Vật lí 9 bài bác 6 giúp các em học viên lớp 9 giải nhanh được các bài tập vận dụng định luật pháp Ôm trang 17, 18.

Bạn đang xem: Bài tập vận dụng định luật ôm

Việc giải bài bác tập đồ vật lí 9 bài 6 trước khi đến lớp các em nhanh lẹ nắm vững kiến thức hôm sau làm việc trên lớp đã học gì, đọc sơ qua về ngôn từ học. Đồng thời góp thầy cô tham khảo, hối hả soạn giáo án cho học viên của mình. Vậy sau đấy là nội dung cụ thể tài liệu, mời chúng ta cùng tìm hiểu thêm tại đây.

Giải bài tập đồ dùng lí 9 trang 17, 18

Bài 1 (trang 17 SGK đồ vật lí 9)

Cho mạch điện tất cả sơ thứ như hình 6.1, trong các số đó R1 = 5 Ω. Lúc K đóng, vôn kế chỉ 6 V, ampe kế chỉ 0,5 A.

Tóm tắt

R1 = 5Ω

I = 0,5A

UAB = 6V

a) Tính Rtd

b) Tính R2

Gợi ý đáp án

a) tính điện trở tương đương của đoạn mạch.

b) tính năng lượng điện trở R2.

Trả lời

Cách 1:

a) Áp dụng định quy định Ôm, ta tính được năng lượng điện trở tương đương của đoạn mạch:

Rtđ = UAB /I = 6/0,5 = 12Ω

b) vì chưng đoạn mạch có hai điện trở ghép tiếp liền nên ta có:

Rtđ = R1 + R2 → R2 = Rtđ – R1 = 12 – 5 = 7Ω

Cách 2: Áp dụng mang đến câu b.

Trong đoạn mạch nối tiếp, cường độ loại điện có giá trị hệt nhau tại phần nhiều điểm.

I = I1 = I2 = 0,5 A

→ hiệu điện cầm cố giữa nhị đầu R1 là: U1 = I1.R1 = 0,5.5 = 2,5V

Mà UAB = U1 + U2 = 6V → U2 = 6 – 2,5 = 3,5V

→ R2 = U2 /I2 = 3,5 / 0,5 = 7Ω.

Bài 2 (trang 17 SGK trang bị lí 9)

Cho mạch điện có sơ trang bị như hình 6.2, trong số đó R1 = 10 Ω, ampe kế A1 chỉ 1,2 A, ampe kế A chỉ 1,8 A

a) Tính hiệu điện ráng UAB của đoạn mạch.

b) Tính năng lượng điện trở R2.

Áp dụng điều kiện: vào mạch năng lượng điện mắc song song thì:

*

Trả lời

Ta có:

+ Số chỉ của ampe kế A1 là cường độ dòng điện qua năng lượng điện trở R1

+ Số chỉ của ampe kế A là cường độ dòng điện của toàn mạch

Ta thấy mạch điện tất cả R1 cùng R2 mắc tuy nhiên song với nhau cần ta có:

*

Vậy

a) vày

*
nên ta có
*

Mặt khác, ta có:

*

Suy ra:

*

b) Cường độ mẫu điện chạy qua

*
*

Điện trở

*

Bài 3 (trang 18 SGK thứ lí 9)

Cho mạch điện gồm sơ đồ như hình 6.3, trong những số ấy R1 = 15 Ω, R2 = R3 = 30 Ω, UAB = 12 V.

*
là điện trở tương đương của R2 với R3, ta có:

*

*

Ta có: năng lượng điện trở tương tự của đoạn mạch là

*

b) Cường độ dòng điện qua năng lượng điện trở R1 chính là cường độ loại điện qua mạch chính,

*

+ Hiệu điện rứa giữa nhị đầu dây năng lượng điện trở R1 là

*

+Hiệu điện nắm giữa nhì đầu dây năng lượng điện trở R2 cùng R3 l

*

+ Cường độ chiếc điện qua R2 là:

*

Cường độ mẫu điện qua R3 là:

*

Vật lí 9 bài 6 giúp các em học sinh lớp 9 giải nhanh được những bài tập áp dụng định vẻ ngoài Ôm trang 17, 18.

