Trong bài viết dưới đây, shop chúng tôi sẽ tổng hợp các chủ đề bài xích tập toán lớp 1 cơ phiên bản từ học kỳ 1 cho học kỳ 2 có các bài tập minh họa sẽ giúp các con có thể hệ thống lại con kiến thức, mặt khác kèm theo các phiếu bài xích tập để các con cùng rèn luyện nhé


Các dạng bài tập toán lớp 1 học kỳ 1

Dạng 1: So sánh

Bài 1: Điền >, 3 … 3; 5 … 2; 5 … 25 … 4; 2 … 3; 1 … 52 … 5; 4 … 1; 4 … 44 … 3; 5 … 5; 2 … 33 …. 5; 1 …. 4; 3 …. 1

3 …. 2; 5 … 6; 2 … 07 …. 4; 0 …. 1; 8 … 58 …. 8; 8 … 7; 7 …. 90 …. 2; 9 … 9; 6 …. 86 …. 5; 2 …. 6; 9 …. 59 …. 8; 9 …. 9; 7 …. 77 …. 10; 10 …. 8; 10 … 6

Bài 2: Điền số tương thích vào địa điểm chấm.

Bạn đang xem: Bài tập toán lớp 1

3 … > 4

10 > … > 8

8 > … > 6

5 … > 1

0 … > 7

8 ….. > 4

2 … > 3

Bài 3. Điền số thích hợp với chỗ chấm?

7 8; 1 > …..4 …..; 8 7 > …..; 9 > ….;. 5 > …..8 = …..; ….. ….. ….

Bài 4: Điền >,

Dạng 2: Viết hàng số và sắp tới xếp những số

Bài 1. Viết các số: 5 , 2 , 8 , 4 , 9 , 0

– Theo trang bị tự từ bé bỏng đến lớn: …………………………………………………….

– Theo trang bị tự từ bự đến bé: ……………………………………………………..

Bài 2: Viết theo đồ vật tự từ bé bỏng đến lớn

8, 4, 10, 12, 9:……………………………………

3, 6, 9, 8, 12:……………………………………

16, 13, 14, 20:……………………………………

6, 9, 10, 1, 8:……………………………………

12, 11, 10, 15:……………………………………

16, 18, 12, 10, 9:……………………………………

18, 11, 3, 9, 12:……………………………………

6, 7, 0, 3, 9, 11:……………………………………

4, 6, 7, 5, 2:……………………………………

Bài tập 3: Viết số tương thích vào ô trống:

*

Bài 4. Viết những số 13, 7, 11, 10, 18, 5

– Theo thứ tự từ bé bỏng đến lớn: ……………………………………………..

– Theo thứ tự từ phệ đến bé: …………………………………………….

Bài 5: Viết các số: 12, 19, 11, 17, 10, 14.

– Theo sản phẩm tự từ bé xíu đến lớn: ……………………………………………

– Theo sản phẩm công nghệ tự từ lớn đến bé:………………………………………………

Bài 6: Viết những số theo sản phẩm tự từ nhỏ xíu đến lớn: 26, 79, 15, 69, 90

A. 15, 26, 79, 90, 69

C.90, 79, 69, 26, 15

B. 15, 26, 69, 79, 90

D. 90, 79, 69, 15, 26

Bài 7. Viết các số 7, 15, 19, 20, 13, 10 theo thiết bị tự:

– Từ nhỏ bé đến lớn: ………………………………………………………………………

– Từ khủng đến bé: ……………………………………………………

Dạng 3: search số lớn số 1 và số bé bỏng nhất

Bài 1: Số tròn chục bé nhất gồm hai chữ số là:

A. 10 B. 90

C. 100 D. 80

Số bé nhỏ nhất trong những số sau là: 23, 31, 70, 18, 69

A. 23 B. 31 C. 18 D. 69

Bài 2:

