Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Để học xuất sắc Đại số lớp 10, loạt bài Bài tập trắc nghiệm Đại số 10 và câu hỏi trắc nghiệm Đại số 10 tất cả đáp án được biên soạn bám sát đít nội dung sgk Đại số lớp 10 giúp bạn giành lấy điểm cao trong những bài thi và bài kiểm tra Đại số 10.

Bạn đang xem: 253 bài tập trắc nghiệm mệnh đề

Lời giải bài xích tập môn Toán lớp 10 sách mới:

Mục lục bài xích tập trắc nghiệm Đại số 10

Chương 1: Mệnh đề - Tập hợp

Chương 2: Hàm số số 1 và bậc hai

Chương 3: Phương trình. Hệ phương trình

Chương 4: Bất đẳng thức. Bất phương trình

Chương 5: Thống kê

Chương 6: Cung và góc lượng giác. Cách làm lượng giác

Danh mục trắc nghiệm theo bài học

Chương 1: Mệnh đề - Tập hợp

Chương 2: Hàm số bậc nhất và bậc hai

Chương 3: Phương trình. Hệ phương trình

Chương 4: Bất đẳng thức. Bất phương trình

Chương 5: Thống kê

Chương 6: Cung cùng góc lượng giác. Phương pháp lượng giác

Trắc nghiệm bài xích 1: Mệnh đề có đáp án

Bài 1: cho biết P ⇒ Q là mệnh đề đúng. Vào các xác định sau, khẳng định nào đúng?

A. P là điều kiện cần để có Q

B. Là điều kiện cần để có P

C. P là đk cần và đủ để sở hữu Q

D. Q là đk cần và đủ để sở hữu P

Hiển thị đáp án

Bài 2: Xét mệnh đề P: "∀x ∈ R, x2 + 1 > 0". Mệnh đề phủ định P_ của mệnh đề p. Là:

*

Hiển thị đáp án
*

Chọn lời giải B


Bài 3: Mệnh đề đậy định của mệnh đề P: "∃x ∈ Z: x2 + x + 1 là một số nguyên tố" là:

*

Hiển thị đáp án

Mệnh đề bao phủ định của mệnh đề P: "∃x ∈ Z: x2 + x + một là một số nguyên tố" là:

B. "∀x ∈ Z: x2 + x + 1" không là số nguyên tố"Chọn đáp án B


Bài 4: Mệnh đề nào sau đây có mệnh đề lấp định đúng?

*

Hiển thị đáp án

Bài 5: trong số mệnh đề sau, mệnh đề nào bao gồm mệnh đề đảo sai?

A. Tứ giác là hình bình hành thì tất cả hai cặp cạnh đối bằng nhau.

B. Tam giác hầu như thì có cha góc bao gồm số đo bằng 60°.

C. Nhì tam giác bằng nhau thì có diện tích bằng nhau.

D. Một tứ giác có bốn góc vuông thì tứ giác sẽ là hình chữ nhật.

Hiển thị đáp án

Ta tra cứu mệnh đề đảo của những mệnh đề đã cho.

Gọi A’; B’; C’ cùng D’ theo thứ tự là các mệnh đề đảo của những mệnh đề A, B, C ,D.

A’. Tứ giác tất cả hai cặp cạnh đối cân nhau là hình bình hành

Mệnh đề này đúng- theo dấu hiệu nhận biết hình bình hành.

B’. Tam giác có cha góc có số đo bằng 60° là tam giác đều.

Mệnh đề này đúng.

C’. Hai tam giác có diện tích s bằng nhau thì nhì tam giác đó bởi nhau.

Mệnh đề này sai. Nhị tam giác có diện tích bằng nhau thì chưa chắc hẳn hai tam giác đó bằng nhau.

Ví dụ mang lại tam giác ABC ko cân, mặt đường cao AH. Hotline M là trung điểm BC.

Khi đó diện tích tam giác AMB với AMC là đều nhau nhưng nhì tam giác này sẽ không bằng nhau.

D’. Một tứ giác là hình chữ nhật thì tứ giác đó bao gồm bốn góc vuông.

Mệnh đề này đúng theo khái niệm hình chữ nhật.Chọn câu trả lời C


Bài 6: trong số mệnh đề sau, mệnh đề làm sao sai?

A. Nhị tam giác đều nhau khi và chỉ còn khi chúng đồng dạng và gồm một cạnh bởi nhau.

B. Một tam giác là tam giác vuông khi còn chỉ khi nó có một góc bằng tổng nhì góc còn lại.

C. Một tam giác là tam giác đông đảo khi và công ty khi nó có hai tuyến phố trung tuyến đều nhau và có một góc bằng 60°.

D. Một tứ giác là hình chữ nhật khi và chỉ khi nó tất cả 3 góc vuông.

Hiển thị đáp án

Mệnh đề A: hai tam giác đều nhau khi và chỉ còn khi chúng đồng dạng và có một cạnh cân nhau là sai.

* nhị tam giác bằng nhau thì suy ra bọn chúng đồng dạng và gồm một cạnh bởi nhau.

Ngược lại, nhì tam giác đồng dạng và có 1 cạnh bằng nhau thì chưa cứng cáp hai tam giác đó bởi nhau.Chọn lời giải A


Bài 7: mang đến mệnh đề đúng: "Tất cả đa số người bạn của Nam đều biết bơi". Trong những mệnh đề sau, mệnh đề như thế nào đúng?

