Bài viết sẽ tóm tắt lý thuyết trọng tâm và chỉ dẫn những bài xích tập tương lai tiếp diễn, tương lai 1-1 và tương lai hoàn thành kèm theo câu trả lời giải thích chi tiết để thí sinh có thể nắm rõ cách thực hiện của từng loại thì trong giờ Anh.

Bạn đang xem: Bài tập thì tương lai tiếp diễn


*

Bài tập thì sau này tiếp diễn, tương lai 1-1 và tương lai dứt thường xuất hiện thêm nhiều trong những bài thi. Bên cạnh ra, đó là hai thì trong giờ đồng hồ Anh những thí sinh chưa biệt lập được hoặc bao gồm sự nhầm lẫn. Vày vậy, nội dung bài viết sẽ nắm tắt triết lý trọng trung ương và đưa ra những bài bác tập kèm theo đáp án giải thích cụ thể để thí sinh rất có thể nắm rõ cách thực hiện của từng một số loại thì trong giờ đồng hồ Anh.

Tóm tắt triết lý về thì tương lai đối chọi và hiện nay tại tiếp tục cho sau này gần

Trước khi có tác dụng bài tập thì sau này tiếp diễn, tương lai solo và tương lai hoàn thành, thí sinh bắt buộc xem lại triết lý của các thì sau:

Thì sau này tiếp diễn

1. Biện pháp dùng: mô tả hành đụng sẽ xảy ra tại 1 thời điểm hoặc một khoảng tầm thời gian cụ thể trong tương lai

2. Công thức:

Câu khẳng định: S + will/ shall be + V-ing.

Câu che định: S + will/ shall not + be + V-ing.

Câu nghi vấn:

Cấu trúc thắc mắc Yes/No:Will/ Shall + S + be + V-ing?

Cấu trúc câu hỏi thông tin: từ hỏi + will/ shall + S + be + V-ing?

Tìm gọi thêm về thi tương lai tiếp nối tại: Thì tương lai tiếp nối (Future continuous)

Thì tương lai đơn

1. Giải pháp dùng: miêu tả hành hễ sẽ xẩy ra trong tương lai, ví dụ hơn, đấy là chưa ra mắt ở hiện nay tại, mà lại sẽ bước đầu và dứt trong tương lai

2. Công thức:

Câu khẳng định: S + will/ shall + V-inf

Câu che định: S + will/ shall not + V-inf

Câu nghi vấn:

Cấu trúc thắc mắc Yes/No: Will/ Shall + S + V-inf?

Cấu trúc thắc mắc thông tin: tự hỏi + will/ shall + S + V-inf?

Tìm gọi thêm về thi tương 1-1 tại: Thì tương lai solo (Future simple tense)

Thì tương lai trả thành

1. Biện pháp dùng: diễn đạt một hành động, sự việc xảy ra và hoàn toàn trước một mốc thời gian hoặc sự kiện ví dụ ở tương lai.

2. Công thức:

Câu khẳng định: S + will + have + V3/ed

Câu lấp định: S + will not (won’t) have + V3/ed

Câu nghi vấn:

Cấu trúc thắc mắc Yes/No: Will + S + have + V3/ed?

Cấu trúc thắc mắc thông tin: từ bỏ hỏi + will + S + have + V3/ed?

Tìm đọc thêm về thi tương lai tiếp diễn tại: Thì tương lai kết thúc (Future Perfect)

Bài tập về thì tương lai 1-1 và hiện tại tại tiếp nối cho sau này gần

Bài tập: chọn dạng đúng của động từ trong ngoặc được phân chia theo thì tương lai đơn, tương lai tiếp diễn, hoặc tương lai hoàn thành.

1. This time next week, Josh (take) _____________ his final exam.

2. I (do)________ my homework by the time you get home.

3. Don’t worry! I (help)_________ you prepare for the party.

4. I will move to lớn my new apartment next month. By then, I (sell)_________ all my old và unnecessary stuff.

5. At 8 am tomorrow, Claire (have)__________ an important meeting with a client.

6. It (be)__________ wonderful when scientists find a cure for cancer.

7. The company (not/ launch)___________its new products until the engineers have done the final check.

8. At this time next Thursday, Sarah (travel)__________ to thành phố new york on her business trip.

9. Once you finish your assignment, we (go)_________ shopping for new furniture.

10. They (not/ finish)___________painting the house by the time we get back from holiday.

11. I (carry) ________that box for you because it looks heavy.

12. My mom (cook)__________ dinner when my dad comes home tomorrow.

13. I (meet)__________ a colleague for lunch at đô thị Plaza. Would you like to join us?

14. Before I graduate from my university, I (complete)_______ all my courses.

15. (you/ collect) _________all data before your presentation tomorrow?

16. We (learn)_________ how lớn operate this machine in this training section.

17. When (you/come)__________ here this evening?

18. By 2022, she (obtain)_______ the TOEIC certificate.

19. At this time tomorrow, I (have)__________dinner with my best friend.

20. I (call)__________ you back after I finish my class.

21. By the kết thúc of this month, I (graduate)______ from my university.

22. It’s 9 o’clock now. I think Anna (not/finish)___________ her report by midnight.

23. (you/come)__________to our house for dinner tonight?

24. (you/turn)_____________ the volume down please? It’s too late & I need lớn sleep.

25. When Rick steps down from the CEO position, he (work)___________ for trăng tròn years.

26. When he comes here tomorrow, I (do) ________ housework with my mom.

27. She (not/work)_________ in the main office this time next week. She will visit the new branch in Tokyo.

28. Dinner is almost ready. I (set)________ the table immediately.

29. How many lessons (you/review)________ by the end of the day?

30. I (visit)_________ my relatives in the countryside next Saturday.

Đáp án cùng giải thích

1. Will be taking

Câu tất cả cụm giới trường đoản cú chỉ thời gian ví dụ ở sau này “this time next week” (vào giờ đồng hồ này tuần sau), là tín hiệu của thì sau này tiếp diễn. Động tự “take” khi phân tách theo thì tương lai tiếp diễn sẽ đổi mới “will be taking”.

2. Will have done

Câu có mệnh đề trạng từ chỉ thời hạn ở tương lai “by the time you get home” (trước khi chúng ta về cho nhà), biểu đạt một hành vi đã hoàn chỉnh trước một hành động khác làm việc tương lai. Vì chưng vậy, đụng từ “do” được phân chia theo thì tương lai hoàn thành, phát triển thành “will have done”.

3. Will help

Câu diễn đạt sự sẵn lòng hỗ trợ của fan nói, là trong số những cách áp dụng của thì tương lai đơn. Vì chưng vậy, rượu cồn từ “help” chia theo thì tương lai 1-1 sẽ trở nên “will help”.

4. Will have sold

Câu gồm cụm từ chỉ thời gian “by then” (trước đó), là dấu hiệu của thì tương lai trả thành. Vấn đề “bán hết tất cả những đồ đạc và vật dụng cũ và không đề xuất thiết” sẽ hoàn thành trước khi “dọn tới căn hộ chung cư mới”, vì vậy, rượu cồn từ “sell” được phân chia theo thì tương lai hoàn thành. “sell” là động từ bất quy tắc, khi chia theo thì tương lai hoàn thành sẽ đổi mới “will have sold”.

5. Will be having

Câu tất cả cụm từ chỉ một mốc thời gian rõ ràng thời gian sinh sống tương lai “at 8AM tomorrow” (vào 8 giờ phát sáng mai), là dấu hiệu của thì tương lai tiếp diễn. Bởi vì vậy, rượu cồn từ “have” sẽ biến chuyển “will be having”.

6. Will be

Câu áp dụng mệnh đề trạng ngữ có cấu trúc “when + mệnh đề chia ở thì lúc này đơn”, diễn đạt một sự việc hoàn toàn có thể xảy ra ở tương lai. Vày vậy, đụng từ “be” được phân chia theo thì tương lai đơn, trở nên “will be”.

