Bài tập trắc nghiệm phần kiến thức chương 1 hình học tập lớp 10 khá nhiều dạng. Bài viết dưới trên đây tổng hợp tất cả các câu hỏi, bài bác tập dưới dạng trắc nghiệm để tăng cường mức độ hiểu bài tương tự như thử thách sự đọc bài của các em. Cỗ tài liệu bao gồm các câu hỏi trọng tâm, đặc thù và cơ phiên bản cho chương 1 hình học 10, những em rất cần được nắm rõ để áp dụng vào các chương sau.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm hình học 10 chương 1

TẢI XUỐNG PDF ↓

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Hệ thống bài xích tập trắc nghiệm véc tơ lớp 10

Trắc nghiệm lý thuyết hình học 10 chương 1

Câu 1. Véctơ là một trong những đoạn thẳng:

A. Bao gồm hướng. B. được bố trí theo hướng dương, hướng âm.

C. Bao gồm hai đầu mút. D. Thỏa cả ba đặc thù trên.

Câu 2. Hai véc tơ bao gồm cùng độ dài và ngược hướng gọi là:

A. Nhì véc tơ bằng nhau.

B. Nhị véc tơ đối nhau.

C. Hai véc tơ thuộc hướng.

D. Nhì véc tơ thuộc phương.

Câu 3. Hai véctơ cân nhau khi nhì véctơ kia có:

A. Thuộc hướng và bao gồm độ dài bởi nhau.

B. Tuy nhiên song và tất cả độ dài bằng nhau.

C. Cùng phương và gồm độ dài bằng nhau.

D. Thỏa mãn cả ba tính chất trên.

Câu 4. Nếu như hai vectơ đều bằng nhau thì:

A. Cùng hướng và thuộc độ dài. B. Thuộc phương.

C. Thuộc hướng. D. Gồm độ dài bởi nhau.

Câu 5. Điền từ phù hợp vào lốt (…) để được mệnh đề đúng. Nhì véc tơ ngược hướng thì …

A. Bằng nhau.

B. Cùng phương.

C. Thuộc độ dài.

D. Thuộc điểm đầu.

Câu 13. Mệnh đề nào dưới đây đúng:

A. Hai vectơ thuộc phương với 1 vectơ thứ ba thì cùng phương.

B. Nhị vectơ cùng phương với 1 vectơ thứ cha khác 0 thì cùng phương.

C. Nhị vectơ cùng phương với cùng một vectơ thứ ba thì cùng hướng.

D. Nhị vectơ ngược hướng với một vectơ thứ cha thì thuộc hướng.

Câu 14. Chọn xác minh đúng.

A. Hai véc tơ thuộc phương thì bởi nhau.

B. Nhị véc tơ ngược hướng thì có độ lâu năm không bởi nhau.

C. Nhì véc tơ thuộc phương và cùng độ lâu năm thì bởi nhau.

D. Hai véc tơ cùng hướng và thuộc độ lâu năm thì bằng nhau.

Trắc nghiệm tổng nhì véc tơ

Câu 93. đến tam giác ABC. Điểm M thỏa mãn nhu cầu MA + MB + cm = 0 thì điểm M là

A. Đỉnh thứ tứ của hình bình hành nhận AC và BC làm cho hai cạnh.

B. Đỉnh thứ tư của hình bình hành thừa nhận AB cùng AC làm hai cạnh.

C. Đỉnh thứ tư của hình bình hành dìm AB cùng BC có tác dụng hai cạnh.

D. Trọng tâm tam giác ABC

Trắc nghiệm hiệu của nhị véc tơ

Câu 9. Cho tía vectơ a b c , và đa số khác vectơ – không. Trong các số ấy hai vectơ a b, cùng hướng, hai vectơ a c, đối nhau. Xác minh nào dưới đây đúng ?

A.Hai vectơ b và c thuộc hướng.

B.Hai vectơ b cùng c ngược hướng.

C.Hai vectơ b với c đối nhau.

D.Hai vectơ b với c bằng nhau.

Câu 34. đến tam giác ABC. Điểm M thỏa mãn MA + MB – MC =0 thì điểm M là:

A. Đỉnh thứ bốn của hình bình hành dấn AC và BC làm hai cạnh.

B. Đỉnh thứ tư của hình bình hành nhận AB với AC làm cho hai cạnh.

C. Đỉnh thứ tứ của hình bình hành dìm AB với BC có tác dụng hai cạnh.

D. Trọng tâm tam giác ABC.

Câu 46. Mang lại tam giác ABC . Để điểm M thoả mãn đk MA + MB – MC = 0 thì M phải thỏa mãn mệnh đề nào?

A. M là điểm sao mang lại tứ giác ABMC là hình bình hành.

B. M là giữa trung tâm tam giác ABC . C. M là vấn đề sao đến tứ giác BAMC là hình bình hành.

D. M trực thuộc trung trực của AB .

Trắc nghiệm tích của nhị véc tơ với cùng một số

Câu 32: đến tam giác ABC, tập hợp các điểm M làm thế nào cho độ dài MA + MB + MC = 6 là:

A.một mặt đường thẳng đi qua trung tâm của tam giác ABC .

B.đường tròn có tâm là trọng tâm của tam giác ABC và nửa đường kính bằng 6 .

C.đường tròn bao gồm tâm là trọng tâm của tam giác ABC và bán kính bằng 2 .

D.đường tròn tất cả tâm là trọng tâm của tam giác ABC và nửa đường kính bằng 18

Trắc nghiệm trục tọa độ với hệ trục tọa độ

Câu 5: Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Nhị vectơ u = (2; 1) cùng v = (1;2) đối nhau.

B. Hai vectơ u = (2; 1) và v = (1;2)đối nhau.

C. Nhị vectơ u = (2; 1) và v = (2;1)đối nhau.

D. Nhị vectơ u = (1;2) với v = (1;2) đối nhau.

Câu 6: trong hệ trục(O;i;j) , tọa độ của vec tơ i + j là:

A.(-1;1) . B.(1;0) . C. (0;1) .

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Bài 86 : Diện Tích Hình Tam Giác, Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Bài 86

D. (1;1)

Câu 7: Trong phương diện phẳng tọa độ Oxy mang đến A (5;2) ,B (10;8) . Tọa độ của vec tơ AB là:

Cảm ơn các em đã xem và mua xuống tư liệu bài tập trắc nghiệm chương 1 hình 10, chúng tôi ý muốn rằng cỗ tài liệu này để giúp ích cùng tạo tác dụng lớn cho việc rèn luyện để phát âm thật rõ về chương vectơ này, trên đây những là những bài tập cơ phiên bản và đặc trưng của chương, cùng cũng là gốc rễ cho việc tôi luyện khả năng làm các bài tập nâng cao hơn.