Bài toán rút gọn biểu thức vào chương trình Toán lớp 9 được chia thành các dạng dựa vào các bài toán phụ kèm theo.

Bạn đang xem: Bài tập rút gọn biểu thức lớp 9

Tổng hợp lại có các dạng cơ bản sau:

– Tính giá trị biểu thức khi đến giá trị của ẩn;

– search điều kiện của biến để biểu thức lớn hơn (nhỏ hơn) một số làm sao đó;

– Tìm giá chỉ trị của biến để biểu thức có mức giá trị nguyên;

– Tìm giá trị lớn nhất, giá bán trị nhỏ nhất của biểu thức,…

Do vậy, ta phải áp dụng các phương pháp tương ứng, thích hợp đến từng dạng toán.

Dưới đây là bài xích tập các dạng toán rút gọn biểu thức – Đại số 9.

Dạng 1. Rút gọn biểu thức

*

Dạng 2. Rút gọn biểu thức – tính giá bán trị của biểu thức khi mang đến giá trị của ẩn

Các bước thực hiện:

– Rút gọn, chăm chú điều kiện của biểu thức

– Rút gọn giá chỉ trị của biến nếu cần

– chũm vào biểu thức rút gọn

*

Dạng 3. Rút gọn biểu thức – tìm x để biểu thức rút gọn đạt giá trị nguyên

– Rút gọn biểu thức

– Lấy tử phân tách cho mẫu tách bóc biểu thức thành tổng của một số nguyên với một biểu thức bao gồm tử là một số nguyên

– vào biểu thức mới tạo thành, ta đến mẫu là những ước nguyên của tử để suy ra x.

*

Dạng 4. Rút gọn biểu thức – tìm kiếm x để biểu thức thỏa bằng hoặc lớn hơn (nhỏ hơn) một số mang đến trước

– Rút gọn

– mang lại biểu thức rút gọn thỏa điều kiện ta được phương trình hoặc bất phương trình, để ý điều kiện của ẩn trong bài bác toán.

*

Dạng 5. Rút gọn biểu thức – search x để biểu thức đạt giá chỉ trị lớn nhất (GTLN), giá trị nhỏ nhất (GTNN)

– Rút gọn

– Biến đổi biểu thức (BT) về dạng:

+ Số ko âm + hằng số ⇒GTNN.

VD: A2 + m ≥ m. Khi đó GTNN của biểu thức bằng m xảy ra khi cùng chỉ lúc A = 0.

+ Hằng số – số ko âm ⇒GTLN.

Xem thêm: Cách Tính Quãng Đường Vận Tốc Thời Gian, Công Thức Quãng Đường Vận Tốc Thời Gian

VD: M – A2 ≤ M. Lúc đó GTLN của biểu thức bằng M xảy ra khi với chỉ lúc A = 0.

+ Sử dụng bất đẳng thức Cô-si: cho hai số dương a và b, ta có: