Thì quá khứ đơn là một trong những thì tiếp tục cần áp dụng trong tiếp xúc hàng ngày và xuất hiện nhiều trong các bài thi. Để giúp cho bạn nắm kiên cố phần kỹ năng và kiến thức ngữ pháp đặc trưng này, TOPICA Native nhờ cất hộ đến bạn tổng hợp trọn bộ bài bác tập thì quá khứ 1-1 (Simple Past Tense) dưới đây.Bạn sẽ xem: bài xích tập thì vượt khứ 1-1 lớp 7 có đáp án

Download Now: Trọn bộ Ebook ngữ pháp FREE

Mục Lục

1. Cầm tắt triết lý thì thừa khứ đơn (Simple Past Tense)2. Bài xích tập thì vượt khứ đơn3. Đáp án bài bác tập thì vượt khứ đơn

1. Tóm tắt kim chỉ nan thì quá khứ solo (Simple Past Tense)

1.1. Cách sử dụng thì quá khứ đơn

Diễn tả một hành động, vấn đề đã diễn ra tại một thời điểm gắng thể, hoặc một khoảng thời hạn trong vượt khứ với đã xong hoàn toàn làm việc quá khứ.

Bạn đang xem: Bài tập thì quá khứ đơn lớp 7 có đáp án

VD: My sister came home late last night. (Chị gái tôi về đơn vị muộn tối qua.)

Diễn tả một hành vi lặp đi lặp lại trong thừa khứ. 

VD: They always enjoyed going to lớn the zoo. (Họ đã luôn luôn luôn thích thú khi đi thăm sân vườn bách thú.)

Diễn đạt các hành động xảy ra liên tục trong vượt khứ.

VD: Anna came home, took a nap, then had lunch. (Laura về nhà, ngủ một giấc, rồi ăn uống trưa.)

Diễn đạt một hành động xen vào một hành động đang ra mắt trong thừa khứ.

VD: When Jane was cooking breakfast, the lights suddenly went out. (Khi Jane đang nấu bữa sáng thì đùng một phát đèn tắt.)

Diễn đạt hành vi không tất cả thật ở bây giờ trong câu điều kiện loại III.

VD: If you were me, you would bởi it. (Nếu bạn là tôi, các bạn sẽ làm thế.)

1.2. Lốt hiệu phân biệt thì quá khứ đơn

Để phân biệt động từ buộc phải chia ngơi nghỉ thì quá khứ đơn, các bạn nên chăm chú những trường đoản cú sau gồm trong câu:

Yesterday: Hôm quaLast night: buổi tối quaLast week: Tuần trướcLast month: mon trướcLast year: Năm ngoáiAgo: cách đâyat, on, in… + thời gian trong quá khứWhen + mệnh đề chia thì thừa khứ đơn


*

2. Bài tập thì vượt khứ đơn

2.1. Bài bác tập thì thừa khứ đơn cơ bản

Bài 1: phân tách động từ trong ngoặc để dứt những câu sau

I (eat)___________ dinner at six o’clock yesterday. A: ___________ Helen (drive)___________ to lớn work? – B: Yes, she ___________. My neighbor (buy)___________ a new oto last week. They (go)___________ to lớn Italy on their last summer holiday. A: ___________ they (swim)___________ at the beach? – B: No, they __________. My family & I (see)___________ a comedy movie last night. First, we (do)___________ exercise, & then we (drink)___________ some water. Suddenly, the animal jumped and (bite)___________ my hand. What time (do)___________ you (get up)___________ this morning? The Wright brothers (fly)___________ the first airplane in 1903. I think I (hear)___________ a strange sound outside the door one minute ago. 12. When I was ten years old, I (break)___________ my arm. It really (hurt) __________. The police (catch)___________ all three of the ngân hàng robbers last week. How many times (do)___________ you (read)___________ that book? Unfortunately, I (forget)___________ to (bring)___________ my money.


*

Bài tập thì quá khứ đơn 

Bài 2: Chuyển phần đông câu tiếp sau đây từ lúc này đơn sang thừa khứ đơn

He goes lớn the swimming pool because he likes swimming.They have dinner at nine o´clock.Helen eats too many sweets.I buy the newspaper in the shop.We get up at eight o´clock và go lớn schoolDoes she buy the newspaper in the cửa hàng over there? Do they vì their homework in the evening? Do they have a good holiday? Do they find any animal in the forest? Is it dark when she gets up in the morning? .

