Bài tập giao dịch quốc tế – TTQT là một trong trong số các nghiệp vụ của ngân hàng trong việc thanh toán giá trị của những lô hàng giữa mặt mua và bên bán hàng thuộc nghành nghề ngoại thương, mặc dù nhiên cũng có trường hợp quan trọng đặc biệt không cần trải qua ngân hàng là giao dịch thanh toán quốc tế qua chi phí mã hóa (ví dụ: Bitcoin, Ethereum). Hãy thuộc Kế toán Việt Hưng tham khảo một trong những dạng bài toán thực tiễn về kế toán giao dịch quốc tế nhé.

Bạn đang xem: Bai tap thanh toan quoc tec tế có lời giải

*
Mẫu bài tập giao dịch quốc tế cơ bản có lời giải

Các phương thức giao dịch thanh toán quốc tế thông dụng nhất hiện nay là:

Chuyển chi phí bằng: Điện chuyển khoản (TT: Telegraphic Transfer Remittance) hoặc bởi Thư chuyển khoản qua ngân hàng (MTR: Mail Transfer Remittance).Trả chi phí lấy bệnh từ (C.A.D: Cash Against Document).Nhờ thu (Collection).Tín dụng thư (L/C: Letter of Credit).Bitcoin

NỘI DUNG CHÍNH


1. Bài xích tập giao dịch thanh toán quốc tế số 1 

*

BÀI GIẢI 1:

a) khách hàng hàng: cài USD bằng VND —> Ngắn hàng: chào bán USD cài đặt VND:

Vậy ngân hàng sẽ áp dụng tỷ giá chỉ hán USD/VND = 17.671.

b) khách hàng: phân phối EUR lấy USD —> Ngân hàng: tải EUR buôn bán USD:

Vậy ngân hàng sẽ áp dụng tỷ giá cài EUR/USD = 1.2692.

c) khách hàng: cung cấp USD lấy EUR —> Ngân hàng: cài USD chào bán EUR:

Vậy ngân hàng sẽ áp dụng tỷ giá cả EUR/USD = 1.2712.

d) khách hàng hàng: cung cấp JPY lấy USD —› Ngân hàng: cài đặt IPY bản USD;

Vậy bank sẽ vận dụng tỷ giá cả USD/JPY = 115,00.

e) khách hàng hàng: bán GBP đem USD —> Ngân hàng: download GBP buôn bán USD;

Vậy ngân hàng sẽ áp dụng tỷ giá download GBP/USD = l,6568.

f) khách hàng: buôn bán USD rước AUD —> Ngân hàng: tải USD phân phối AUD;

Vậy bank sẽ áp dụng tỷ giá bạn dạng AUD/USD = 07924.

2. Bài tập giao dịch thanh toán quốc tế số 2

*

BÀI GIẢI 2:

a) quý khách muốn mua 120M USD bằng VND

Phân tích: người sử dụng bán VND mua 120.000 USD

Ngân hàng mua VND bán 120.000 USD

Ngăn hàng bán 120.000 USD đề xuất sẽ vận dụng tỷ giá bán USD/VND = 16.871.

Vậy khi người tiêu dùng muốn sở hữu 120.000 USD, số VND cần trả:

16.871120.000 USD = 2.024.520.000 VND.

b) người sử dụng muốn buôn bán 960.000 EUR mang USD

Phân tích: người sử dụng bán 960.000 EUR mua USD

Ngân sản phẩm mua 960.000 EUR bán USD

Ngăn hàng mua 960.000 EUR bắt buộc sẽ án dụng tỷ giá cài đặt EUE/USD = 1,2248

Vậy khi quý khách muốn chào bán 960.000 EUR đem USD, số USD người sử dụng có được:

1.2248 x 960.000 EUR = 1.175.808 USD.

c) quý khách hàng muốn cung cấp 92.500 USD lẫy EUR

Phân tích: khách hàng bán 92.500 USD mua EUR

Ngân hàng mua 92.500 USD bán EUR.

Ngăn mặt hàng bán EUR phải sẽ áp dụng tỷ giá cả EUR/USD =1,2298

Vậy khi người tiêu dùng muốn chào bán 92.500 USD lấy EUR. Số EUR người tiêu dùng có được:

92.500 USD/ 1.2298 = 75.215 EUR.

d) quý khách hàng bán 12.358.000 JPY lấy USD

Phân tích: quý khách hàng bán 12.358.000 IPY mua USD

Ngân sản phẩm mua 12.358.000 PY bán USD

Ngân hàng bán USD yêu cầu sẽ ấp va tỷ giá bán USD/JPY = 115,00

Vậy khi người tiêu dùng muốn phân phối 12.358.000 JPY đem USD, số USD quý khách hàng có được:

12.358.000 IPY / 115,00 = 107.461 USD.

e) quý khách hàng muốn cài đặt 28.320 GBP bởi USD

Phân tích: người tiêu dùng bán USD mua 28.320 GBP

Ngân mặt hàng mua USD bán 28.320 GBP

Ngân hàng phân phối GBP buộc phải sẽ vận dụng tỷ giá bán GBP/USD = 1,6600

Vậy khi quý khách hàng muốn sở hữu 28.320 GBP bẳng USD. Số USD người sử dụng phải trả:

28.320 GBP x I,6600 = 47,011,2 USD

f) người tiêu dùng muỗn phân phối 56.900 USD đem AUD

Phân tích: khách hàng bán 56.900 USD tải AUD

Ngân hàng cài đặt 56.901 USD bán AUD

Ngân hàng phân phối AUD yêu cầu sẽ vận dụng tỷ giá thành AUD/USD: 0,6924

Vậy khi người sử dụng muốn ước ao bán 56.900 USD rước AUD, số AUD người tiêu dùng có:

