Bài viết vẫn tóm tắt kim chỉ nan trọng vai trung phong và chỉ dẫn những bài bác tập thì bây giờ đơn và hiện tại tiếp diễn kèm theo đáp án giải thích cụ thể để thí sinh có thể nắm rõ cách áp dụng của từng một số loại thì trong giờ đồng hồ Anh.

Bạn đang xem: Bài tập kết hợp thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn


*

Bài tập thì hiện tại đơn và bây giờ tiếp diễn thường xuất hiện nhiều trong số bài thi. Đây cũng chính là hai thì trong giờ Anh những thí sinh chưa sáng tỏ được hoặc bao gồm sự nhầm lẫn. Vì chưng vậy, bài viết sẽ tóm tắt lý thuyết trọng tâm và giới thiệu những bài xích tập kèm theo đáp án giải thích chi tiết để thí sinh rất có thể nắm rõ cách thực hiện của từng loại thì trong tiếng Anh.

Tóm tắt triết lý về thì bây giờ đơn và hiện tại tiếp diễn

Trước lúc làm bài tập thì hiện tại đơn và lúc này tiếp diễn, thí sinh buộc phải xem lại định hướng của những thì sau:

Thì lúc này đơn

1. Bí quyết dùng: diễn tả những hành động, điểm sáng và thói quen đang ra mắt trong hiện nay tại.

2. Công thức:

Câu khẳng định: S + V1

Câu che định: S + vị not /does not + V1

Câu nghi vấn:

Cấu trúc thắc mắc Yes/No: Do/does + S + V-inf?

Cấu trúc thắc mắc thông tin: Am/ is/are + S + complement?

Tìm hiểu thêm về thi tương lai tiếp nối tại: Thì lúc này đơn (present simple)

Thì bây giờ tiếp diễn

1. Biện pháp dùng: diễn đạt hành đụng đang xẩy ra tại thời gian nói.

2. Công thức:

Câu khẳng định: S + am/ is/ are + V-ing

Câu phủ định: S + am/ is/ are not +V-ing

Câu nghi vấn:

Cấu trúc câu hỏi Yes/No: Am/ Is/ Are + S + V-ing?

Cấu trúc thắc mắc thông tin: tự hỏi + am/ is/ are + S + V-ing?

Tìm gọi thêm về thi tương lai tiếp diễn tại: Thì hiện nay tại tiếp nối (Present continuous tense)

Bài tập thì lúc này đơn và bây giờ tiếp diễn

1. It (rain) _____________, don’t forget your umbrella!

2. Asia (be) _____________ the name of a continent.

3. Right now, I (study) _______________ at a community college in Boston.

4. Scientists (look) _________________ for a cure for Covid 19.

5. My mother (work) ________________ as a teacher in an elementary school.

6. Every evening, the old man (take) ______________ his dog out for a walk.

7. The train (leave) _____________________ the station at 7 am.

8. Climate change (destroy) ______________ many coastal cities.

9. Math (be) _________________ a compulsory subject in most schools.

10. The sun (rise) _________________ in the East và (set) _____________ in the West.

11. He usually (ride) ________________ his bicycle around the lake near his house.

12. Hey! Answer me! I (talk) ____________ lớn you!

13. I (look) __________________ for a job at the moment.

14. We (recruit) _______________ some new staff, are you interested?

15. There (be) _________________ many great universities in big cities.

Đáp án cùng giải thích

Đáp án

Giải thích

1. Is raining

Vì vào câu có tin tức “don’t forget your umbrella” (đừng quên mặc dù của bạn), có thể suy ra rằng hành vi “mưa” đang diễn ra trong thời điểm nói, bắt buộc động từ sẽ được chia theo thì lúc này tiếp diễn.

2. Is

Câu này nói về một thực sự không đổi khác nên là “Châu Á là một lục địa” thì bây giờ đơn sẽ tiến hành sử dụng.

3. Am studying

Trong câu này hành vi học “study” là 1 việc kéo dài một cách trong thời điểm tạm thời trong thời điểm hiện tại tại yêu cầu động từ bỏ học sẽ tiến hành chia theo thì lúc này tiếp diễn.

4. Are looking for

Vì đụng từ tìm kiếm “look for” một giải pháp chữa trị là một hành động đang diễn ra trong thời điểm hiện tại một cách tạm thời nên thì hiện tại tiếp nối sẽ được sử dụng.

5. Works

Do hành vi làm việc “work” là một hành động ra mắt trong bây giờ và không có dấu hiệu chuyển đổi trong tương lai buộc phải thì hiện tại đơn sẽ được sử dụng.

6. Takes

Việc người đàn ông dắt “take” chó đi dạo mỗi buổi tối là 1 trong thói quen bắt buộc thì bây giờ đơn sẽ được sử dụng cho hành động dắt.

7. Leaves

Việc nhỏ tàu rời khỏi “leave” đơn vị ga cơ hội 7 giờ biểu lộ một định kỳ trình cố định nên thì lúc này đơn sẽ tiến hành sử dụng mang lại động từ rời đi.

8. Is destroying

Vì câu hỏi sự chuyển đổi khí hậu “climate change” đang ra mắt một cách trong thời điểm tạm thời trong hiện tại nên đụng từ phá diệt “destroy” sẽ được phân chia theo thì lúc này tiếp diễn.

9. Is

Vì việc môn toán là 1 trong những môn học tập bắt buộc các trường trung học là một sự thật trong lúc này và không có khả năng đổi khác nên đụng từ to-be sẽ tiến hành chia theo thì hiện tại đơn.

10. Rises; sets

Việc mặt trời mọc “rise” ở phía Đông cùng lặn “set” ở phía tây là một thực sự không đổi khác nên rượu cồn từ mọc với lặn sẽ tiến hành chia theo thì lúc này đơn

11. Rides

Việc đạp xe cộ “rides” xung quanh hồ nước được thực hiện một cách thường xuyên nên đây có thể được coi là một thói quen, bởi vậy hành động đạp xe sẽ được chia theo thì hiện tại đơn.

12. Am talking

Dựa vào những tín hiệu như “này” (hey) “hãy vấn đáp tôi” (answer me) chúng ta có thể thấy đó là một câu nói ra mắt trong hiện tại tại, do vậy hành vi nói sẽ được chia thì bây giờ tiếp diễn.

13. Am looking

Dựa vào tín hiệu tại thời điểm hiện nay và thực chất của hành vi tìm việc “look for a job” là một vận động tạm thời cho cơ thể chưa đụng từ tìm kiếm kiếm bên dưới dạng bây giờ tiếp diễn.

14. Are recruiting

Câu này đang mô tả một lời nói, rất có thể xác định dựa vào dấu hiệu “bạn có niềm nở không” - are you interested - ngoài ra động từ tuyển dụng “recruit” là một hành động kéo nhiều năm một cách tạm thời nên chúng ta có thể chia hễ từ theo thì bây giờ tiếp diễn.

15. Are

Vì bài toán có nhiều trường đh ở các thành phố phệ là một sự thật và không tồn tại dấu hiệu đổi khác trong tương lai phải động từ to be sẽ được chia thì lúc này đơn.

Xem thêm: Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2, 3 Trang 64 Vở Bài Tập (Vbt) Toán 4 Tập 2

Trên đó là bài tập thì bây giờ đơn và hiện tại tại tiếp nối có lý giải đáp án đưa ra tiết. Người đọc có thể để lại phản hồi phía dưới nội dung bài viết nếu có câu hỏi để được giải đáp.

Làm thêm nhiều bài tập tại: bài tập thì quá khứ đơn, vượt khứ tiếp nối và bây giờ hoàn thành