NGUYÊN TỬ§1. THÀNH PHẦN NGUYÊN TỬA. LÍ THUYẾTTHÀNH PHẦN CẤU TẠO CỦA NGUYÊN TỬElectronSự đưa ra electron: Năm 1897, nhà chưng học Anh Tôm-xon(J.J.Thomson) khi nghiên cứu và phân tích sự phóng điện trong chân không đã phát chỉ ra tia âm cực, mà bản chất là chùm các hạt bé dại bé có điện tích âm, hotline là những electron, kí hiệu là e.Khối lượng cùng điện tích của electron: bằng thực nghiệm, fan ta vẫn xác định đúng chuẩn được khôi lượng và điện tích của electron.Khôi lượng me = 9,1094.10*"!1kg = 9,1094.10"gam.Điện tích qe = -1,602.10"19C (culông)Điện tích của electron được kí hiệu là -e0 cùng quy mong là 1-.Sự tìm thấy hạt nhân nguyên tửNăm 1911, Rơ-dơ-pho (Rutherford) và những cộng sự đã cho các hạt a bắn phá một lá vàng mỏng và sử dụng màn huỳnh quang đặt sau lá xoàn để theo dõi đường đi của phân tử ơ. Quan gần kề thí nghiệm ông thấy phần đông các phân tử a hồ hết xuyên thẳng qua lá vàng, nhưng gồm một sô" hết sức ít đi lệch hướng lúc đầu hoặc bị bật ra vùng sau khi gặp lá vàng.Kết quả thí nghiệm được cho phép kết luận:Nguyên tử bao gồm câu sản xuất rỗng;Một số hạt a bị lệch hướng là vì hạt nhân tích điện dương đẩy ra. Mọi hạt bị bật quay lại là do đi đúng vào hạt nhân;Hạt nhân có kích thước rất nhỏ tuổi so với size nguyên tứ.Cấu sản xuất cũa hạt nhân nguyên tửSự tìm ra proton: Năm 1918, Rơ-dơ-pho phát hiện nay trong phân tử nhân nguyên tử có loại hạt với điện tích dương. Đó chính là ion dương H+, được kí hiệu bằng chữ p.Sự đưa ra natron: Năm 1932, Chat-uých (Chatwick) sử dụng hạt a bắn phá phân tử nhân nguyên tử beri sẽ quan sát được sự xuât hiện tại của một một số loại hạt mới có khôi lượng dao động khôi lượng proton, cơ mà không có điện, được hotline là hạt nơtron, kí hiệu là n.Cấu tạo ra của phân tử nhân nguyên tử: Sau các thí nghiệm trên, bạn ta đi mang lại kết luận: phân tử nhân nguyên tử được chế tác thành bởi những proton với nơtron. Vì nơtron không với điện, sô" proton trong hạt nhân phải bởi sô" đơn vị điện tích dương của hạt nhân và bằng sô eletron quay bao bọc hạt nhản.KÍCH THƯỚC VÀ KHỐI LƯỢNG CỦA NGUYÊN TỬKích thướcI -Nếu tưởng tượng nguyên tử như 1 quả cầu, trong các số ấy có các electron vận động rất nhanh xung quanh hạt nhân, thì nó có đường kính khoảng 10_1(Jm.Để biểu thị kích thước nguyên tử, tín đồ ta dừng đơn vị nanomet(kí hiệu lira) giỏi angstrom (kí hiệu Ẵ ).Inm = 10_9m; lẢ = 10_1°m; lnm = loẲ.Nguyên tử nhỏ dại nhất là nguyên tử liiđro có nửa đường kính khoảng 0,053nni = 0,53 A .Đường kính của hạt nhân nguyên tử còn nhỏ dại hơn, vào lúc 10~5nm = 10 1A.Như vậy, đường kính của nguyên tử lớn hơn đường kính của hạt nhân khoảng tầm 10000 lần.Nếu ta tưởng tượng hạt nhân là quả ước có đường kính 10cm thì nguyên tử là quả cầu có đường kính 1000m = lkm.Đường kính của electron với của proton còn nhỏ hơn những (khoảng 10~snm), electron chuyển dộng xung quanh hạt nhân trong không khí rỗng của nguyên tử.Khối lưựngĐể bộc lộ khối lượng của nguyên tử, thành phần và những hạt proton, nơtron, electron tín đồ ta dùng đối kháng vị trọng lượng nguyên tử kí hiệu là u, u còn được gọi là đvC.1 u bằng khôi lượng một nguyên tử đồng vị cacbon 12.= 1,6605.10 “7kg12Nguyên tử cacbon này còn có khôi lượng là 19,9265.10 27kg. 19,9265.10 27kgKhôi lượng nguyên tử tính bằng đơn vị cacbon điện thoại tư vấn là nguyên tử khôi.Nguyên tử khôi là khổì lượng tương đô’i của nguyên tử.Khối lượng và điện tích của những hạt làm cho nguyên tủĐăc tính hạtVỏ electron của nguyên tửHạt nhânelectron (e)proton (p)nolron (n)Điện tích qqe = -1,602"19C = -e0 = 1-q0 = 1,6O2.1CT1SC = e0 = 1 +Qn = 0Khối lượng mme = 9,1094.10’31kg me « 0,00055ump = 1,6726.10"27kg mp » 1um„ = 1,6748.10"27kg m„ a 1u- Proton với nơtron có khôi lượng xê dịch bằng nhau, còn electron gồm khôi lượng rất nhỏ nhắn nên cân nặng nguyên tứ tập trung ở phân tử nhân.- tốt nói một biện pháp khác: Khôi lượng của phân tử nhân được coi là khôi lượng nguyên tử.B. BÀI TẬPCác hạt cấu tạo nên hạt nhăn của hầu hết các nguyên tử là:Electron và protonc. Natron cùng electronProton với natronD. Electron, proton cùng natron.Chọn lời giải đúng.Hạt nhân nguyên tử được cấu trúc bởi những hạt proton cùng nơtron.Đáp án B: p, nCác hạt kết cấu nên số đông các nguyên tử là:Proton với electronc. Natron cùng protonNatron với electronD. Natron, proton và electron.Chọn đáp án đúng.GiảiHầu hết những nguyên tử đầy đủ được kết cấu bởi 3 loại hạt: proton, nơtron với electron. Trong đó proton và nơtron triệu tập ở phân tử nhân nguyên tử còn electron chuyến động bao phủ hạt tự tạo thành lớp vỏ nguyên tử.Đáp án D: n, p, eNguyên tử có 2 lần bán kính gấp khoảng tầm 10000 lần đường kinh phân tử nhân. Trường hợp ta phóng đạihạt nhăn lèn thành một trái bóng cóđường kính6cm thi 2 lần bán kính nguyêntử sẽlà:A. 200mB. 300mc. 600mD.1200mChọn lời giải đúng.Theo đê,dnguyên tữ — 10000 Xdhạt nhândnguyẽn từ = 10000 X6 - 60000cm = 600mCâu đúng là câu C: 600mTỉm tỉ số về trọng lượng của electron đối với proton, so với natron.Tỉ sô" về khối lượng của electron đối với proton là:9,1094.10"31kg ~11,6726.10“27 kg * 1836Tỉ sô" về cân nặng của electron đối với nơtron là:9,1094.Ị0~31kg ~1l,6748.10’27kg a 1839Nguyên tử kẽm có bán kính r = l.ăõ.KP^in và có trọng lượng nguyên tử là 65u.Tinh cân nặng riêng của nguyên tử kẽm.Thực tế hầu hết toàn bộ khối lượng nguyên tử triệu tập ở hạt nh&n với bán kinh r = 2.10~6nm. Tính khối lượng riêng của hạt nhăn nguyên tử kẽm.4,Cho biet.