Việc giải bài xích tập đồ dùng lí 9 bài 6 trước khi đến lớp các em nhanh chóng nắm vững kiến thức hôm sau nghỉ ngơi trên lớp đã học gì, đọc sơ qua về nội dung học. Đồng thời giúp thầy cô tham khảo, nhanh lẹ soạn giáo án cho học sinh của mình. Vậy sau đó là nội dung cụ thể tài liệu, mời các bạn cùng tham khảo tại đây.

Giải bài xích tập vật lí 9 trang 17, 18

Bài 1 (trang 17 SGK đồ gia dụng lí 9)

Cho mạch điện có sơ đồ như hình 6.1, trong số đó R1 = 5 Ω. Lúc K đóng, vôn kế chỉ 6 V, ampe kế chỉ 0,5 A.

Tóm tắt

R1 = 5Ω

I = 0,5A

UAB = 6V

a) Tính Rtd

b) Tính R2

Gợi ý đáp án

a) tính điện trở tương tự của đoạn mạch.

b) tính điện trở R2.

Trả lời

Cách 1:

a) Áp dụng định qui định Ôm, ta tính được điện trở tương tự của đoạn mạch:

Rtđ = UAB /I = 6/0,5 = 12Ω

b) vì chưng đoạn mạch tất cả hai điện trở ghép nối liền nên ta có:

Rtđ = R1 + R2 → R2 = Rtđ – R1 = 12 – 5 = 7Ω

Cách 2: Áp dụng mang lại câu b.

Trong đoạn mạch nối tiếp, cường độ loại điện có mức giá trị hệt nhau tại hầu như điểm.

I = I1 = I2 = 0,5 A

→ hiệu điện cụ giữa hai đầu R1 là: U1 = I1.R1 = 0,5.5 = 2,5V

Mà UAB = U1 + U2 = 6V → U2 = 6 – 2,5 = 3,5V

→ R2 = U2 /I2 = 3,5 / 0,5 = 7Ω.

Bài 2 (trang 17 SGK vật dụng lí 9)

Cho mạch điện có sơ đồ gia dụng như hình 6.2, trong những số ấy R1 = 10 Ω, ampe kế A1 chỉ 1,2 A, ampe kế A chỉ 1,8 A

a) Tính hiệu điện cố UAB của đoạn mạch.

b) Tính năng lượng điện trở R2.

Xem thêm: Ngữ Văn 10 Hoat Dong Giao Tiep Bang Ngon Ngu, Soạn Bài Hoạt Động Giao Tiếp Bằng Ngôn Ngữ

Áp dụng điều kiện: vào mạch năng lượng điện mắc tuy nhiên song thì:

*

Trả lời

Ta có:

+ Số chỉ của ampe kế A1 là cường độ loại điện qua điện trở R1

+ Số chỉ của ampe kế A là cường độ mẫu điện của toàn mạch

Ta thấy mạch điện gồm R1 và R2 mắc tuy nhiên song với nhau cần ta có:

*

Vậy

a) do

*
cần ta có
*

Mặt khác, ta có:

*

Suy ra:

*

b) Cường độ chiếc điện chạy qua

*
*

Điện trở

*

Bài 3 (trang 18 SGK đồ lí 9)

Cho mạch điện gồm sơ vật như hình 6.3, trong số ấy R1 = 15 Ω, R2 = R3 = 30 Ω, UAB = 12 V.

*
là điện trở tương tự của R2 với R3, ta có:

*

*

Ta có: điện trở tương tự của đoạn mạch là

*

b) Cường độ cái điện qua điện trở R1 chính là cường độ cái điện qua mạch chính,