Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Loạt bài xích tổng vừa lòng Từ vựng đầy đủ, Ngữ pháp bỏ ra tiết, dễ hiểu và bài bác tập giờ Anh lớp 4 theo từng Unit giúp học sinh học giỏi môn tiếng Anh lớp 4 hơn. Để cài tài liệu bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 4 về, chúng ta vào từng Unit tương ứng.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 4 có đáp án

Mục lục bài tập giờ đồng hồ Anh 4

Từ vựng, Ngữ pháp, bài tập tiếng Anh 4 học kì 1 có đáp án

Unit 1: Nice lớn see you again

Unit 2: I"m from Japan

Unit 3: What day is it today?

Unit 4: When"s your birthday?

Unit 5: Can you swim?

Bài tập tiếng Anh lớp 4 thân kì 1 có đáp án

Unit 6: Where"s your school?

Unit 7: What bởi you like doing?

Unit 8: What subjects vì chưng you have today?

Unit 9: What are chũm doing?

Unit 10: Where were you yesterday?

Đề thi tiếng Anh lớp 4 học tập kì 1 có đáp án

Từ vựng, Ngữ pháp, bài bác tập giờ Anh 4 học tập kì 2 có đáp án

Unit 11: What time is it?

Unit 12: What does your father do?

Unit 13: Would you like some milk?

Unit 14: What does she look like?

Unit 15: When"s children"s say?

Bài tập giờ Anh lớp 4 giữa kì 2 có đáp án

Unit 16: Let"s go khổng lồ the book shop

Unit 17: How much is the T-shirt?

Unit 18: What"s your phone number?

Unit 19: What animal vì chưng you want to see?

Unit 20: What are you to vì chưng this summer?

Đề thi giờ Anh lớp 4 học tập kì 2 gồm đáp án

Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 1

Exercise 1: Chọn lời giải đúng

1. Hi. My name ___________ Sandra. What’s your name?

A. AmB. IsC. WellD. Your

2. Nice to ___________ you again, Minh.

A. WatchB. LookC. SeeD. Have

3. – “Hi. How are you today?” – “___________”.

A. I’m very well. ThanksC. Good bye

B. Good nightD. Nice to lớn meet you.

4. – Where are you from? – I’m ____________ America.

A. FromB. ToC. ForD. With

5. I’m from ____________. I can speak Vietnamese.

A. EnglandB. JapanC. ChinaD. Vietnam

Hiển thị đáp án
1.B Đây là câu giới thiệu phiên bản thân.
2.C Câu đầy đủ: Nice khổng lồ see you again: hết sức vui được gặp gỡ lại cậu.
3.A Đáp lại câu hỏi sức khoẻ “How are you?” là “I’m very well. Thanks”.
4.A Trả lời câu hỏi quê cửa hàng “where are you from?” là “I’m from…”
5.D Dịch: Tôi tới từ Việt Nam. Tôi có thể nói rằng tiếng Việt.

Exercise 2: chọn từ thích hợp điền vào nơi trống.

afternoon - tomorrow – & – My – too

A: Good (1)___________. (2)___________ name is Kate.

B. Good afternoon. I’m Clara. Where are you from?

A: I’m from Vietnam. (3)___________ you?

B: I’m from America. Nice lớn meet you.

A: Nice lớn meet you (4)___________.

B: See you (5)___________. Bye.

Hiển thị đáp án

Exercise 3: Nối cột A cùng với cột B để tạo ra thành hội thoại

AB
1. How are you?a. My name is Queenie.
2. Good night.b. I’m 9 years old.
3. What’s your name?c. I’m fine, thanks.
4. How old are you?d. Nice to meet you, too.
5. Nice to lớn meet you.e. Good night.
Hiển thị đáp án

Exercise 4: dựa vào từ nhắc nhở sắp xếp thành câu hoàn chỉnh

1. I/well/ very/ am/ you/ thank.

________________________________________________________.

2. At/ I’m/ four/ grade.

________________________________________________________.

3. Well/ English/ can/ speak/ I/ very.

________________________________________________________.

4. You/ old/ how/ are?

________________________________________________________?

5. Nice/ again/ you/ to/ see.

________________________________________________________.

Hiển thị đáp án

1. I’m very well, thank you.

2. I’m at grade four.

3. I can speak English very well.

4. How old are you?

5. Nice khổng lồ see you again.


Exercise 5:

Hello. I’m Ben. I’m nine years old. I’m at grade four. Every day I get up at 6. I go khổng lồ Thang Long primary school at 6:45 a.m. I love English and Math. This is my classroom. It’s not big. When my teacher comes into classroom, everybody stands up and say “Good morning, teacher”. Our classes begin at 7:15 & end at 11:00. Before going home, we stand up và say “Good bye”.

1. How old is Ben?

________________________________________________________.

2. What time does he get up?

________________________________________________________.

3. Is his classroom big?

________________________________________________________.

4. What bởi they say when the teacher comes in the classroom?

________________________________________________________.

Hiển thị đáp án

1. He’s nine years old.

2. He gets up at 6.

Xem thêm: Mô Tả Công Việc Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng, Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

3. No, it isn’t.

4. They say “Good morning, teacher”.


Giới thiệu kênh Youtube orsini-gotha.com


Ngân mặt hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.orsini-gotha.com


KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2010 ĐẠT 9-10 LỚP 4

Phụ huynh đăng ký khóa huấn luyện lớp 4 cho nhỏ sẽ được khuyến mãi ngay miễn phí tổn khóa ôn thi học kì. Phụ huynh hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn giá thành tại khoahoc.orsini-gotha.com