7. Will not launch

Câu sử dụng mệnh đề trạng ngữ có kết cấu “until + mệnh đề chia thì lúc này đơn”, miêu tả sự việc sẽ xẩy ra ở tương lai. Vày vậy, hễ từ “launch” được phân chia theo thì sau này đơn, trở thành “will launch”. Đây là câu đậy định nên bạn học đề xuất ghi nhớ thêm “not” sau trợ hễ từ “will”, biến hóa “will not launch”.

8. Will be traveling/ will be travelling

Câu áp dụng cụm tự chỉ thời gian ví dụ ở tương lai “at this time next Thursday” (vào thời đặc điểm này thứ năm tuần sau), là dấu hiệu của thì tương lai tiếp diễn.

Động từ bỏ “travel” khi thêm –ing vẫn là “traveling” (được dùng thông dụng bởi US English) hoặc “travelling” (được dùng phổ cập bởi UK English), cả hai biện pháp viết gần như được chấp nhận. Vì chưng vậy, khi chia theo thì tương lai tiếp diễn, người học hoàn toàn có thể dùng “will be traveling” hoặc “will be travelling”.

9. Will go

Câu thực hiện liên tự “once” (một khi), diễn tả một hành vi sẽ xảy ra sau thời điểm một hành vi khác trả thành. Hành vi “đi sở hữu sắm” sẽ xảy ra sau thời điểm “hoàn thành bài bác tập”, do vậy được chia theo thì sau này đơn. Động tự “go” khi chia theo thì tương lai đơn sẽ biến chuyển “will go”.

10. Will not have finished/ won’t have finished

Câu thực hiện mệnh đề trạng từ bỏ chỉ thời gian ở tương lai “by the time + mệnh đề phân tách thì lúc này đơn”, mô tả một hành động sẽ hoàn chỉnh trước một hành động khác ở tương lai.

Hành cồn “hoàn thành hoàn thành việc tô nhà” sẽ hoàn tất trước lúc “chúng tôi trở về” với được phân chia theo thì tương lai hoàn thành. “finish” là hễ từ có quy tắc, khi phân chia theo thì tương lai chấm dứt sẽ biến chuyển “will have finished”.

Đây là câu phủ định nên tín đồ học buộc phải ghi lưu giữ thêm “not” sau trợ hễ từ “will”, đổi mới “will not have finished” (hoặc “won’t have finished”)

11. Will carry

Câu trình bày sự sẵn lòng giúp sức của người nói, là một trong những cách thực hiện của thì sau này đơn. Vày vậy, rượu cồn từ “carry” khi chia theo thì tương lai đơn sẽ trở thành “will carry”.

12. Will be cooking

Câu thực hiện mệnh đề “when + mệnh đề chia thì bây giờ đơn”, miêu tả một hành động đang xảy ra sau này thì một hành vi khác xảy đến. Đây là trong số những cách áp dụng của thì sau này tiếp diễn.

Hành rượu cồn “mẹ thổi nấu ăn” đang xẩy ra ở sau này thì “ba về nhà”, vày vậy được chia theo thì tương lai tiếp diễn. Động trường đoản cú “cook” khi chia theo thì tương lai tiếp diễn sẽ trở nên “will be cooking”.

13. Will meet

Câu miêu tả một sự việc sẽ xẩy ra ở tương lai, là cách áp dụng của thì sau này đơn. Động từ bỏ “meet” khi chia theo thì tương lai đơn sẽ đổi mới “will meet”.

14. Will have completed

Câu sử dụng mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian ở sau này “before I graduate from university” (trước lúc tôi giỏi nghiệp đại học), mô tả một hành vi sẽ hoàn tất trước một hành vi khác ở tương lai, là dấu hiệu của thì tương lai trả thành. Bởi vì vậy, hành động “hoàn thành xong xuôi các khóa học” được phân tách theo thì tương lai trả thành, trở nên “will have completed”.