2.2. Bài bác tập thì quá khứ đơn nâng cao 

Bài 1: chia động từ ở thì quá khứ đối kháng trong đoạn văn sau

On Friday, the children ___ (talk) about a day out together in the country. The next morning, they ___ (go) to lớn the country with their two dogs & ___ (play) together. Ben & Dave ___ (have) some kites. Some time later the dogs (be) not there. So they ___ (call) them and ____ (look) for them in the forest. After half an hour the children ____ (find) them & ___ (take) them back. Charlie ___ (be) very happy lớn see them again. At lunch time Nick ___ (go) to the bikes & ___ (fetch) the basket with some meat sandwiches. Then they ___ (play) football. Nick & Dave ____ (win). In the evening they ___ (ride) home.

Bài 2:  Chuyển số đông câu sau thanh lịch câu che định và nghi vấn

Nam wrote an essay in Literature class this morning.I watched TV yesterday morning.Nam và you were in the English club last TuesdayThey ate noodles two hours ago.We always had a nice time on Christmas holiday in the past.My father decorated the Christmas tree.She bought a new dress yesterday.They were late for school.Mr.Tam took his children to the museum last Sunday.Hoa made a cushion for her armchair.Để test trình độ và cải thiện kỹ năng giờ đồng hồ Anh chuyên nghiệp để thỏa mãn nhu cầu nhu cầu công việc như viết Email, thuyết trình,…Bạn có thể tham khảo khóa huấn luyện Tiếng Anh giao tiếp cho tất cả những người đi có tác dụng tại TOPICA Native để được thảo luận trực tiếp thuộc giảng viên bản xứ.

Xem thêm: Lời Bài Hát Em Đi Mẫu Giáo Của Dương Minh Viên ), Bài Hát Em Đi Mẫu Giáo (Dương Minh Viên)

3. Đáp án bài tập thì vượt khứ đơn

3.1. Bài bác tập cơ bản

Bài 1:

ate Did / drive / did bought went Did / swim / didn’t saw did / drank bit did / get up flew heard broke / hurt caught did / read forgot / bring

Bài 2:

He went to lớn the swimming pool because he liked swimming.They had dinner at nine o´clock.Helen ate too many sweets.I bought the newspaper in the shop.We got up at eight o´clock & went lớn school.Did she buy the newspaper in the siêu thị over there?Did they bởi their homework in the evening?Did they have a good holiday?Did they find any animal in the forest?Was it dark when she got up in the morning?Để test trình độ chuyên môn và nâng cao kỹ năng nghe giờ Anh chuyên nghiệp hóa để đáp ứng nhu cầu các bước như viết Email, thuyết trình,…Bạn có thể tham khảo khóa đào tạo Tiếng Anh giao tiếp cho những người đi làm cho tại TOPICA Native để được trao đổi trực tiếp thuộc giảng viên bạn dạng xứ.

3.2. Bài bác tập nâng cao

Bài 1: 

talkwentplayedhadwerecalledlookedfoundtookwaswentfetchedplayedwonrode

Bài 2: 

Nam didn’t write an essay in Literature class this morning. – Did phái mạnh write an essay in Literature class this morning?I didn’t watch TV yesterday morning. – Did I watch TV yesterday morning?Nam and you were not in the English club last Tuesday – Were Nam và you in the English club last Tuesday?They didn’t eat noodles two hours ago. – Did they eat noodles two hours ago?We always didn’t have a nice time on Christmas holiday in the past. – Did we always have a nice time on Christmas holiday in the past?My father didn’t decorate the Christmas tree. – Did my father decorate the Christmas tree?She didn’t buy a new dress yesterday. – Did she buy a new dress yesterday?They were not late for school. – Were they late for school?Mr.Tam didn’t take his children to the museum last Sunday. – Did Mr.Tam take his children to lớn the museum last Sunday?Hoa didn’t make a cushion for her armchair. – Did Hoa make a cushion for her armchair?

Trên đó là phần bài xích tập thì quá khứ solo – giữa những thì đặc trưng nhất trong giờ đồng hồ Anh. Việc chuyên cần làm bài tập không thiếu thốn sẽ giúp bạn nắm chắc kỹ năng và kiến thức và cách sử dụng thì vượt khứ đối kháng Chúc các bạn học tập xuất sắc và được điểm cao!

Xây dựng lộ trình học tiếng Anh mang đến riêng bạn, liên kết và nhận ngay tư vấn từ siêng gia, nâng cao trình độ giờ đồng hồ Anh ngay hôm nay