Lý thuyết hình thang

Hình thang là tứ giác có 2 cạnh đối song song. Hai cạnh song song gọi là hai đáy

Xem chi tiết
Bạn đang xem: Bài tập hình thang lớp 8

Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 70 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 70 SGK Toán 8 Tập 1. Hình thang ABCD có đáy AB, CD.

Xem lời giải


Bài 6 trang 70 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 6 trang 70 SGK Toán 8 tập 1. Dùng thước và êke, ta có thể kiểm tra được hai đường thẳng có song song với nhau hay không

Xem lời giải


Bài 7 trang 71 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 7 trang 71 SGK Toán 8 tập 1. Tìm x và y trên hình 21, biết rằng ABCD là hình thang có đáy

Xem lời giải


Bài 8 trang 71 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 8 trang 71 SGK Toán 8 tập 1. Hình thang ABCD (AB // CD)

Xem lời giải


Bài 9 trang 71 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 9 trang 71 SGK Toán 8 tập 1. Tứ giác ABCD có AB= BC và AC tia phân giác cưa góc A. Chứng minh rằng ABCD là hình thang.

Xem lời giải


Bài 10 trang 71 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 10 trang 71 SGK Toán 8 tập 1. Đố hình 22 là hình vẽ một chiếc thang trên hình vẽ có bao nhiêu hình thang?

Xem lời giải


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 2 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 2 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 2 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 2 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 2 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 2 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 2 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 2 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 2 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 2 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải


*
*

Liên hệ | Chính sách

*Xem thêm: Công Thức Tính Thể Tích Hình Lăng Trụ Đứng, Hình Lăng Trụ, Hình Lăng Trụ Đứng

*

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép orsini-gotha.com gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.