15. Will you have collected

Câu áp dụng cụm từ bỏ chỉ thời hạn ở sau này “by your presentation tomorrow” (trước buổi thuyết trình của chúng ta vào ngày mai), mô tả một hành vi sẽ chấm dứt trước một mốc thời hạn của tương lai. Vày vậy, hành động “collect data” được phân tách theo thì tương lai hoàn thành. “collect” là đụng từ tất cả quy tắc, khi chia theo thì tương lai chấm dứt sẽ phát triển thành “will have collected”.

Người học cần xem xét đây là câu nghi vấn. Bởi vì vậy, trợ rượu cồn từ “will” cần được đảo lên phía trước chủ ngữ “you”, biến hóa “Will you have collected”.

16. Will learn

Câu diễn đạt một hành vi sẽ xẩy ra ở tương lai, bởi vậy hễ từ chính được phân tách theo thì sau này đơn. Động tự “learn” khi phân chia theo thì tương lai 1-1 sẽ biến “will learn”.

17. Will you come

Câu gồm trạng trường đoản cú chỉ thời hạn “this evening” là tín hiệu của thì tương lai đơn. Động từ bỏ “come” phân chia theo thì tương lai đối chọi sẽ biến “will come”.

Người học cần lưu ý đây là câu ngờ vực nên trợ hễ từ “will” cần hòn đảo lên trước công ty ngữ, biến “will you come”.

18. Will have obtained

Câu có cụm trường đoản cú chỉ thời gian ở sau này “by 2022” (trước năm 2022), miêu tả một hành động sẽ kết thúc trước một mốc thời gian rõ ràng ở tương lai. Bởi vậy, đụng từ chính trong câu rất cần được chia theo thì tương lai hoàn thành. “obtain” là động từ bao gồm quy tắc, khi phân chia theo thì tương lai dứt sẽ biến “will have obtained”.

19. Will be having

Câu có cụm giới từ chỉ thời gian rõ ràng ở tương lai “at this time tomorrow” (vào thời điểm này ngày mai), là dấu hiệu của thì sau này tiếp diễn. Động tự “have” khi phân tách theo thì tương lai tiếp tục sẽ đổi thay “will be having”.

20. Will call

Câu diễn đạt một lời hứa hẹn hẹn, là một trong những cách áp dụng của thì sau này đơn. Động tự “call” khi phân chia theo thì tương lai đối kháng sẽ biến “will call”.

21. Will have graduated

Câu gồm cụm từ chỉ thời gian ở sau này “by the over of this month” (trước cuối tháng này), mô tả một hành vi sẽ xong trước một mốc thời gian ví dụ ở tương lai. Vị vậy, cồn từ bao gồm trong câu rất cần được chia theo thì tương lai trả thành. “graduate” là hễ từ có quy tắc, khi phân tách theo thì tương lai dứt sẽ đổi mới “will have graduated”.

22. Will not have finished/ won’t have finished

Câu tất cả cụm tự chỉ thời hạn ở tương lai “by midnight” (trước nửa đêm), diễn đạt một hành vi sẽ dứt trước một mốc thời gian ví dụ ở tương lai. Vì chưng vậy, cồn từ bao gồm trong câu rất cần được chia theo thì tương lai trả thành. “finish” là hễ từ gồm quy tắc, khi phân chia theo thì tương lai xong sẽ phát triển thành “will have finished”.

Người học lưu ý đây là câu che định nên đề nghị thêm “not” sau trợ cồn từ “will”, đổi mới “will not have finished” (hoặc “won’t have finished”)

23. Will you come

Câu biểu đạt một lời mời, là cách áp dụng của thì sau này đơn. Vì chưng vậy, cồn từ “come” được phân tách theo thì tương lai đơn, trở thành “will come”.

Người học cần để ý đây là câu nghi ngại nên cần đảo trợ rượu cồn từ “will” lên phía trước chủ ngữ “you”, biến chuyển “will you come”.

