*

*

Bài 5: Nguyên tố hóa học

Bài 7 (trang 20 SGK Hóa học 8)

a) Theo giá chỉ trị khối lượng tính bằng gam của nguyên tử cacbon mang đến trong bài bác học, hãy tính xem:

Một đơn vị cacbon tương ứng với từng nào gam?

b) Khối lượng tính bằng gam của nguyên tử nhôm là A, B, C tốt D?

A. 5,342.10-23g B. 6,023.10-23 g

B. 4,482.10 -23g D.3,990.10-23g.

(Hãy chọn đáp án đúng, tính cùng ghi vào vở bài xích tập).

Lời giải

a) Ta có: khối lượng của nguyên tử C = 12 đvC = 1,9926.10-23 (g)

=> 1 đvC = (1,9926.10-23)/12 ≈ 1,66.10-24 (g).

b) Khối lượng tính bằng gam của nguyên tử nhôm là: