Trong bài viết dưới đây, năng lượng điện máy Sharp việt nam sẽ chia sẻ định nghĩa số mol, nồng độ molcông thức tính mật độ mol, công thức tính số mol hay cách làm tính mật độ phần trăm giúp bạn có thêm kỹ năng và kiến thức về hóa học để hoàn toàn có thể giải các bài toán tương quan đến mật độ mol giỏi thể tích dễ dàng nhé


Số mol là gì?

Số mol xuất xắc mole (ký hiệu: mol) là đơn vị tính toán dùng trong hóa học nhằm diễn đạt lượng chất tất cả chứa xấp xỉ 6,022.1023 số hạt đơn vị nguyên tử hoặc phân tử chất đó. Mol là một trong những đơn vị SI, với ký kết hiệu đơn vị mol.

Bạn đang xem: Bài tập tính nồng độ mol

Công thức tính số mol

1. Tính số mol qua khối lượng:

n = m/M

Trong đó:

n là số mol, đơn vị là molm là khối lượng, đơn vị là gamM là trọng lượng mol chất, đơn vị là g/mol

2. Tính số mol qua thể tích ở đk tiêu chuẩn

n = V/22,4

Trong đó:

n là số mol hóa học khí sinh sống ở diều khiếu nại tiêu chuẩn, đơn vị tính là molV là thể tích khí, đơn vị chức năng tính là lit

3. Tính số mol qua thể tích ở điều kiện thường

n= P.V/R.T

Trong đó:

n là số mol hóa học khí ngơi nghỉ ở diều khiếu nại thường, đơn vị tính là molP là áp suất , đơn vị tính là atmV là thể tích khí, , đơn vị tính là litR là hằng số = 0.082T là ánh sáng = 273 + t (K)

4. Tính số mol theo số nguyên tử, phân tử

n = A/N

Trong đó:

A: số nguyên tử hoặc phân tửN: số Avogadro = 6.1023n: số mol (mol)

Các dạng bài bác tập về công thức tính mol

Ví dụ 1: Tính số mol nguyên tử hoặc phân tử trong số lượng chất sau: 1,44.1023 phân tử HCl

Lời giải:

Số mol phân tử HCl là:

*

Ví dụ 2: Tính số mol nguyên tử hoặc số mol phân tử có trong những lượng chất sau:

a) 1,8.1023 nguyên tử Fe

b) trăng tròn gam NaOH

c) 6,72 lít khí H2 (đktc)

Lời giải

a) Số mol nguyên tử có trong 1,8.1023 nguyên tử sắt là:

*

Ví dụ 3: Tính số mol của không ít lượng chất sau:

a) 4,6 gam Na; 8,4 gam KOH; 11,76 gam H3PO4; 16 gam Fe2O3

b) 2,24 lít khí C2H4; 3,36 lít khí CO2, 10,08 lít khí N2. Các thể tích đo sinh sống đktc.

Lời giải

*

Nồng độ mol là gì?

Nồng độ mol chính là số mol chất tan trong 1 lít dung dịch. Kí hiệu là CM

Công thức tính độ đậm đặc mol

– độ đậm đặc mol của dung dịch cho thấy thêm số mol hóa học tan có trong 1 lít dung dịch

CM = n/Vdd

Trong đó:

CM là độ đậm đặc moln là số mol hóa học tanVdd là thể tích hỗn hợp (lít)

Ví dụ 1: Tính độ đậm đặc mol của dung dịch khi 0,5 lit hỗn hợp CuSO4 đựng 100 gam CuSO4

Hướng dẫn giải:

Số mol của CuSO4 = 100 : 160 = 0,625 mol

Nồng độ mol của dung dịch CuSO4 = 0,625 : 0,5 = 1,25M

Ví dụ 2: Tính mật độ mol của hỗn hợp khi tổng hợp 15,8g KMnO4 trong 5 lít nước.

Xem thêm: Văn Khấn Gia Tiên Mùng 1 Và Ngày Rằm Hàng Tháng, Văn Khấn Mùng 1

Lời giải:

Số mol của KMnO4 là: nKMnO4 = 15,8/158 =0,1 (mol)

Nồng độ mol của dung dịch: cm = 0,1/5 =0,02M

Ví dụ 3: Tính khối lượng chất tan gồm trong 600ml dung dịch CuSO4 tất cả nồng độ mol là 1,5M

Lời giải:

Ta tất cả V = 500 ml = 0,5 lít

Áp dụng công thức CM = n/V => nCuSO4 = V x cm = 0,5 x 1,2 =0,6 (mol)

Khối lượng Đồng sunfat CuSO4: nCuSO4 x MCuSO4 = 0,6 x 160 = 96 (g)

Công thức tính mật độ phần trăm

C% = (mct/mdd) x 100%

Trong đó:

mct: khối lượng hóa học tanmdd: cân nặng dung dịch, mdd = mdm + mct

Ví dụ 1: thực hiện hòa rã 3,9 gam Kali vào 36,2 gam nước bọn họ thu được dung dịch B gồm nồng độ bao nhiêu?

Lời giải:

Ta có phương trình làm phản ứng hóa học sau

2K + 2H2O —–> 2KOH + H2

Số mol của K = 3,9/ 39 = 0,1 => mol KOH = 0,1 => mol H2O = 0,05

Theo cân bằng phương trình ta tính được:

mdd = mk + mH2O – mH2 = 3,9 + 36,2 – (0,05.2) = 40 gam

=> Áp dụng phương pháp C% = (mct/mdd).100% ta bao gồm C% = <(0,1.56)/40>.100% = 14%

Kết luận: Khi triển khai hòa rã 3,9 gam Kali vào 36,2 gam nước ra sẽ thu được dung dịch bao gồm nồng độ 14%.

Ví dụ 2: tiến hành hòa tan trăng tròn gam muối hạt vào nước thu được dung dịch A tất cả C% = 10%

a, Hãy tính khối lượng của hỗn hợp A thu được

b, Hãy ính trọng lượng nước cần thiết cho sự pha chế

Lời giải:

a, Áp dụng công thức C% = (mct/mdd).100% ta có:

mdd=(mmuối.100)/ C% = (20.100)/10 = 200 gam

Kết luận: Vậy khối lượng dung dịch A là 200 gam

b, Áp dụng cách thức bảo toàn cân nặng ta tất cả mnước=mdd – mmuối = 200 – đôi mươi = 180 gam

Kết luận: Vậy để rất có thể hoàn tan 20 gam muối thì họ phải đề xuất 180 gam nước để tạo nên 200 gam dung dịch

Với những tin tức mà công ty chúng tôi vừa share có thể giúp bạn giải được các bài toán về hóa học dễ dàng nhé. Chúc chúng ta thành công!