Trả lời thắc mắc 1 bài 1 trang 64 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 bài bác 1 trang 64 SGK Toán 8 Tập 1. Trong số tứ giác sống hình 1, tứ giác nào luôn luôn nằm trong một nửa phương diện phẳng tất cả bờ là

Xem giải mã
Bạn đang xem: Bài tập tứ giác lớp 8

Trả lời thắc mắc 2 bài 1 trang 65 SGK Toán 8 Tập 1

Quan tiếp giáp tứ giác ABCD sống hình 3 rồi điền vào nơi trống:

Xem giải thuật


Trả lời câu hỏi 3 bài xích 1 trang 65 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 bài 1 trang 65 SGK Toán 8 Tập 1. Nói lại định lý về tổng bố góc của một tam giác...

Xem giải thuật


bài 1 trang 66 sgk toán lớp 8 tập 1

Giải bài xích 1 trang 66 SGK Toán 8 tập 1. Tra cứu x nghỉ ngơi hình 5, hình 6

Xem giải thuật


bài 2 trang 66 sgk toàn 8 tập 1

Giải bài 2 trang 66 SGK Toán 8 tập 1. Góc kề bù với cùng 1 góc của tứ giác

Xem giải mã


bài 3 trang 67 sgk toán 8 tập 1

Giải bài xích 3 trang 67 SGK Toán 8 tập 1. Ta gọi tứ giác ABCD trên hình 8 có AB = AD

Xem giải mã


bài xích 4 trang 67 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 4 trang 67 SGK Toán 8 tập 1. Phụ thuộc cách vẽ những tam giác đang học, hãy vẽ lại các tứ giác nghỉ ngơi hình 9

Xem giải mã


bài bác 5 trang 67 sgk toán 8 tập 1

Giải bài bác 5 trang 67 SGK Toán 8 tập 1. Đố em tìm kiếm thấy địa điểm của "kho báu" bên trên hình 11, biết rằng kho tàng nằm trên giao điểm

Xem lời giải


Đề kiểm soát 15 phút - Đề tiên phong hàng đầu - bài 1 - Chương 1 - Hình học tập 8

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề tiên phong hàng đầu - bài 1 - Chương 1 - Hình học tập 8

Xem lời giải


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 2 - Chương 1 - Hình học 8

Xem giải mã


Đề đánh giá 15 phút - Đề số 3 - bài bác 1 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 3 - bài 1 - Chương 1 - Hình học tập 8

Xem lời giải


Đề chất vấn 15 phút - Đề số 4 - bài xích 1 - Chương 1 - Hình học tập 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - bài xích 1 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải


Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 5 - bài xích 1 - Chương 1 - Hình học tập 8

Giải Đề bình chọn 15 phút - Đề số 5 - bài 1 - Chương 1 - Hình học 8

Xem giải mã


*
*

Liên hệ | chính sách

*Xem thêm: 13 Công Dụng Của Baking Soda Để Làm Gì, 20+ Công Dụng Và Cách Sử Dụng Hiệu Quả

*

Đăng ký kết để nhận giải mã hay và tài liệu miễn phí

Cho phép orsini-gotha.com gửi các thông báo đến chúng ta để nhận được các giải mã hay tương tự như tài liệu miễn phí.