24. Will you turn

Câu miêu tả một lời đề nghị, là cách thực hiện của thì tương lai đơn. Vị vậy, rượu cồn từ “turn” được phân chia theo thì sau này đơn, trở thành “will turn”.

Người học tập cần lưu ý đây là câu nghi vấn nên cần hòn đảo trợ cồn từ “will” lên phía trước công ty ngữ “you”, vươn lên là “will you turn”.

25. Will have worked

Câu áp dụng mệnh đề “when + mệnh đề chia thì bây giờ đơn”, mô tả một hành động hoàn tất trước một hành động khác vào tương lai. Đây là cách sử dụng của thì tương lai trả thành.

Hành hễ “làm việc được 20 năm” được xong xuôi tính đến thời gian “Rick tự chức”, vị vậy được chia theo thì tương lai hoàn thành. Động từ bỏ “work” khi phân chia theo thì tương lai hoàn thành sẽ biến “will have worked”.

26. Will be doing

Câu thực hiện mệnh đề “when + mệnh đề phân chia thì bây giờ đơn”, miêu tả một hành vi đang xảy ra về sau thì một hành động khác xảy đến. Đây là trong số những cách sử dụng của thì tương lai tiếp diễn.

Hành động “làm bài toán nhà” đang xẩy ra ở sau này thì “anh ấy đến”, vì chưng vậy được chia theo thì sau này tiếp diễn. Động tự “do” khi phân chia theo thì tương lai tiếp diễn sẽ vươn lên là “will be doing”.

27. Will not be working/ won’t be working

Câu tất cả cụm giới tự chỉ thời gian rõ ràng ở tương lai “this time next week” (vào thời đặc điểm này tuần sau), là tín hiệu của thì sau này tiếp diễn. Động từ “work” khi phân tách theo thì tương lai tiếp diễn sẽ biến hóa “will be working”.

Người học để ý đây là câu đậy định nên bắt buộc thêm “not” sau trợ cồn từ “will”, biến hóa “will not be working”.

28. Will set

Câu biểu lộ sự sẵn lòng của bạn nói, là một trong những cách áp dụng của thì sau này đơn. Động tự “set” khi phân tách theo thì tương lai đối chọi sẽ thay đổi “will set”.

29. Will you have reviewed

Câu gồm cụm tự chỉ thời gian ở tương lai “by the end of the day” (tính mang lại cuối ngày), biểu đạt một hành động sẽ xong xuôi trước một mốc thời gian ví dụ ở tương lai. Bởi vậy, hễ từ chủ yếu trong câu cần được chia theo thì tương lai hoàn thành. “review” là hễ từ gồm quy tắc, khi phân chia theo thì tương lai chấm dứt sẽ thay đổi “will have reviewed”.

Người học lưu ý đây là câu nghi vấn nên cần hòn đảo trợ đụng từ “will” lên trước công ty ngữ “you”, biến hóa “will you have reviewed”.

30. Will visit

Câu tất cả trạng trường đoản cú chỉ thời hạn ở sau này “next Saturday”, là tín hiệu của thì tương lai đơn. Động trường đoản cú “visit” khi chia theo thì tương lai đối kháng sẽ biến hóa “will visit”.

Xem thêm: Học Phí Trường Cao Đẳng Nghề Du Lịch Sài Gòn Học Phí 2020, Trường Cao Đẳng Nghề Du Lịch Sài Gòn Học Phí

Trên đấy là bài tập thì tương lai tiếp diễn, tương lai solo và tương lai kết thúc trong tiếng Anh có phân tích và lý giải đáp án chi tiết. Người đọc hoàn toàn có thể để lại bình luận phía dưới bài viết nếu có thắc mắc để được giải đáp.

Võ Thị Hoài Minh

Làm thêm nhiều bài tập tại: bài xích tập thì quá khứ đơn, vượt khứ tiếp tục và hiện tại hoàn thành