Khoanh tròn vào số khủng nhất: 15 ; đôi mươi ; 11 ; 8 ; 19

Khoanh tròn vào số nhỏ bé nhất: 10 ; 16 ; 18 ; 19 ; 12

Khoanh tròn vào số to nhất: 19 ; 7 ; 14 ; 10 ; 12

Khoanh tròn vào số nhỏ xíu nhất: 13 ; 8 ; 14 ; 16 ; 20

Dạng 4: những phép cộng, trừ vào phạm vi 10

Bài tập 1: Điền số phù hợp vào chỗ trống

1 +……= 5

3 +……= 6

4 +….= 5

….+ 2 = 6

….+ 1 = 3

…..+ 3 = 5

3 +….= 9

6 +……= 8

4 +….= 10

….+ 1 = 4

….+ 8 = 9

…..+ 2 = 6

Bài tập 2: Tính

6 – 2 =5 + 2 =9 – 5 =2 + 0 =8 + 2 =4 – 4 =7 – 3 =3 + 6 =7 + 2 =9 – 5 =3 + 6 =

1 + 5 =7 – 6 =7 + 1 =3 + 5 =2 – 1 =6 + 3 =5 + 2 =9 – 4 =6 + 4 =4 + 2 =6 + 1=

7 – 7=4 + 3 =7 + 3 =5 – 2 =6 – 5 =8 – 6 =6 – 4 =7 – 3 =10 + 0 =5 +4 =8 – 2 =

Bài 3: Tính:

3 + 3 – 2 =………

6 – 1 + 0 =……..

5 – 2 + 3 =…….

2 + 4 – 1 =……..

5 – 0 + 1 =……..

5 + 0 – 4 =……

4 + 3 – 5 = …..

2 + 6 – 3 = …..

7 – 2 + 3 = …..

6 – 4 + 2 = …..

8 – 6 + 3 = ……

4 + 2 + 3 = ……

3 + 2 + 4 = ….

9 – 4 + 5 = ….

10 – 8 + 6 = ….

5 + 5 – 3 = ….

9 + 1 – 7 = ….

10 – 6 + 4 = ….

Bài 4: Đặt tính rồi tính.

9 – 6

………

………

………

10 + 0

………

………

………

8 – 5

………

………

………

6 + 4; 10 – 2

……… ………

……… ………

………. ………

5 + 5

………

………

………

5 + 4

………

………

………

10 – 9

………

………

………

7 + 3 9 – 3

………. ………

……….. ………

……….. ………

Dạng 5: Giải việc có lời văn

Bài 1: Hồng bao gồm 8 que tính, Lan có 2 que tính. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu que tính?

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

Bài 2: bên trên bờ có 20 con vịt, dưới ao có 3 chục bé vịt. Hỏi có toàn bộ bao nhiêu con vịt?

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Bài 3: Viết phép tính phù hợp hợp.

a) Có:13 cái kẹo

Có tất cả: …. Loại kẹo?

b) Có: 8 con lợn

Bán: 7 nhỏ lợn

Còn lại: ….. Nhỏ lợn?

Bài 4: Viết phép tính phù hợp hợp.

a, Có: 5 trái cam

Cho đi: 4 quả cam

Tất cả có: …. Quả cam?

b. Có: 10 dòng kẹo

Đã ăn: 4 mẫu kẹo

Còn lại: ….. Mẫu kẹo?

Bài 5:

Bóng xanh: 12 quả……………

Bóng đỏ: 7 quả……………

Tất cả: ……quả……………

Bài 6: tháng trước Hà được 15 điểm 10, mon này Hà được 11 điểm 10. Hỏi cả nhị tháng Hà được tất cả bao nhiêu điểm 10?

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

Bài 7: Lớp 1A gồm 40 học sinh, lớp 1B gồm 3 chục học tập sinh. Hỏi cả hai lớp có bao nhiêu học tập sinh?

Lớp 1A : …….học sinh

Lớp 1B : …….. Học tập sinh

Cả hai lớp :… học tập sinh?

Đổi: 3 chục học sinh = ……… học sinh

Tổng đúng theo phiếu bài bác tập lớp 1

Phiếu số 1:

Bài 1: Viết tất cả các số:

a, từ là 1 đến 10:

…………………………………………………………………………………..

b, từ bỏ 10 mang lại 20:

…………………………………………………………………………………..

c, Từ trăng tròn đến 30:

…………………………………………………………………………………..

