lý thuyết hình thang

Hình thang là tứ giác có 2 cạnh đối tuy vậy song. Hai cạnh tuy vậy song call là nhị đáy

Xem chi tiết
Bạn đang xem: Bài tập hình thang lớp 8

Trả lời câu hỏi 2 bài bác 2 trang 70 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 bài 2 trang 70 SGK Toán 8 Tập 1. Hình thang ABCD có đáy AB, CD.

Xem lời giải


bài bác 6 trang 70 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 6 trang 70 SGK Toán 8 tập 1. Dùng thước và êke, ta hoàn toàn có thể kiểm tra được hai tuyến đường thẳng có song song với nhau xuất xắc không

Xem giải thuật


bài xích 7 trang 71 sgk toán 8 tập 1

Giải bài bác 7 trang 71 SGK Toán 8 tập 1. Tìm kiếm x cùng y trên hình 21, hiểu được ABCD là hình thang bao gồm đáy

Xem giải thuật


bài xích 8 trang 71 sgk toán 8 tập 1

Giải bài xích 8 trang 71 SGK Toán 8 tập 1. Hình thang ABCD (AB // CD)

Xem giải thuật


bài xích 9 trang 71 sgk toán 8 tập 1

Giải bài bác 9 trang 71 SGK Toán 8 tập 1. Tứ giác ABCD gồm AB= BC cùng AC tia phân giác cưa góc A. Chứng minh rằng ABCD là hình thang.

Xem giải mã


bài 10 trang 71 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 10 trang 71 SGK Toán 8 tập 1. Đố hình 22 là mẫu vẽ một dòng thang bên trên hình vẽ có bao nhiêu hình thang?

Xem lời giải


Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 1 - bài bác 2 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề hàng đầu - bài bác 2 - Chương 1 - Hình học 8

Xem giải mã


Đề bình chọn 15 phút - Đề số 2 - bài 2 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề bình chọn 15 phút - Đề số 2 - bài xích 2 - Chương 1 - Hình học 8

Xem giải mã


Đề soát sổ 15 phút - Đề số 3 - bài xích 2 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề soát sổ 15 phút - Đề số 3 - bài xích 2 - Chương 1 - Hình học tập 8

Xem lời giải


Đề bình chọn 15 phút - Đề số 4 - bài 2 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề soát sổ 15 phút - Đề số 4 - bài bác 2 - Chương 1 - Hình học 8

Xem giải mã


Đề chất vấn 15 phút - Đề số 5 - bài 2 - Chương 1 - Hình học tập 8

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 5 - bài bác 2 - Chương 1 - Hình học 8

Xem giải thuật


*
*

Liên hệ | chính sách

*Xem thêm: Công Thức Tính Thể Tích Hình Lăng Trụ Đứng, Hình Lăng Trụ, Hình Lăng Trụ Đứng

*

Đăng ký để nhận giải thuật hay và tài liệu miễn phí

Cho phép orsini-gotha.com giữ hộ các thông báo đến bạn để cảm nhận các giải mã hay cũng giống như tài liệu miễn phí.