... Leaders at Yalta in 194 5. HISTORY 89- You should go on a diet. You're a bit ____________. WEIGH 90 -The oto is a complete write-off. It is quite ______________. REPAIR 91 -That little boy has ... Dressed beautifully. (TEND) 97 -___________________ TV is available now. (interact) 98 -The ________________ between this computer & the others is good. (interact) 99 -The ___________________ of ... Boy has a _____________ of cakes. MOUTH 92 -The Saigon Giai Phong is a ____________ newspaper. DAY 93 -She is from Tel Aviv. She is ____________. ISRAEL 94 -Mary looks ____________ about something....

Bạn đang xem: Bài tập từ loại tiếng anh 9


*

... Washed over B. Washed away C. Washed down D. Made in Hãy xác minh một lỗi sai trong các các từ/ cụm từ được gạch bên dưới chân sống mỗi câu sau. Page 13Grade 1282. Many species of animals are in danger ... Confusing C. Confusion D. Confuses 89. The weather was so……… that all the sight seeing trips were canceledA. Pleasing B. Pleasant C. Pleased D. Unpleasant 90 . Our health is being ……….by air pollutionA. ... Dangerous B. Dangerously C. Danger D. Endangered 91 . Those boxes contain dangerous………… A. Chemistry B. Chemiscals C. Chemiscally D. Chemist 92 . My son has given a great khuyến mãi of………to his future...
*

... Learned English for three years .TrườngTHCS: Họ với tên: Lớp: THI KIỂM TRA HỌC KỲ I (2012-2013)MÔN : TIẾNG ANH 9 thời hạn làm bài bác 45 phútChữ cam kết giám thị ĐiểmI Choose the best answer: (3 ... …………………. Năm học: 2012 - 2013 Lớp: Môn: Anh Khối : 9 Họ với Tên: (Thời gian trăng tròn phút không nói phát đề)Điểm Lời phê Giám thị 1 Giám thị 2 Giám khảo 1 Giám khảo 2 9 154. A. For 5. C. Lớn read 6. ... PHÒNG GIÁO DỤC ………………. Đề kiểm soát học kỳ I Trường trung học cơ sở …………………. Năm học: 2012 - 2013 Lớp: Môn: Anh Khối : 9 Họ với Tên:(Thời gian 25 phút, không nói phát đề) Điểm Lời phê Giám thị 1 Giám thị...
*

... Spills from ships. A ship has an accident and oil leaks from the vessel. This not only3BÀI ĐỌC ÔN TIẾNG ANH 9 THAM KHẢO HKIII . Read the text carefully , then complete it with the words provided ... Struck broke On January 17, 199 5, a strong earthquake (1)……….below Awaji Island across the bay from Kobe . It was t he most deadly (2)……………. To hit nhật bản since 192 3 . The quake(3)……… ………buildings ... America, for example, household lighting accounts… (8)…… 10% to lớn 15% of the electric bill, …… (9) ………this amount can be reduced by replacing an ordinary 100-watt light bulb with an energy-saving...
*

... Thời hạn (yesterday, ago, last……, in the past, in 199 0) Ex: - My father bought this house 10 years ago. - Mr. Nam worked here in 199 9. Optional English 10 (Basic) Leâ Ngoïc ThaïchOptional ... Roman(7) Roman(7) Roman(7) Roman (8) family(8) family(8) family(8) family (9) worry (9) worry (9) worry (9) worry (10) helpful(10) helpful(10) helpful(10) helpful (11) newcomers(11) ... SỞ GIÁO DỤC và ĐÀO TẠO ĐỒNG THÁP TRƯỜNG thpt THỐNG LINH  BÀI TẬP TỰ CHỌN TIẾNG ANH 10 (CB) (HỌC KÌ I) Biên soạn: LÊ NGỌC THẠCH TÀI LIỆU LƯU...
*

... Homework in 43 96 - My grandparents were the early pioneers. 97 - He found the figures the papers on his desk. 98 - George really goes in tennis. It's his favourite sports. 99 - Could you supply ... Lake.88- He was driving 90 km an hour. 89- The building is located the corner of 5th và Elm. 90 - Wait for me. Please don't go me . 91 - Keep away those electrical wires. 92 - You are welcome ... Chọn học sinh tốt Trực Ninh Năm học tập : 2004 - 2005Đề phê chuẩn Môn thi : tiếng Anh lớp 6 143 thời hạn làm bài bác : 90 minutes144 ( ko kể thời gian giao đề )145 ( Thí sinh tạo ra sự tờ giấy...
... ’6. Must you so soon ? It s only 9 o clock. - Can t you ’ ’ ’7. It was so late that nothing could be done. - It was too 8. That meal was excellent ! - What 9. I didn t arrive in time khổng lồ see ... Error.6. Can t you go a bit later? It s only 9 o clock.’ ’ ’7. It was too late for anything lớn be done ( to bởi anything )8. What an excellent meal it was ! 9. I wasn t early enough lớn see her.’10. ... Not worth living to make her change her mind. - There–s _______________________________________ 9. The days get colder & colder. - Each day _______________________________________10. If I take...
... Made8. When I was a child I_________ violin.a. Was playing b. Am playing c. Play d. Played 9. In the 199 0s, the sale of jeans stopped_____________.a. To lớn grow b. Growing c. Grow d. To be grown10. ... 1 492 America……………………………………………………………………………4. Workers repair the roof of my school. The roof………………………………………………………1/ …she had many …2/ …she were here.3/ …was discovered by Christopher in 1 492 4/ ... Largest country.2. F → Ottawa is the capital of Canada.3. T4. F → The population of Canada is 31, 592 ,805.5. T IV.Writing: 1) Complete the sentences: ( 1.5Ms)  (0.5 x 3 )1. I arrived at Ha Noi...
... ……………………Trường THCS:…………………………Họ cùng tên:………………………………. Lớp: 9 .THI HỌC KỲ INĂM HỌC : 2013 – 2014Môn thi : ANH VĂN - LỚP 9 thời gian làm bài bác : 45 phútĐIỂMI/ Choose the word that has the underlined ... Communication – spending – convenient- viewers – popular – major - channel 8ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG ANH LỚP 9 HKI 2013-2014I. Complete these sentences (1m):1. If you want to lớn pass your exam, you ... (1) _______ (to work) in Taiwan as a businessman and (2) ______ (to meet) my mother there. In 199 8, my family (3) ________(to move) lớn Australia. When we (4) ______ (to arrive) Melbourn, I didn’t...

