Các dạng bài tập toán về mệnh đề với tập hợp là tài liệu cực kì hữu ích, bao gồm 60 trang tuyển chọn chọn những bài tập trắc nghiệm mệnh đề với tập hợp có đáp án cùng lời giải cụ thể kèm theo.

Bạn đang xem: Bài tập mệnh đề

Thông qua tài liệu này những em học sinh lớp 10 có thêm những tài liệu tham khảo, củng cố kỹ năng chương trình Đại số 10 chương 1. Nội dung cụ thể mời các bạn cùng tìm hiểu thêm và sở hữu tài liệu tại đây.

Các dạng bài bác tập toán về mệnh đề cùng tập hợp

Câu 1. Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề, câu nào là mệnh đề chứa biến? nếu là mệnh đề thì chỉ tính đúng, không nên của mệnh đề đó.

a) 3+4=5

b)

*
 là một số vô tỷ

c) 4 x+3

Câu 2. Xét tính phải trái của mỗi mệnh đề sau với phát biểu mệnh đề bao phủ định của nó.

a) 1637 phân chia hết cho 5

b)

*

c)

*
cùng
*
nhằm viết các mệnh đề sau:

a) Có một trong những nguyên không phân chia hết cho bao gồm nó.

b) số đông số thực cộng với 0 đều bởi chình nó

c) Có một số trong những hữu tỷ nhỏ hơn nghịch đảo của nó

d) Moi số tư nhiên đều lớn hơn số đối của nó

Câu 8. Phát biêu thành lời mọt mệnh đề sau và xét tính trắng đen của nó.

*

Câu 9. Lập mệnh đề che định của mỗi mệnh đề sau và xét tính trắng đen của nó.

a)

*

b)

*

c)

*

Câu 10. Lập mệnh đề đậy của từng mệnh đề sau và xét tính trắng đen của nó.

a) Mọi hình vuông đều là hình thoi

b) tất cả một tam giác cân chưa hẳn là tam giác đều

Câu 11. Trong những câu sau, câu như thế nào là mệnh đề?

A. Bây giờ là đồ vật mấy?

B. Các bạn hãy học đi!

C. An học lớp mấy?

D. Vn là một nước thuộc Châu Á.

Câu 12.

Xem thêm: Điều Kiện Tự Nhiên Của Các Quốc Gia Cổ Đại Phương Tây, Ảnh Hưởng Như Thế Nào

trong số câu sau, câu làm sao là mệnh đề?

A. 10 là số chính phương

B. A+b=c

C.

*


D. 2 n+1 chia hết mang lại 3

.....................


Chia sẻ bởi: Trịnh Thị Thanh
tải vềLink orsini-gotha.com chính thức:

các dạng bài xích tập toán về mệnh đề cùng tập đúng theo orsini-gotha.com Xem*