Bài tập trắc nghiệm phần kiến thức chương 1 hình học lớp 10 khá đa dạng. Nội dung bài viết dưới đây tổng hợp tất cả các câu hỏi, bài tập bên dưới dạng trắc nghiệm để tăng độ hiểu bài cũng như thử thách sự hiểu bài của những em. Cỗ tài liệu bao hàm các câu hỏi trọng tâm, đặc trưng và cơ bản cho chương 1 hình học tập 10, các em cần phải nắm rõ để áp dụng vào những chương sau.Bạn đã xem: Trắc nghiệm hình học 10 chương 1

TẢI XUỐNG PDF ↓


*

*

*

*

*

Hệ thống bài tập trắc nghiệm véc tơ lớp 10

Trắc nghiệm kim chỉ nan hình học tập 10 chương 1

Câu 1. Véctơ là 1 trong những đoạn thẳng:

A. Tất cả hướng. B. Có hướng dương, phía âm.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm hình 10 chương 1

C. Bao gồm hai đầu mút. D. Thỏa cả ba đặc thù trên.

Câu 2. Nhị véc tơ gồm cùng độ dài với ngược hướng gọi là:

A. Hai véc tơ bởi nhau.

B. Nhì véc tơ đối nhau.

C. Nhì véc tơ cùng hướng.

D. Nhị véc tơ cùng phương.

Câu 3. Nhị véctơ cân nhau khi nhị véctơ kia có:

A. Thuộc hướng và bao gồm độ dài bằng nhau.

B. Song song và gồm độ dài bằng nhau.

C. Thuộc phương và tất cả độ dài bằng nhau.

D. Thỏa mãn cả ba đặc điểm trên.

Câu 4. Giả dụ hai vectơ bằng nhau thì:

A. Thuộc hướng và cùng độ dài. B. Thuộc phương.

C. Thuộc hướng. D. Có độ dài bằng nhau.

Câu 5. Điền từ thích hợp vào dấu (…) sẽ được mệnh đề đúng. Nhì véc tơ ngược phía thì …

A. Bằng nhau.

B. Thuộc phương.

C. Thuộc độ dài.

D. Cùng điểm đầu.

Câu 13. Mệnh đề nào dưới đây đúng:

A. Hai vectơ cùng phương với cùng một vectơ thứ cha thì thuộc phương.

B. Hai vectơ thuộc phương với một vectơ thứ tía khác 0 thì cùng phương.

C. Nhị vectơ cùng phương với 1 vectơ thứ ba thì thuộc hướng.

D. Nhị vectơ ngược phía với một vectơ thứ bố thì cùng hướng.

Câu 14. Chọn khẳng định đúng.

A. Nhì véc tơ cùng phương thì bằng nhau.

B. Hai véc tơ ngược phía thì tất cả độ nhiều năm không bởi nhau.

D. Hai véc tơ thuộc hướng và cùng độ nhiều năm thì bằng nhau.

Trắc nghiệm tổng nhì véc tơ

Câu 93. Mang lại tam giác ABC. Điểm M thỏa mãn nhu cầu MA + MB + centimet = 0 thì điểm M là

A. Đỉnh thứ tứ của hình bình hành thừa nhận AC và BC có tác dụng hai cạnh.

B. Đỉnh thứ tứ của hình bình hành thừa nhận AB với AC có tác dụng hai cạnh.

C. Đỉnh thứ tứ của hình bình hành nhấn AB với BC làm cho hai cạnh.

D. Giữa trung tâm tam giác ABC

Trắc nghiệm hiệu của nhị véc tơ

Câu 9. Cho cha vectơ a b c , và rất nhiều khác vectơ – không. Trong đó hai vectơ a b, cùng hướng, nhị vectơ a c, đối nhau. Xác minh nào sau đây đúng ?

A.Hai vectơ b và c cùng hướng.

B.Hai vectơ b và c ngược hướng.

C.Hai vectơ b và c đối nhau.

D.Hai vectơ b cùng c bởi nhau.

Câu 34. Mang lại tam giác ABC. Điểm M thỏa mãn MA + MB – MC =0 thì điểm M là:

A. Đỉnh thứ tư của hình bình hành dấn AC với BC có tác dụng hai cạnh.

B. Đỉnh thứ tứ của hình bình hành nhận AB cùng AC làm hai cạnh.

C. Đỉnh thứ tư của hình bình hành thừa nhận AB với BC có tác dụng hai cạnh.

D. Trung tâm tam giác ABC.

Câu 46. Mang đến tam giác ABC . Để điểm M thoả mãn đk MA + MB – MC = 0 thì M phải thỏa mãn mệnh đề nào?

A. M là điểm sao cho tứ giác ABMC là hình bình hành.

B. M là trọng tâm tam giác ABC . C. M là điểm sao mang đến tứ giác BAMC là hình bình hành.

D. M nằm trong trung trực của AB .

Trắc nghiệm tích của nhì véc tơ với cùng 1 số

Câu 32: mang đến tam giác ABC, tập hợp những điểm M làm thế nào cho độ dài MA + MB + MC = 6 là:

A.một con đường thẳng đi qua giữa trung tâm của tam giác ABC .

B.đường tròn có tâm là trọng tâm của tam giác ABC và bán kính bằng 6 .

C.đường tròn gồm tâm là trọng tâm của tam giác ABC và nửa đường kính bằng 2 .

D.đường tròn gồm tâm là giữa trung tâm của tam giác ABC và nửa đường kính bằng 18

Trắc nghiệm trục tọa độ cùng hệ trục tọa độ

Câu 5: Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Hai vectơ u = (2; 1) cùng v = (1;2) đối nhau.

B. Nhì vectơ u = (2; 1) với v = (1;2)đối nhau.

C. Nhì vectơ u = (2; 1) và v = (2;1)đối nhau.

D. Nhị vectơ u = (1;2) và v = (1;2) đối nhau.

Câu 6: trong hệ trục(O;i;j) , tọa độ của vec tơ i + j là:

A.(-1;1) . B.(1;0) . C. (0;1) .

Xem thêm: Soạn Bài Chó Sói Và Cừu Trong Thơ Ngụ Ngôn Của La Phông Ten, Soạn Bài Chó Sói Và Cừu Trong Thơ Ngụ Ngôn Của La

D. (1;1)

Câu 7: Trong khía cạnh phẳng tọa độ Oxy cho A (5;2) ,B (10;8) . Tọa độ của vec tơ AB là:

Cảm ơn các em đang xem và cài đặt xuống tư liệu bài tập trắc nghiệm chương 1 hình 10, chúng tôi mong mỏi rằng bộ tài liệu này sẽ giúp ích và tạo tác dụng lớn mang đến việc luyện tập để hiểu thật rõ về chương vectơ này, bên trên đây phần lớn là những bài tập cơ bản và đặc trưng của chương, với cũng là gốc rễ cho việc tôi luyện khả năng làm những bài tập nâng cao hơn.