Bài 2: Chọn đáp án đúng:

1, Số lớn nhất trong số số: 10, 12, 15, 17 là:

A. 10

B. 12

C. 15

D. 17

2, Số bé bỏng nhất trong số số: 10 , 12, 15, 17 là:

A. 10

B. 12

C. 15

D. 17

3, Số tức khắc trước của số 16 là số nào?

A. 14

B. 15

C. 17

D. 18

4, Số tức tốc sau của số 10 là số nào?

A. 8

B. 9

C. 11

D. 12

5, chúng ta Lan gồm 2 cái cây viết chì, bà bầu mua thêm cho Lan 3 cái cây viết chì nữa. Hỏi Lan có toàn bộ mấy cái cây viết chì? ( chọn phép tính đúng nhất)

A. 2 + 3 = 5 ( cái cây bút chì)

B. 3 – 2 = 1 ( cái bút chì)

C. 2 + 2 = 4 ( cái cây bút chì).

2. Phiếu bài tập lớp 1 môn Toán – Số 2

Bài 1: Viết các số:

Mười ba: ……

Mười tám: ………

Mười một: …….

Chín: …….

Mười bảy: ………

Mười bốn: …….

Mười lăm: …..

Hai mươi: ………

Tám: …………..

Sáu: ……..

Mười chín: ……..

Mười hai: ……..

Bài 2: Tính:

4 + 2 = ….

10 – 6 = ….

3 + 4 = ….

14 + 4 = ….

8 – 5 = ….

19 + 0 = ….

2 + 8 =….

18 – 5 =….

3 + 6 = ….

17 – 6 =….

10 – 7 =….

12 + 7 =….

Bài 3: cho những số: 6, 9, 19, 20, 1 sắp tới xếp những số đang cho

a, Theo lắp thêm tự từ bé bỏng đến lớn: …………………………………………….

b, Theo trang bị tự từ khủng đến bé: …………………………………………….

Bài 4: Tìm một vài biết rằng rước số đó cộng với 2 rồi trừ đi 1 thì được hiệu quả bằng 3?

Số đề xuất tìm là: ……

Vì : ………………………….

Các dạng bài bác tập toán lớp 1 học tập kỳ 2

Chủ đề 1: các số đếm 100

*

*

Bài 1. Viết số :

a) Viết các số tự 89 mang đến 100 :

b) Viết số vào chỗ chấm:

Số tức tốc trước của 99 là …… ; 70 tất cả …… chục với … solo vị

Số ngay tức thì sau của 99 là ……… ; 81 có ……chục với … đơn vị

Chủ đề 2: Độ dài cùng đo độ dài

Bài 1: Vẽ đoạn trực tiếp theo các số đo sau:

Đoạn AB dài 4cm: ……………………

Đoạn AC lâu năm 6cm: ……………………

Đoạn BC nhiều năm 10cm:……………………

Đoạn AB lâu năm 12cm: ……………………

Bài 2: Điền vào vị trí trống:

a, Số 15 có …. Chục với …. 1-1 vị.

Số 20 gồm …. Chục với …. đối kháng vị.

Số 17 gồm …. Chục cùng …. Solo vị.

Số 9 bao gồm …. Chục và …. đối chọi vị.

b, Số ….gồm 1 chục với 0 đơn vị.

Số ….gồm 1 chục với 8 đơn vị.

Số ….gồm 1 chục cùng 2 đơn vị.

Số ….gồm 2 chục cùng 0 đối kháng vị.

Bài 3: Tính:

30cm + 40cm =………….

50cm + 10cm = …………

20cm + 50cm =………….

60cm + 30cm = …………

Chủ đề 3: Phép cộng, phép trừ ko nhớ ngoài phạm vi 100

Phần cứng cáp nghiệm

Câu 1: Phép tính nhẩm 44 + 5 = 49 đúng xuất xắc sai?

A. Đúng B. Sai

Câu 2: công dụng của phép tính 12cm + 24cm = 36 đúng giỏi sai?

A. Đúng B. Sai

Câu 3: Số buộc phải điền vào khu vực chấm là: 11 + 47

Câu 7: Hạ có 19 trái táo, Hạ đến Ngọc 2 quả và cho Lan 3 quả. Hỏi Hạ sót lại bao nhiêu trái táo?

