Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Đề thi Toán lớp 2 học tập kì 1 năm 2021 - 2022 sách bắt đầu (60 đề) - kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng chế

Để học tốt môn Toán lớp 2, phần dưới đó là Top 60 Đề thi Toán lớp 2 học tập kì 1 năm học 2021 - 2022 lựa chọn lọc, có đáp án của ba cuốn sách mới Kết nối học thức với cuộc sống, Cánh diều, Chân trời sáng sủa tạo. Hi vọng với cỗ đề thi này để giúp học sinh ôn luyện và đạt điểm cao trong các bài thi môn Toán lớp 2.

Bạn đang xem: Bài tập toán lớp 2 học kỳ 1

Mục lục Đề thi Toán 2 học tập kì 1


*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề thi học tập kì 1 - kết nối tri thức

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian làm cho bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm): Khoanh tròn vào câu trả lời đúng

Câu 1: Số 59 gọi là:

A. Năm chín B. Năm mươi chín C. Chín năm D. Chín mươi lăm

Câu 2: Ngày 24 tháng 12 năm 2019 là đồ vật Ba. Ngày đầu tiên của năm 2020 là lắp thêm mấy?

A. thứ Hai B. trang bị Ba C. đồ vật Tư D. sản phẩm Năm

Câu 3: Số lớn số 1 có 2 chữ số không giống nhau là: (M2)

A. 99 B. 89 C.98 D.100

Câu 4: 92 bởi tổng của hai số nào trong của cặp số sau đây?

A. 32 cùng 50 B. 55 cùng 47 C. 37 cùng 55 D. 55 cùng 47

Câu 5: Hình vẽ tiếp sau đây có từng nào tứ giác?

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 2 có đáp án (5 đề) | liên kết tri thức">

A. 2 B. 4 C. 3 D. 5

Câu 6: An gồm 8 viên bi. Hùng có rất nhiều hơn An 2 viên bi. Hỏi Hùng bao gồm bao nhiêu viên bi?

A. 6 viên bi B. 10 viên bi C. 11 viên bi D. 8 viên bi 

II. Phần trắc nghiệm

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính

36 + 47 100 – 65 47 + 37 94 – 57

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Câu 2 (2 điểm): tra cứu y

a. 37 + y = 81 b. 63 – y = 25 – 8

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Câu 3 (2 điểm): Một khu vực vườn gồm 100 cây đào, sau khi bán đi một số cây đào thì khu vườn còn lại 37 cây đào. Hỏi đã buôn bán bao nhiêu cây đào?

Bài giải

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Câu 4 (1 điểm): Hãy vẽ thêm một đoạn thẳng vào hình bên để có một hình tam giác với 2 hình tứ giác. Đọc tên những hình đó?

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 2 gồm đáp án (5 đề) | liên kết tri thức">

ĐÁP ÁN Đề số 1

I. Trắc nghiệm


II. Trường đoản cú luận

Câu 1: học viên đặt tính theo sản phẩm dọc

36 + 47 = 83 100 – 65 = 35 47 + 37 = 84 94 – 57 = 37

Câu 2: 

a) 37 + y = 81

y = 81 – 37 

y = 44

b) 63 – y = 25 – 8

63 – y = 17

y = 63 – 17 

y = 46

Câu 3: 

Khu vườn đã buôn bán số cây đào là:

100 – 37 = 63 (cây đào)

Đáp số: 63 cây đào

Câu 4: Vẽ thêm một đoạn thẳng vào hình bên để có một hình tam giác với 2 hình tứ giác

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 2 bao gồm đáp án (5 đề) | liên kết tri thức"> 

Hình tam giác là: ADE

Hình tứ giác là: BCDE

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề thi học kì 1 - Cánh diều

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 1)

Phần 1: Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh tròn vào vần âm trước kết quả đúng.

Câu 1: Số lớn số 1 có nhì chữ số là: 

A. 100 B. 99 C. 90 D. 98 

Câu 2: Điền dấu(, =) thích hợp vào ô trống: 7+ 8 ☐ 8+ 7 

A. B. > C. = D. không điền được

Câu 3: Điền số phù hợp vào ô trống: ☐ – 35 = 65

A. 90 B. 35 C. 100 D. 30

Câu 4: Số? 

1 giờ chiều giỏi …..giờ

A. 12 B. 13 C. 14 D. 15

Câu 5: Hình bên tất cả bao nhiêu hình tứ giác? 

A. 1 B. 2

C. 3 D. 4

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 2 tất cả đáp án (5 đề) | Cánh diều">

Câu 6: hiệu quả của phép tính: 36 + 28 – 14 là: 

A. 54 B. 50 C. 40 D. 14

Phần 2: trường đoản cú luận

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính: 

a) 26 + 29 b) 41 – 27

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Câu 2: (2 điểm) tìm x 

a) x + 18 = 60 b) x – 29 = 34 + 12

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Câu 3: (2 điểm) Mai tất cả 35 bông hoa, Lan có ít hơn Mai 8 bông hoa. Hỏi Lan bao gồm bao nhiêu bông hoa? 

