜI GIẢI

a).

*
(1)

điều kiện nhằm phương trình bao gồm nghiệm

*
, vị
*
.

Vậy

*
.

b).

*

*

Giải (1):

*

*
, vì
*
nên không tồn tại giá trị k thỏa.

Giải (2):

*
(2")

*
, với
*

*


5.1 LÝ THUYẾT ĐẠO HÀM.html

4. PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT THEO sin VÀ cos.html

2.3a XÁC SUẤT phần 1.html

11-DÃY SỐ-GIỚI HẠN.html

<4> Ma_De (4bai) OK.html

Modau_Toan 11.html

2.1a PHÉP ĐẾM HOÁN VỊ CHỈNH HỢP TỔ HỢP NHỊ THỨC NIU TƠN phần 1.html

HUONG DAN ON TAP CHUONG V dai SO 11 nam giới 12-13.html

HUONG DAN ON TAP CHUONG II HINH 11 NĂM 2012-2013 (1).html

1_Ham so luong giac.html

11. TÌM GIÁ TRỊ LỚN NHẤT NHỎ NHẤT.html

2.3b XÁC SUẤT phần 2.html

5_Dao ham.html

4.5 GIỚI HẠN khi X TIẾN TỚI VÔ CỰC.html

4.4 GIỚI HẠN VÔ ĐỊNH DẠNG 0 phân chia 0.html

9. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC TỔNG HỢP 3.html

5.3 ĐẠO HÀM CẤP CAO.html

2.4 BIẾN NGẪU NHIÊN RỜI RẠC.html

2.1b PHÉP ĐẾM HOÁN VỊ CHỈNH HỢP TỔ HỢP NHỊ THỨC NIU TƠN phần 2.html

6. PHƯƠNG TRÌNH ĐỐI XỨNG ĐỐI VỚI sin VÀ cos.html

3.5 BÀI TẬP TỔNG HỢP CẤP SỐ CỘNG CẤP SỐ NHÂN.html

2. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN.html

HH.C1.PHEP BIEN HINH.html

HUONG DAN ON TAP CHUONG I dai SO 11 nam 12-13.html

HUONG DAN ON TAP CHUONG III dai SO 11 nam giới 12-13.html

4.8 TÍNH LIÊN TỤC.html

10. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CÓ CÁCH GIẢI ĐẶC BIỆT.html

CHƯƠNG-IV.d-KHOẢNG-CÁCH-TỪ-ĐIỂM-ĐẾN-MẶT318-397.html

<7> Cap_doi (5bai) OK.html

3. PHƯƠNG TRÌNH BẬC hai THEO MỘT HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC.html

<6> Vi_tri (16bai) OK.html

<3> Nhom_Bangdau (9bai) OK.html

<9> Tim_n (4bai) OK.html

<5> De_thi (8bai) OK.html

CHƯƠNG-IV.a-KHÁI-NIỆM-VUÔNG-GÓC237-254.html

4.2 BÀI TẬP GIỚI HẠN DÃY SỐ TỔNG HỢP.html

HUONG DAN ON TAP CHUONG IV dai SO 11 nam 12-13.html

CHƯƠNG-IV.b-ĐƯỜNG-VUÔNG-GÓC-VỚI-MẶT255-290.html

HUONG DAN ON TAP CHUONG II dẻo SO 11 NĂM 2012-2013.html

4.7 GIỚI HẠN HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC.html

3.4 CẤP SỐ NHÂN.html

5. PHƯƠNG TRÌNH THUẦN NHẤT ĐỐI VỚI sin VÀ cos.html

Chuong2-TỔ HỢP 1.html

1. TÓM TẮT LÝ THUYẾT CHƯƠNG LƯỢNG GIÁC.html

11-TỔ HỢP_ XÁC SUẤT.html

7. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC TỔNG HỢP 1.html

3.2 DÃY SỐ.html

<8> Hinh_hoc (10bai) OK.html

CHƯƠNG-IV.c-HAI-MẶT-PHẲNG-VUÔNG-GÓC291-317.html

DS.C2. TỔ HỢP 2.html

Chuong3.html

11-LƯỢNG GIÁC.html

HUONG DAN ON TAP CHUONG III HINH 11 NĂM 2012-2013.html

4.3b GIỚI HẠN HÀM SỐ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN phần 2.html

4.3a GIỚI HẠN HÀM SỐ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN phần 1.html

4.6 GIỚI HẠN MỘT BÊN1.html

2.2b NHỊ THỨC NIU TƠN phần 2.html

Khung chương trình_ chủ đề ôn tập .html

CHƯƠNG-3-DAY SO.CSC.CSN.html

HUONG DAN ON TAP CHUONG I HINH 11 NĂM 2012-2013.html

6_Quan he tuy vậy song.html

5.2 ĐẠO HÀM.html

<2> Baitoan_So (35bai) OK.html

4_Gioi han.html

3.1 CHỨNG MINH BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUI NẠP DÃY SỐ.html

CHƯƠNG-2-TỔ HỢP XÁC SUẤT.html

8. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC TỔNG HỢP 2.html

Muc luc_Toan 11.html

CHƯƠNG-I.c-PHÉP-BIẾN-HÌNH54-77.html

12. TÌM m ĐỂ PHƯƠNG TRÌNH CÓ NGHIỆM.html

3_Day so.html

11-PHÉP DỜI HÌNH_ PHÉP ĐỒNG DẠNG trong MẶT PHẲNG.html

HUONG DAN ON TAP CHUONG II HINH 11 NĂM 2012-2013 (2).html

11-HÌNH HỌC KHÔNG GIAN LỚP 11.html

2_To hop va xac suat.html

Chuong3-DÃY SỐ.html

<1> Baitoan_Bi (20bai) OK.html

3.3 CẤP SỐ CỘNG.html

CHƯƠNG-IV.g-tong-hop-chuong-IV.html

4.9 CHỨNG MINH PHƯƠNG TRÌNH CÓ NGHIỆM TT.html

11-ĐẠO HÀM.html

DS.C1. LƯỢNG GIÁC 2.html

2.2a NHỊ THỨC NIU TƠN phần 1.html

<10> Baitoan_Khac (9bai).html

5.4 PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN.html

4.1 GIỚI HẠN DÃY SỐ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP TÌM GIỚI HẠN DÃY SỐ.html

tư liệu toán
Toán cấp 2
tư liệu toán 10


Xem thêm: Các Dạng Bài Tập Các Tập Hợp Số Lớp 10 Nâng Cao Về Tập Hợp Và Các Phép Toán

Minh họa CTDL và GT

cửu dương thần công . Com về trang web facebook nhóm tài liệu cỗ vũ admin toán cấp 2 kho tư liệu toán