Công của lực điện trường làm dịch chuyển điện tích q trường đoản cú điểm A đến điểm B trong điện trường những E:

A. Tỉ lệ với độ bự điện tích q di chuyển.

Bạn đang xem: Bài tập vật lý 11 chương 1 có đáp án

B. Chỉ phụ thuộc vào địa điểm điểm A và điểm B. 

C. Bằng độ bớt của gắng năng tĩnh điện của q giữa A cùng B.

D. Phụ thuộc vào hình dạng lối đi từ A đến B.

Câu 2: nhì quả cầu nhỏ tuổi có năng lượng điện lần lượt là (q_1, = ,2.10^ - 8,C,q_2, = ,4,5.10^ - 8,C) chức năng với nhau một lực bằng 0,1 N vào chân không. Khoảng cách giữa chúng bằng:

A. 0,9 m. B. 9 cm.

C. 9 mm. D. 3 mm.

Câu 3: Hai năng lượng điện tích nơi đặt trong chân không bí quyết nhau 4 cm đẩy nhau một lực F = 10 N. Để lực đẩy giữa bọn chúng là 2,5 N thì khoảng cách giữa bọn chúng là:

A. 1 cm. B. 4 cm.

C. 8 cm. D. 10 cm.

Câu 4: mang đến hai điện tích điểm nằm ở vị trí hai điểm A và B và tất cả cùng độ lớn, cùng dấu. Cường độ điện trường tại một điểm trê tuyến phố trung trực của AB tất cả phương

A. Vuông góc với mặt đường trung trực của AB.

B. Trùng với mặt đường trung trực của AB.

C. Trùng với mặt đường nối của AB.

D. Sản xuất với con đường nối của AB góc 450.

Câu 5: Hiệu điện rứa giữa nhị điểm M, N là UMN = 100 V. Lựa chọn phát biểu đúng.

A. Điện thay ở M là 100 V.

B. Điện cầm ở N bằng 0.

C. Điện gắng ở M có mức giá trị dương, nghỉ ngơi N có giá trị âm.

D. Điện nạm ở M cao hơn nữa điện cầm cố ở N 100 V.

Câu 6: Độ béo điện trường trên một điểm tạo ra bởi một điện tích điểm không dựa vào vào

A. Khoảng cách từ điểm đã xét cho điện tích đó.

B. độ béo điện tích thử.

C. Hằng số điện môi của môi trường.

D. độ béo điện tích đó.

Câu 7: Đặt một năng lượng điện thử gồm điện tích (q, = , - 1,mu C) tại một điểm, nó chịu đựng một lực điện 1 mN được đặt theo hướng từ trái quý phái phải. Cường độ điện trường có độ béo và phía là:

A. 1000 V/m, trường đoản cú trái thanh lịch phải.

B. 1000 V/m, từ yêu cầu sang trái.

C. 1 V/m, tự trái thanh lịch phải.

D. 1 V/m, từ bắt buộc sang trái.

Câu 8: phát biểu nào sau đây về tụ năng lượng điện là không đúng?

A. Điện dung đặc thù cho kỹ năng tích năng lượng điện của tụ.

B. Điện dung của tụ càng bự thì tích được năng lượng điện lượng càng lớn.

C. Điện dung của tụ có đơn vị là fara (F).

D. Hiệu điện thay càng béo thì năng lượng điện dung của tụ càng lớn

Câu 9: nhấn xét làm sao sau đó là sai?

A. độ mạnh điện ngôi trường của năng lượng điện điểm tại vô cực bằng không.

B. Cường độ điện trường phía bên trong vật dẫn tích điện bằng không.

C. Điện ráng trong năng lượng điện trường của năng lượng điện điểm trên vô cực bởi không.

D. độ mạnh điện trường bên phía trong chất năng lượng điện môi nhỏ hơn bên phía ngoài chất điện môi (varepsilon ) lần.

Câu 10: Công của lực năng lượng điện làm di chuyển một điện tích điểm q trường đoản cú điểm M đến điểm N trong điện trường, thì không phụ thuộc vào vào

