Mệnh đề dục tình rút gọn trong tiếng Anh yêu thương cầu các bạn phải cầm vững những kiến về các cách giản lược mệnh đề quan tiền hệ nếu như muốn đạt được số điểm tuyệt vời trong những bài thi tiếng Anh. Nguyên nhân cần rút gọn gàng mệnh đề quan hệ, có những phương pháp nào nhằm lược vứt đại từ quan tiền hệ cùng trạng từ quan lại hệ? hiểu được những thắc mắc mà các bạn đang gặp mặt phải, nội dung bài viết sau sẽ đưa ra định hướng đầy đủ tương tự như các bài tập về rút gọn mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh nhằm các chúng ta cũng có thể ôn luyện thật giỏi cho các kì thi.

Bạn đang xem: Bài tập mệnh đề quan hệ rút gọn

Khi nào hoàn toàn có thể lược vứt đại từ quan liêu hệ:

Chúng ta có thể lược bỏ đại từ dục tình who,whom,which,.. Khi nó có tác dụng tân ngữ, phía trước nó không có dấu phẩy, không có giới từ.

Ví dụ: Here is the book which I bought → Here is the book I bought.

This is my book, which I bought 2 days ago.

This is the đô thị in which I live

Ở câu thứ hai và 3 phía đằng trước which tất cả dấu phẩy và tất cả giới trường đoản cú nên họ không thể lược vứt đại từ quan tiền hệ ở 2 câu này.

Cách rút gọn gàng mệnh đề quan hệ:

Khi gặp các bài xích tập về mệnh đề quan hệ nam nữ rút gọn, bao hàm cả các dạng nâng cao, các bạn có thể rút gọn gàng mệnh đề quan lại hệ bằng cách dùng nhiều phân từ bỏ ( participle phrases), các danh trường đoản cú ( noun phrases), hoặc các động từ bỏ nguyên chủng loại ( infinitive phrases).

Cụm phân từ:

Mệnh đề quan tiền hệ hoàn toàn có thể được rút gọn bằng cụm phân từ hiện tại hoặc thừa khứ.

a. hiện tại phân trường đoản cú ( present participle): được sử dụng khi

Động từ trong mệnh đề quan hệ tình dục ở thì hiện tại tiếp diễn

Ví dụ: That man, who is talking with my mother, is my khung teacher.

→ That man, talking with my mother, is my size teacher.

( bạn đang thì thầm với người mẹ tôi là giáo viên công ty nhiệm của tôi.)

Động từ trong mệnh đề quan tiền hệ diễn đạt sự việc có đặc thù lâu dài.

Ví dụ: Students who attend this school have lớn wear uniform.

→ Students attending this school have to lớn wear uniform.

( học viên học ngôi trường này đề xuất mặc đồng phục.)

Động từ vào mệnh đề quan liêu hệ miêu tả ước muốn, muốn đợi, v.v.

Ví dụ:Fans who hope khổng lồ meet him have been waiting all day.

→ Fans hoping khổng lồ meet him have been waiting all day.

(Người ngưỡng mộ muốn gặp anh ấy đã ngóng cả ngày.)

*, lưu ý: ko dùng bây giờ phân từ để diễn đạt hành động 1-1 trong vượt khứ.

b. vượt khứ phân tự ( past participle): được dùng khi

Động từ nghỉ ngơi mệnh đề tình dục ở dạng bị động.

Ví dụ: A lot of products which were made in this company were exported.

→ A lot of products made in this company were exported.

( không hề ít sản phẩm được cung cấp ở công ty này đã làm được xuất khẩu.)

*

Cụm danh từ:

Mệnh đề quan hệ nam nữ không xác định có thể được rút gọn bằng cụm danh từ.

Ví dụ: Long Bien district, which is famous for Long Bien Bridge, is her

hometown.

→ Long Bien district, famous for Long Bien Bridge, is her hometown.

( Quận Long Biên, lừng danh với ước Long Biên, là quê nhà của cô ấy.)