A. 10 quả B. 12 quả C. 13 quả D. 14 quả

Phần từ bỏ luận

bài 1: triển khai phép tính:

73 – 21 + 3 =

60 – 20 + 59 =

36 + 51 – 46 =

66 – 52 – 1 =

88 – 54 – 4 =

26 + 53 – 32 =

28 + 30 – 57 =

20 + 22 + 24 =

45 – 34 + 76 =

66 – 52 – 1 =

75 – 51 + 63 =

90 – 50 + 17 =

96 – 85 + 43 =

94 – 43 + 15 =

99 – 16 – 22 =

26 + 53 – 32 =

Bài 2: Điền vết hoặc số phù hợp vào nơi chấm

87 – 56 + … = 46; 38 … 24 = 19 … 5

58 – … + 4 = 44; 13 + 54 … 96 – 30

… + 12 + 30 = 64; 40 + 26 + 20 … 78

39…38…90…61 = 30

Bài 3: nhị gà chị em ấp nở ra được tổng cộng 24 kê con, hiểu được gà mẹ trước tiên ấp nở được số gà con bởi số nhỏ nhất có hai chữ số. Hỏi gà mẹ thứ nhì ấp nở được bao nhiêu gà con?

Lời giải:

Cây bưởi sót lại số trái là:

56 – 12 = 44 (quả)

Đáp số: 44 quả bưởi

Bài 4: Tính nhanh: 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 7 + 8 + 9

Lời giải

1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 7 + 8 + 9 = (1 + 9) + (2 + 8) + (3 + 7) + (4 + 6) = 10 + 10 + 10 + 10 = 40

Chủ đề 4: THỜI GIAN, GIỜ VÀ LỊCH

Dạng 1: Xem đồng hồ rồi phát âm giờ.

Trên mặt đồng hồ có kim ngắn chỉ giờ cùng kim dài chỉ phút.Khi kim dài chỉ vào số 12, kim ngắn chỉ vào số nào thì đồng hồ đeo tay đang chỉ giờ đó.

Ví dụ: Đồng hồ tiếp sau đây đang chỉ mấy giờ?

Giải:

Đồng hồ đang sẵn có kim dài chỉ vào số 12, kim ngắn chỉ vào số 8 cần ta nói đồng hồ đang chỉ 8 giờ.

Dạng 2: Điều chỉnh kim giờ, kim phút để được giờ ưa thích hợp

Em vẽ thêm hoặc quay các kim đồng hồ đeo tay để được giờ yêu thích hợp.

Ví dụ: Vẽ thêm kim ngắn để đồng hồ đeo tay chỉ đúng 1 giờ

*

Giải:

Đồng hồ đang sẵn có kim lâu năm chỉ vào số 12, kim ngắn chỉ vào tiên phong hàng đầu thì sẽ là 1 trong những giờ.

Em yêu cầu vẽ thêm kim đồng hồ như sau:

*

Dạng 3: xác minh giờ ứng với các hoạt động trong ngày.

Tùy vào từng vận động cho trước, em xác định đồng hồ thời trang tương ứng.

Ví dụ:

Giờ sáng: trường đoản cú 6 giờ sáng đến 7 giờ phát sáng em sẽ dậy, tấn công răng, rửa mặt, bữa sớm rồi đi học.

Từ 7 giờ cho 10 giờ, em sẽ học bài trên lớp.

Giờ trưa: tự 11 giờ mang lại 1 giờ đồng hồ chiều, em ăn trưa, ngủ trưa.

Giờ chiều: 4 tiếng chiều em tham gia thể thao, tắm gội.

Xem thêm: Xem Tên Đẹp Hay Xấu ? Tên Nguyễn Như Ý Tốt Hay Xấu

Giờ tối: từ bỏ 6 tiếng tối, em bước đầu ăn tối, học bài xích hoặc xem TV.

Hy vọng cùng với những thông tin mà chúng tôi vừa share có thể giúp những nắm được những chủ đề bài xích tập toán lớp 1 cơ phiên bản từ học kỳ 1 mang đến học kỳ 2 nhé