A. Vị trí của điểm M.

B. Những thiết kế của đường đi MN.

C. độ lớn của năng lượng điện q.

D. độ lớn cường độ điện trường tại các điểm trên đường đi.

Câu 11: Một tụ điện phẳng không khí được tích năng lượng điện rồi ngắt ngoài nguồn điện. Sau khoản thời gian ngắt ngoài nguồn tín đồ ta nhúng tụ điện ngập vào dầu hỏa. So với khi chưa nhúng thì:

A. Hiệu điện núm tăng lên.

B. độ mạnh điện trường vào tụ điện giảm (varepsilon ) lần.

C. Điện tích bên trên tụ bớt (varepsilon ) lần.

D. Hiệu điện nắm giữa hau bạn dạng không đổi.

Câu 12: phát biểu làm sao sau đó là sai?

A. Hiệu điện núm giữa hai điểm đặc thù cho khả năng thực hiện tại công của năng lượng điện trường thân hai điểm đó.

B. Hiệu điện nắm giữa hai điểm đo bởi thương số thân công nhưng mà lực điện tiến hành khi làm dịch chuyển một điện tích q từ bỏ điểm nọ tới điểm kia và điện tích đó.

C. Cực hiếm của hiệu điện thế giữa nhì điểm dựa vào vào mốc tính năng lượng điện thế.

D. Hiệu điện thế giữa hai điểm trong điện trường là đại lượng vô hướng có thể dương hoặc âm.

Câu 13: Một êlectron bay từ điểm A đến điểm B trong điện trường bao gồm điện nắm (V_A = 150,V,,V_B = ,50,V.) Độ đổi thay thiên động năng của êlectron khi hoạt động từ A cho B là:

A. ∆Wđ = 3,2.10-17 J.

B. ∆Wđ = -1,6.10-17 J.

C. ∆Wđ = 1,6.10-17 J.

D. ∆Wđ = -3,2.10-17 J.

Câu 14: Hia trái cầu bé dại giống giống hệt được tích điện cùng dấu nhưng có mức giá trị không giống nhau q1 cùng q2. Đặt hai quả mong tại hai điểm A, B giải pháp nhau 1 khoảng tầm r vào chân ko thì bọn chúng đẩy nhau một lực F1. Mang đến hai quả cầu tiếp xúc nhau rồi để lại vào địa điểm A, B như cũ thấy chúng đẩy nhau một lực F2. Nhận định nào tiếp sau đây đúng?

A. F1 > F2. B. F1 2.

C. F1 = F2. D. Không xác minh được.

Câu 15: Điện tích Q sinh ra bao quanh nó một năng lượng điện trường. Đại lượng nào tiếp sau đây không tương quan đến cường độ điện trường tại một điểm M của điện tích Q?

A. Điện tích Q.

B. Khoảng cách từ M cho Q.

C. Điện tích test q.

D. Môi trường thiên nhiên xung quanh.

Câu 16: Một tụ năng lượng điện phẳng không khí được mắc vào hai cực của nguồn điện một chiều bao gồm suất điện hễ E không đổi. Sau khi tích điện, tụ được giảm khỏi nguồn điện rồi kéo cho khoảng cách giữa các phiên bản tụ tạo thêm gấp đôi. So với trước khi kéo xa hai bạn dạng cực, độ mạnh điện trường vào tụ điện

A. Tăng 2 lần. B. Giảm 2 lần.

C. Tăng 4 lần. D. Không núm đổi.

Câu 17: nhị tụ điện có điện dung (C_1, = ,C_2, = ,C_0) được mắc tuy vậy song, rồi mắc tiếp liền với tụ điện tất cả điện dung (C_3, = ,C_0) thành bộ. Mắc cỗ tụ điện với hai rất một nguồn điện áp một chiều gồm suất điện dộng E = 12 V. Hiệu điện cầm trên hai đầu tụ điện C1 bằng:

A. 8 V. B. 4 V.

C. 6 V. D. 3 V.

Câu 18: nhì tụ điện có điện cùng hiệu điện thế giới hạn thứu tự là (C_1 = ,20,pF,,U_1 = 200,V;,)(C_2 = 30,pF,,U_2 = 400,V) được mắc thông suốt thành bộ . Hiệu năng lượng điện thế về tối đa mà cỗ tụ chịu đựng đựng được là:

A. 600 V. B. 300 V.

C. 333 V. D. 400V.

Câu 19: Một điện tích điểm q = 10-9 C vận động từ đỉnh A đến đỉnh B của một tam giá đa số ABC. Tam giác số đông ABC nằm trong một điện trường đều phải sở hữu cường độ điện trường E = 2.104 V/m. Đường sức của năng lượng điện trường này tuy vậy song cùng với cạnh BC và có chiều tự B cho C. Cạnh của tam giác bằng đôi mươi cm. Công của lực điện trường lúc q di chuyển từ đỉnh A đến B bằng:

A. 4.10-6 J. B. -4.10-6 J.

C. 2.10-6 J. D. -2.10-6 J.

Câu 20: tất cả hai điểm A cùng B thuộc nằm trên một mặt đường sức năng lượng điện trường của điện tích điểm. Hiểu được cường độ điện trường trên A là EA= 400 V/m, trên B là 100 V/m. Cường độ điện trường tại trung điểm của AB là:

A. 150,0 V/m. B. 250,0 V/m.

C. 177,8 V/m. D. 189,8 V/m.

PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm)

Câu 21 (1 điểm): bỏ ra hai năng lượng điện (q_1 = 2,mu C,,q_2 = 8,mu C) đặt tại hai điểm A với B trong chân ko AB = 30 cm. Xác xác định trí của điểm M để nếu đặt tại M một điện tích q0 bất cứ thì lục năng lượng điện tổng hợp công dụng lên q0 bằng 0.

Câu 22 (3 điểm): cha điểm A, B, C là cha đỉnh của một tam giác vuông trong điện trường đều, cường độ E = 1000 V/m. Đường sức năng lượng điện trường song song với AC, chiều mặt đường sức là chiều từ A mang lại C. Biết AC = 8 cm, AB = 6 cm.Góc BAC = 900.

a) Tính hiệu điện gắng giữa những điểm A với B; A cùng C; B với C.

b) Tính công của lực điện để dịch chuyển một êlectron tự điểm B cho tới điểm C.

c) Một êlectron vận động không tốc độ ban đầu, lên đường tại A, xác minh vận tốc của êlectron kia khi nó dịch rời tới điểm C của tam giác đã cho.

Xem thêm: Đăng Nhập Zingme Hết Hạn. Bạn Vui Lòng Đăng Nhập Lại., Cách Xóa Thông Tin Zing Id

Lời giải chi tiết

PHẦN TRẮC NGHIỆM

1. D

2. C

3. C

4. B

5. D

6. B

7. B

8. D

9. C

10. B

11.B

12.C

13.B

14.B

15.C

16.D

17.B

18.C

19.D

20.C

Câu 1:

Phương pháp 

Sử dụng triết lý về công của lực điện trường.

Cách giải

Công của lực điện trường làm dịch rời điện tích q tự điểm A tới điểm B trong điện trường đề E không phụ thuộc vào vào hình dạng lối đi từ A mang lại B mà lại chỉ dựa vào vào địa chỉ điểm A và điểm B. => D sai

Chọn D

Câu 2:

Phương pháp

Sử dụng biểu thức định nguyên lý Cu-lông:

(F = kfracleftvarepsilon r^2)

Cách giải

Ta có:

(F = kfracleftvarepsilon r^2 Leftrightarrow 0,1 = 9.10^9.frac2.10^ - 8.4,5.10^ - 8r^2\ Leftrightarrow r = 9.10^ - 3m = 9mm)

Chọn C

Câu 3:

Phương pháp

Sử dụng biểu thức định giải pháp Cu-lông: (F = kfracleftvarepsilon r^2)

Cách giải

Ta có:

(left{ eginarraylF_1 = kfrac q_1q_2 ightvarepsilon r_1^2 = 10\F_2 = kfracvarepsilon r_2^2 = 2,5endarray ight. Rightarrow fracF_1F_2 = fracr_2^2r_1^2 = 4\ Leftrightarrow r_2 = 2 mr_1 = 2.4 = 8cm)