Xem thêm: Tìm Số Nguyên Tố Sao Cho Và Cũng Là Số Nguyên Tố. Kết Quả Là


... Your pronunciation?3ÔN THI HỌC KÌ 1 LỚP 9 MÔN TIẾNG ANH NĂM 2013Thời gian làm cho bài bác 45 phút- ĐỀ SỐ 1 I. Kiếm tìm 4 trường đoản cú tất cả phần gạch men chân được phân phát là /d/ trong số tự sau washed cleaned played wanted ... 3/ (Students answer) (0,5m) School: Name: Class: 9/ ENGLISH 9 MARKSI.Đọc đoạn văn rồi có tác dụng bài bác tập bên dưới: (2.5pts)A.Dùng 1 tự đã mang lại trong khungđiền vào chỗ trống:(1.5đ) friendship ... Field by farmers- Rice has been grown in the field by farmers. Đề thi học kì 1 lớp 9 môn tiếng Anh thời gian làm bài 45 phút- ĐỀ SỐ 2Question1: Listen then fill in the missing information and...
từ khóa: bai tap tu loai tieng anh lop 8bài tập tự vựng giờ đồng hồ anh lớp 9 unit 9 disasterbài tập trường đoản cú luận giờ đồng hồ anh lớp 9bài tập trắc nghiệm giờ anh lớp 12 with keybài tập hỗ trợ tiếng anh lớp 7 with keybài tập từ nhiều loại tiếng anh nâng cấp lớp 9bài tập từ một số loại tiếng anh 9bài tập phân tách thì giờ đồng hồ anh lớp 9bài tập trường đoản cú vựng giờ anh lớp 6làm bài tập trắc nghiệm giờ anh lớp 9bài tập trắc nghiệm tiếng anh lớp 9bài tập ôn thi giờ đồng hồ anh lớp 9sách bài xích tập trắc nghiệm giờ đồng hồ anh lớp 9bài tập tìm hiểu thêm tiếng anh lớp 9bài luyện tập thi giờ đồng hồ anh lớp 9Nghiên cứu giúp sự thay đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng tị nạnh hệ thốngGiáo án Sinh học 11 bài bác 13: thực hành thực tế phát hiện nay diệp lục với carôtenôitGiáo án Sinh học tập 11 bài bác 13: thực hành phát hiện tại diệp lục với carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối thích hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo và đào tạo và huấn luyện trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động thành lập nông thôn new huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển du lịch bền bỉ trên cơ sở bảo đảm an toàn môi trường thoải mái và tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và áp dụng trong bảo đảm mạng laptop chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong thừa nhận dạng chữ viết tay hạn chếThiết kế và chế tạo mô hình trở nên tần (inverter) đến máy cân bằng không khíQuản lý nợ xấu tại Agribank trụ sở huyện Phù Yên, tỉnh đánh La (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa xét xử hình sự xét xử sơ thẩm theo lao lý tố tụng hình sự vn từ trong thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự chiến lược Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học tập 11 bài xích 15: tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự so với người bên dưới 18 tuổi lỗi lầm trong quy định hình sự vn (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: thực hành phát hiện tại hô hấp làm việc thực vậtGiáo án Sinh học tập 11 bài 14: thực hành phát hiện tại hô hấp sinh sống thực vậtGiáo án Sinh học tập 11 bài bác 14: thực hành phát hiện nay hô hấp làm việc thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động so với lao động đàn bà theo pháp luật lao động việt nam từ thực tiễn những khu công nghiệp tại tp.hcm (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG quan VỀ MẠNG XÃ HỘI
Tai lieu Mục lục nội dung bài viết Tìm kiếm bắt đầu Luận Văn Tài liệu bắt đầu Chủ đề tài liệu new đăng cầm tắt văn bản trong lòng bà mẹ hành động với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong thời điểm dịp lễ tết đặc điểm chung với vai trò của ngành ruột vùng thuyết minh về bé trâu lập dàn ý bài xích văn từ sự lớp 10 giải bài bác tập vật lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài bác tập đồ lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ đề nghị giuộc soạn bài xích cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau bài ca ngắn đi trên kho bãi cát sự cách tân và phát triển của tự vựng tiếp theo ôn tập văn học tập trung đại vn lớp 11 bài bác tập xác suất thống kê có lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem ngu van lop 8