We visit Ha Noi, which is capital of Vietnam.

→ We visit Ha Noi, capital of Vietnam.

( chúng tôi đến thăm Hà Nội, thủ đô của Việt Nam.)

Cụm động từ nguyên mẫu:

Mệnh đề quan hệ giới tính xác định có thể rút gọn bằng cụm cồn từ nguyên mẫu. Dùng các động từ bỏ nguyên mẫu sau các từ first, second,…; last, next, only và sau dạng so sánh hơn nhất

Ví dụ: He is the first person who is gave present.

→ He is the first person khổng lồ be gave present.

( Anh ấy là người đầu tiên được nhấn món quà)

Khi muốn miêu tả mục đích hoặc sự mang lại phép.

Ví dụ: We need a big hall where we can organize the event.

→ We need a big hall lớn organize the event.

( chúng ta cần một hội trường béo để tổ chức triển khai sự kiện.)

Bài tập lược quăng quật đại từ quan liêu hệ:

Viết lại những câu sau sử dụng những cách rút gọn mệnh đề quan lại hệ đã có được học.

That man who lives on the next floor looks very lonely.The person who interviewed me asked me some very difficult questions.I saw some people & some animals that were working on the farm. The man who answered the phone told me you were away.Over two hundred people who attended the funeral expressed their grief at her son’s death.They work in the hospital which was sponsored by the government.The photographs which were published in the newspaper were extraordinary.They live in a house that was built in 1890. I come from a đô thị that is located in the southern part of the country.The ideas which are presented in that book are interesting. The last person that we must see is Mr. Smith.He was the first man who flew into space.John was the last man who reached the vị trí cao nhất of the mountain. My father is the only man who I can count on.The last person who leaves the room must turn off the light.

Đáp án

– Mệnh đề quan tiền hệ: who lives on the next floor

– Đại từ quan hệ tình dục who cai quản ngữ đến động trường đoản cú lives

– Động từ lives nghỉ ngơi thể dữ thế chủ động nên ta rút gọn thành living

=> Đáp án: That man living on the next floor looks very lonely.

Dịch nghĩa: Người đàn ông sống sinh hoạt tầng trên trông siêu cô đơn.

Mệnh đề quan hệ: who interviewed me.

– Đại từ quan hệ giới tính who quản lý ngữ cho động tự interviewed.

– Động từ interviewed nghỉ ngơi thể công ty động.

→ Đáp án: The person interviewing me asked me some very difficult questions.

Dịch nghĩa: bạn mà phỏng vấn tôi hỏi tôi một vài thắc mắc cực khó.

– Mệnh đề quan tiền hệ: that were working on the farm.

– Đại từ quan hệ that làm chủ ngữ mang đến động từ bỏ were working.

– Động từ bỏ were working sống thể nhà động.

→ Đáp án: I saw some people & some animals working on the farm.

Dịch nghĩa: Tôi đang thấy một số trong những người và động vật hoang dã đang làm việc trong trang trại.

– Mệnh đề quan tiền hệ: who answered the phone.

– Đại từ quan hệ giới tính who làm chủ ngữ đến động tự answered.

– Động từ bỏ answered ngơi nghỉ thể chủ động.

→ Đáp án: The man answering the phone told me you were away.

Dịch nghĩa: Người bầy ông trả lời điện thoại cảm ứng nói tôi là chúng ta đã đi ngoài rồi.

Mệnh đề quan hệ: who attended the funeral expressed their grief at her son’s death.

– Đại từ quan hệ nam nữ who cai quản ngữ mang đến động tự attended.

– Động từ bỏ attended ngơi nghỉ thể công ty động.

→ Đáp án: Over two hundred people attending the funeral expressed their grief at her son’s death.

Dịch nghĩa: rộng 200 người tham gia đám tang đã bày tỏ sự nhớ tiếc nuối trước sự ra đi của con trai cô ấy.