A. Bình biết bơi yêu cầu Bình là chúng ta của Nam.

B. Chiến là chúng ta của Nam cần Chiến không viết bơi.

C. Minh chần chờ bơi đề nghị Minh ko là các bạn của Nam.

D. Thành không là các bạn của Nam đề nghị Thành lần khần bơi.

Hiển thị đáp án

Bài 8: cho những mệnh đề sau:

(I) "21 là số nguyên tố"

(II) "Phương trình x2 + 4x - 1 = 0 bao gồm hai nghiệm thực"

(III) "

*
"

(IV) "Số dư khi chia 2006 mang lại 4 là 2"

(V) "Năm năm 2016 là năm nhuận"

Trong các mệnh đề trên, số phận đề đúng là:

A. 2;

B. 3;

C. 4;

D. 5.

Hiển thị đáp án

Vì 21⋮3 buộc phải 21 là một hợp số, suy ra mệnh đề (I) sai.

Phương trình x2 + 4x - 1 = 0 gồm hai nghiệm thực là

*

Ta có 2006 = 501 × 4 + 2 nên 2006 phân tách 4 dư 2, mệnh đề (IV) đúng.

Năm năm nhâm thìn là năm nhuận, tất cả 366 ngày, tháng 2 có 29 ngày (Dấu hiệu thừa nhận biết: Năm nhuận là năm phân chia hết mang lại 4). Mệnh đề (V) đúng.

Vậy, trong các mệnh đề trên bao gồm 3 mệnh đề chính xác là các mệnh đề (II), (IV), (V).Chọn giải đáp B


Bài 10: mang đến mệnh đề A: "∀x ∈ R: x ≥ 2 ⇒ x2 ≥ 4". Mệnh đề lấp định của mệnh đề A: "∀x ∈ R: x ≥ 2 ⇒ x2 ≥ 4" là:

*

Hiển thị đáp án

Trắc nghiệm bài 2 (có đáp án): Tập hợp

Bài 1: cho tập thích hợp A = m; n; p; q. Tập phù hợp A có bao nhiêu tập con?

A. 15

B. 16

C. 17

D. 18

Hiển thị đáp án

Tập hợp A = m; n; p; q có 4 phần tử.

Số tập nhỏ của tập A là 24 = 16, kia là những tập hợp:

∅, m, n, p, q, m; n, m; p, m; q, n; p, n; q, p; q, m; n; p, m; n; q, m; p; q, n; p; q, m; n; p; qChọn lời giải B


Bài 2: Tập vừa lòng A = a; b; c; d; e tất cả bao nhiêu tập con gồm hai phần tử?

A. 10

B. 12

C. 15

D.18

Hiển thị đáp án

Tập A = a; b; c; d; e tất cả 10 tập con tất cả 2 phần tử:

a; b; a;c; a; d; a; e; b; c; b; d; b; e; c; d ;c; e; d; eChọn giải đáp A


Bài 3: cho tập hòa hợp B = a; b; c; d; e. Tập B có bao nhiêu tập bé có ba phần tử?

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

Hiển thị đáp án

Các tập con gồm 3 thành phần là:

a; b; c; a; b; d; a; b; e; a; c; d; a; c; e; a; d; e.Chọn lời giải A


Bài 4:Có bao nhiêu tập hợp X thỏa mãn nhu cầu điều kiện c; d; e ⊂ X ⊂ a; b; c; d; e; f ?

A. 11

B. 10

C. 9

D. 8

Hiển thị đáp án

Vì c; d; e ⊂ X nên c, d, e ∈ X.

Xem thêm: Em Theo Anh Qua Những Cánh Đồng Thơm Lúa Việt Nam, Lời Bài Hát Hồn Quê

Mặt khác X ⊂ a; b; c; d; e; f phải X hoàn toàn có thể là những tập hòa hợp sau:

c; d; e, c; d; e; a, c; d; e; b, c; d; e; f, c; d; e; a; b, c; d; e; a; f, c; d; e; b; f, c; d; e; a; b; f

Có tất cả 8 tập X thỏa mãn điều khiếu nại của bài toán. Chọn giải đáp D


Vì k ∈ Z, -3 ≤ k ≤ 5 phải k chỉ nhận giá trị thuộc tập phù hợp -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4; 5. Ta gồm bảng sau:

k-3-2-1012345
2k - 1 -7-5-3-113579

Vậy A = -7; -5; -3; -1; 1; 3; 5; 7; 8.

Chọn câu trả lời B


Giả sử tập hòa hợp A = a; b; c.

Tập A gồm 8 tập con: ∅, a, b, c, a;b, a;c, b;c, a;b;c .

Chú ý: Tổng quát, nếu tập A bao gồm n bộ phận thì số tập con của A là .Chọn lời giải C


Bài 7: mang đến hai tập hòa hợp M = k ∈ Z, N = l ∈ Z.

Khẳng định làm sao sau đó là đúng?

A. M ⊂ N

B. N ⊂ M

C. M = N

D. M = ∅, N = ∅

Hiển thị đáp án

Bài 8: phương pháp viết nào sau đây để chỉ 5 là số tự nhiên?

A. 5 = N

B. 5 ∈ N

C. 5 ⊂ N

D. 5 ∉ N

Hiển thị đáp án

Bài 9: bí quyết viết nào tiếp sau đây để chỉ π chưa hẳn là số hữu tỉ?

A. π ⊂ Q

B. π = Q

C. π ∈Q

D. π ∉ Q

Hiển thị đáp án

Bài 10: mang lại A = a, b, c. Bí quyết viết làm sao sau đây là sai?

A. ∅ ⊂ A

B. B ⊂ A

C. C ∈ A

D.a; c ⊂ A

Hiển thị đáp án

Đã có giải mã bài tập lớp 10 sách mới:

Giới thiệu kênh Youtube orsini-gotha.com


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, orsini-gotha.com HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng phù hợp các đoạn phim dạy học tập từ những giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K mang lại teen 2k5 tại khoahoc.orsini-gotha.com