Bạn đang xem: Bài tập hóa học 10 bài 1


Xem thêm: Hình Học 12 Bài 2: Phương Trình Mặt Phẳng Lớp 12, Hình Học 12 Bài 2: Phương Trình Mặt Phẳng

Vhỉnh cáu ~ ~ rr .a) Khôi lượng riêng biệt của nguyên tử kẽm: D =Khôi lượng riêng biệt thường được xem ra đơn vị g/cm3.Khôi lượng riêng biệt của nguyên tử kẽm là khối lượng tính ra gam của lem3- nguyên tử kẽm.Thể tích của một nguyên tử kẽm là: V =r = 1,35.10 4nm = 1,35.10 8cm 4V = |.3,14.(l,35.10-8)3 = 10,29.10~24 (cm3)OKhôi lượng của một nguyên tử kẽm là:65.1,66.IO’24 =107,9.10 24 (g)Vậy trọng lượng riêng của một nguyên tử kẽm là:107,9.10‘24g= 10,48 g/cm3.10,29.10"24 cm3Lưu ý: Nếu những nguyên tử kẽm được xếp khít vào nhau không hề chỗ trống làm sao trong tinh thể thì trọng lượng riêng của kẽm đang là 10,48 g/cm3 như kết quả phép tính trên. Nhưng lại trong tinh thể, các nguyên tử kẽm chỉ chiếm khoảng chừng hơn 70% thể tích, phần còn sót lại là rỗng nên thực tế trọng lượng riêng của kẽm là 7,1 g/cm3.b) Tính cân nặng riêng của hạt nhân nguyên tử kẽm:Thê tích phân tử nhân nguyên tử kẽm là: V = ^-nr3.3/r = 2.10*6nm = 2.10~13cmV = ịnr3 = ị.3,14.( 2.10’13)3 = 33,49.IO"39 (cm3)33Thực tế, hầu hết khôi lượng của nguyên tử chỉ triệu tập ở phân tử nhân yêu cầu khôi lượng của phân tử nhân là:65.1,66.10’24 = 107,9.10-24 (g)Khối lượng riêng của phân tử nhân nguyên tử kẽm là:= 3,22.1015 g/cm3107,9.10~24g 33,49.10’39 cm3Lưu ý: 3,22.1015g/cm3 = 3,22.1 o9 tấn/cm3 (hơn ba tỉ tấn/cm3) là khối lượng riêng khôn cùng lớn.