Mệnh đề quan tiền hệ: which was sponsored by the government

– Đại từ quan hệ giới tính which làm chủ ngữ mang đến động từ was sponsored

– Động trường đoản cú was sponsored sinh sống thể bị động

=> Đáp án: They work in the hospital sponsored by the government.

Dịch nghĩa: Họ thao tác trong khám đa khoa được chính phủ nước nhà tài trợ.

– Mệnh đề quan tiền hệ: which were published in the newspaper.

– Đại từ quan hệ which thống trị ngữ mang đến động trường đoản cú were published.

– Động từ were published sinh sống thể bị động.

→ Đáp án: The photographs published in the newspaper were extraordinary.

Dịch nghĩa: đa số tấm hình được xuất bạn dạng trong tờ báo này thật không giống thường.

– Mệnh đề quan tiền hệ: that was built in 1890.

– Đại từ quan hệ that thống trị ngữ mang lại động trường đoản cú was built.

– Động từ was built làm việc thể bị động.

→ Đáp án: They live in a house built in 1890.

Dịch nghĩa: họ sống trong một khu nhà ở đã được xây vào năm 1890.

– Mệnh đề quan lại hệ: that is located in the southern part of the country.

– Đại từ quan hệ tình dục that quản lý ngữ mang lại động tự is located.

– Động từ bỏ is located sinh sống thể bị động.

→ Đáp án: I come from a đô thị located in the southern part of the country.

Dịch nghĩa: Tôi đến từ một thành phố nằm sống phía phái nam của khu đất nước.

– Mệnh đề quan tiền hệ: which are presented in that book are interesting.

– Đại từ quan hệ nam nữ which làm chủ ngữ đến động trường đoản cú are presented.

– Động từ bỏ are presented ở thể bị động.

→ Đáp án: The ideas presented in that book are interesting.

Dịch nghĩa: Những ý tưởng được trình diễn trong cuốn sách đó rất thú vị.

Mệnh đề quan tiền hệ: that we must see is Mr. Smith

– vùng phía đằng trước mệnh đề quan lại hệ bao gồm chứa số đồ vật tự: The last

=> Đáp án: The last person (for us) to lớn see is Mr. Smith.

Dịch nghĩa: Người ở đầu cuối (cho chúng tôi) để chạm chán là ông Smith.

– Mệnh đề quan tiền hệ: who flew into space.

– vùng trước mệnh đề quan hệ bao gồm chứa số sản phẩm công nghệ tự: The first.

→ Đáp án: He was the first man lớn fly into space.

Dịch nghĩa: Anh ta là người bọn ông trước tiên bay vào vũ trụ.

– Mệnh đề quan tiền hệ: who reached the vị trí cao nhất of the mountain.

– phía đằng trước mệnh đề quan hệ có chứa số vật dụng tự: The last.

→ Đáp án: John was the last man to lớn reach the top of the mountain.

Dịch nghĩa: John là người bọn ông sau cùng chạm vào đỉnh núi.

– Mệnh đề quan liêu hệ: who I can count on.

– vùng trước mệnh đề quan liêu hệ tất cả chứa số vật dụng tự: The only.

→ Đáp án: My father is the only man for me lớn count on.

Dịch nghĩa: phụ vương tôi là người đàn ông tuyệt nhất tôi rất có thể dựa vào.

– Mệnh đề quan liêu hệ: who leaves the room must turn off the light.

– phía trước mệnh đề quan liêu hệ tất cả chứa số thiết bị tự: The last.

→ Đáp án: The last person khổng lồ leave the room must turn off the light.

Xem thêm: Đoạn Đường Ngày Xưa Anh Cùng Em Chung Bước Đi Về, Nếu Lúc Trước Anh Đừng Tới

Dịch nghĩa: Người sau cuối rời ngoài phòng buộc phải tắt đèn.

Hi vọng rằng qua nội dung bài viết và bài tập về mệnh đề dục tình rút gọn trong giờ đồng hồ Anh phía bên trên các bạn đã có thể nắm rõ kiến thức về rút gọn gàng mệnh đề quan tiền hệ. Chúc chúng ta ôn thi hiệu quả!