56.900 USD/0,6914 = 82.178 USD.

3. Bài bác tập số 3

*

BÀI GIẢI 3

a) khách hàng A: cài 20.000 GBP bằng CHF

Phân tích:

Khách mặt hàng bán bịt mua USD; người sử dụng bán USD, mua 20.000 GBP

Ngân hàng mua CHE chào bán USD: bank mua LISD, bán 20.000 GBP

Ngân hàng bán USD thiết lập CHE đề nghị sẽ áp dụng tỷ giá chỉ bán USD/CHF: 1,2611

Ngân hàng download USD, phân phối 20.000 CHF cần sẽ án dụng tỷ giá thành GBP/USD: 1.7691

Tính tỷ giá cả GBP/CHF (b):

*

Vậy khi khách hàng A cài 20.000 GBP bằng CHF, số CHF người tiêu dùng phải trả:

20.000 GBP x GBP/CHF(h) = 20.000 x 2.2310 = 44.620 CHE

b) người tiêu dùng B: phân phối 20.000 GBP lấy CHF

Phân tích:

Khách sản phẩm bán 21.000 GHP mua USD: khách hàng bán USD, mua CHF

Ngân hàng mua 20.000 GBP bán USD: ngân hàng mua USD, bán CHF

Ngăn sản phẩm mua 20.000 GHP bán USD phải sẽ áp dụng tỷ giá chỉ mua GBP/USD: 1,7651

Ngăn sản phẩm mua USD, bán CHF nên sẽ áp dụng tỷ giá mua USD/CHF: 1,2541

Tính tỷ giá mua GBP/CHF (m):

*

Vậy khi quý khách hàng B buôn bán 20.000 GHP rước CHF, số CHF quý khách có:

20.000 GBP x GBP/CHF(m) = 20.000 x 2,2136 = 44.272 CHF

c) quý khách C: cài đặt 28.000 EUR bằng VND

Phân tích:

Khách hàng bán VND mua USD. Người tiêu dùng bán USD. Download 28.000 EUR.

Xem thêm: Fes Là Gì ? Kinh Nghiệm Sống Còn Khi Đi Fes Cho Người Mới Bắt Đầu

Ngân hàng mua VND bán USD: bank mua LSD, hán 28.000 EUR.

Ngân sản phẩm bán USD mua VND cần sẽ áp dụng tỷ giá bán USD/VND: 16.890

Ngăn sản phẩm bán 28.000 EUR mua USD phải sẽ vận dụng tỷ giá bán EUR/USD: 1,2298

Tính tỷ giá cả EUR/VIND (b):

*

Vậy khi người sử dụng C tải 28.000 EUR bởi VND, số VND quý khách hàng phải trả:

28.000 EUR x EUR/VND (b) = 28.000 x 20.771 = 581.588.000 VND

d) quý khách hàng D: cung cấp 28.000 EUR bởi VND

Phân tích:

Khách hàng bán 28.000 EUR mua USD; người sử dụng bán USD, mua VND

Ngân sản phẩm mua 38.0001 EUR bán USD: ngân hàng mua LSD, bán VND

Ngân sản phẩm mua USD cung cấp VND đề xuất sẽ áp dụng tỷ giá mua USD⁄VND: 16.888

Ngân sản phẩm mua 28.000 EUR, bán USD nên sẽ áp dụng tỷ giá mua EUR/USH: 1,2248

Tỉnh tỷ giá thiết lập EUR/VND (m):

*

Vậy khi người sử dụng D buôn bán 28.000 EUR. Bằng VND. Số VND quý khách có:

28.000 EUR x EUR/VND (m) = 28.000 x 20684,4224 = 579.163.827,2 VND

e) khách hàng E: thiết lập 40.000 AUD bởi VND

Phân tích:

Khách mặt hàng bán VND mua USD; quý khách hàng bán USD, mua 40.000 AUD

Ngân sản phẩm mua VND bán USD; bank mua USD, bán 40.000 AUD

Ngăn hàng bán USD mua VND đề xuất sẽ vận dụng tỷ giá bán bán USD/VND: 16.890

Ngăn hàng bán 40.000 AUD, mua USD phải sẽ vận dụng tỷ giá bán AUD/USD: 0,7727

Tỉnh tỷ giá bán AUD/VND(b):

*

Vậy khi người tiêu dùng E cài đặt 41.000 AUD bằng VND. Số VND người tiêu dùng phải trả:

40.000 AUD x AUD/VND (b) = 40.000 x 13.050.903 = 522.036.120 VND

f) khách hàng F: cung cấp 40.000 AUD lấy VND

Phân tích:

Khách hàng bán 40.000 AUD mua USD: người sử dụng bán USD. mua VND

Ngân mặt hàng mua 40.000 AUD bán USD: bank mua USD, bán VND

Ngăn mặt hàng mua USD bán VND cần sẽ áp dụng tỷ giá mua LSD/VND: 16.888

Ngân hàng mua 40.000 AUD, bán USD đề nghị sẽ áp dụng tỷ giả mua AUD/USD: 0.7681

Tỉnh tỷ giá cài AUD/VND (m):

*

Vậy khi khách hàng F bán 40.000 AUD lấy VND, số VND người tiêu dùng có:

D x AUD/VND (m) = 40.000 x 12.971,6728 = 866.912 VND

g) người tiêu dùng G: chào bán 12 triệu JPY lấy VND