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Câu 4: (1 điểm) Em hãy viết phép trừ tất cả số bị trừ, số trừ và hiệu bởi nhau.

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

ĐÁP ÁN Đề số 1

I. Trắc nghiệm


II. Từ bỏ luận

Câu 1: học sinh đặt tính mặt hàng dọc cùng tính kết quả:

a) 26 + 29 = 55 b) 41 – 27 = 14

Câu 2: Tìm x: 

a) 

x + 18 = 60

x = 60 – 18

x = 42

b) 

 – 29 = 34 + 12

x – 29 = 46

x = 46 + 29 

x = 75

Câu 3: 

Lan có số nhành hoa là: 

35 – 8 = 27 (bông hoa)

Đáp số: 27 bông hoa

Câu 4: 

Phép trừ có số bị trừ, số trừ và hiệu đều bằng nhau là: 0 – 0 = 0.

Phòng giáo dục đào tạo và Đào sản xuất .....

Đề thi học kì 1 - Chân trời sáng tạo

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian có tác dụng bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I. Trắc nghiệm: (4 điểm) Khoanh tròn vào vần âm trước tác dụng đúng:

Câu 1: Số ngay tức thì trước của 69 là:

A. 68 B. 60 C. 70 D. 80

Câu 2: bên trên hình bên tất cả mấy hình tứ giác?

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 2 có đáp án (5 đề) | Chân trời sáng tạo"> 

A. 2 hình tứ giác B. 3 hình tứ giác C. 4 hình tứ giác D. 5 hình tứ giác

Câu 3: 5dm = …..cm?

A. 40cm B. 5cm C. 50cm D. 70cm

Câu 4: Điền số tương thích vào vị trí chấm:

17 + 25 A. 42 B. 47 C. 44 D. 50

Câu 5: 1 ngày có …. Giờ?

A. 24 B. 25 C. 26 D. 27

Câu 6: Mai tất cả 16 cái kẹo, Mai có không ít hơn chị Lan 5 chiếc. Hỏi chị Lan bao gồm bao nhiêu loại kẹo?

A. 19 B. 20 C. 21 D. 11

Câu 7: Ngày trăng tròn tháng 11 là máy hai. Vậy ngày 25 mon 11 là thiết bị mấy?

A. sản phẩm tư B. thứ năm C. sản phẩm sáu D. máy bảy

II. Từ luận (6đ)

Câu 1: (2đ) Đặt tính rồi tính

a) 56 + 1927 + 9
b) 96 – 5864 – 9

Câu 2: (1,5đ) tìm kiếm x

a) x + 25 = 50b) x – 17 = 49c) 51 – x = 27

Câu 3: (1,5đ) Số ?

 

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 2 có đáp án (5 đề) | Chân trời sáng sủa tạo">

Câu 4: (1,0đ) Giải bài bác toán

Năm nay tuổi của ông là số tròn chục lớn số 1 có nhì chữ số, ông hơn bà 9 tuổi. Hỏi năm nay bà bao nhiêu tuổi?

Bài giải:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

ĐÁP ÁN Đề số 1

I. Trắc nghiệm


II. Từ bỏ luận

Câu 1: học sinh đặt tính theo sản phẩm dọc

a) 56 + 19 = 7527 + 9 = 36
b) 96 – 58 = 3864 – 9 = 55

Câu 2: tìm kiếm x

a) x + 25 = 50

x = 50 – 25 

x = 25

b) x – 17 = 49 

x = 49 + 17 

x = 66

c) 51 – x = 27

x = 51 – 27

x = 24

Câu 3:

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 2 tất cả đáp án (5 đề) | Chân trời sáng tạo">

Câu 4:

Số tròn chục lớn số 1 có 2 chữ số là số 90

Tuổi của ông là: 90 tuổi.

Tuổi của bà là: 

90 – 9 = 81 (tuổi)

Đáp số: 81 tuổi.

Lưu trữ: Đề thi Toán lớp 2 học tập kì 1 - sách cũ

Hiển thị nội dung

Giới thiệu kênh Youtube orsini-gotha.com


Đã có app orsini-gotha.com trên năng lượng điện thoại, giải bài xích tập SGK, SBT biên soạn văn, Văn mẫu, Thi online, bài bác giảng....miễn phí. Cài ngay ứng dụng trên android và iOS.

*

*

Loạt bài xích Đề thi Toán, giờ đồng hồ Việt lớp 2 tất cả đáp án được biên soạn bám sát nội dung công tác sách giáo khoa Toán 2, giờ Việt 2.

Xem thêm: Em Hãy Viết Văn Tả Mẹ Đang Nấu Com Ngắn, Tả Mẹ Đang Nấu Cơm Lớp 5 Hay Nhất

Nếu thấy hay, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi không phù hợp với nội quy comment trang web sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.