Bài tập Wish môn giờ Anh lớp 9 tổng hợp các dạng bài bác tập về câu ước tất cả đáp án cụ thể kèm theo.

Thông qua tư liệu này, giúp chúng ta có thêm nhiều tài liệu tham khảo, củng cố kiến thức và kỹ năng để đạt được kết quả cao trong những bài kiểm tra, bài bác thi vào lớp 10 sắp tới. Vậy sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Bạn đang xem: Bài tập về câu ước với wish có đáp án

Bài tập Wish môn giờ Anh lớp 9

1. Wish tức là gì?

Wish (v): mong, mong ước, ước, cầu mơ.

2. Bao giờ dùng cấu trúc Wish?

Cấu trúc Wish thực hiện khi bạn nói muốn miêu tả một mong muốn, một cầu mơ nào đó cho với bản thân hoặc đến với những người khác.

3. Cách sử dụng kết cấu Wish:

-Type 1: Câu ước ở tương lai

Form: S + Wish(es/ed), S + would/ could/ have to lớn + Vinf…


➔ cấu tạo Wish dùng để diễn tả một mong ước nào kia trong tương lai, hoặc dùng tìm hiểu một điều xuất sắc đẹp tốt cũng hoàn toàn có thể là điều khó rất có thể xảy ra, ko khả thi trong thực tế.

Ex: My mother wishes, I would become a good lawyer in the future. (Mẹ tôi mong tôi sẽ trở nên một hiện tượng sư giỏi trong tương lai).

– Type 2: Câu cầu trái ngược với hiện nay tại:

Form: S + wish(es/ed) , S + tobe / VQKĐ + …(tobe ➔ were)

➔ kết cấu Wish diễn đạt mong muốn trái ngược với hiện nay tại.

Ex: Peter wishes, he were very rich. (Peter mong anh ấy khôn xiết giàu có).

– Type 3: Câu cầu trái ngược với quá khứ

Form: S + wish(es/ed), S + had (not) + VPII…

➔ cấu tạo Wish cần sử dụng để mô tả mong mong mỏi trái ngược với thừa khứ.

Ex: Hue wishes, she had passed her exam. (Huệ mong cô ấy vẫn vượt qua bài kiểm tra).

– Form: S + Wish + somebody + (something) well (ill).

➔ cấu trúc Wish thực hiện khi muốn diễn tả sự ước muốn ai hay chiếc gì gặp gỡ may (không may).


Ex: My mother wishes me well in my test. (Mẹ tôi mong mỏi tôi gặp mặt may mắn trong bài xích kiểm tra của mình).

– Form: S + Wish + somebody + (something) + on somebody.

➔ kết cấu Wish dùng làm gán hoặc đùn đẩy cho ai đó.

Ex: My parents can wish me on my grandmother while they are away. (Bố bà mẹ tôi có thể đùn đẩy tôi đến bà trong lúc họ đi công tác).

– kết cấu Wish rất có thể sử dụng với mục đích đưa ra lời chúc mừng, muốn ước.

Wish + cụm danh từ

Ex: I wish my family a Merry Christmas. (Tôi ước chúc gia đình của tôi gồm một giáng sinh giỏi lành).

4. Lưu giữ ý

– cấu trúc này không cần sử dụng ở thì bây giờ tiếp diễn.

– cấu trúc Wish = cấu trúc If only: dùng để làm nhấn khỏe mạnh hơn.

Ex: nam wishes, he were a famous singer. (Nam ước anh ấy là một trong những ca sĩ nổi tiếng).

= If only, phái nam were a famous singer. (Giá nhưng Nam là 1 trong ca sĩ nổi tiếng).

– cấu tạo Wish hoàn toàn có thể thay bằng kết cấu Would rather (Giá mà).

Ex: I wish my score kiểm tra were higher. (Tôi cầu điểm bài xích kiểm tra của tớ cao hơn).

= I would rather my score demo was higher. (Giá cơ mà điểm bài xích kiểm tra của tôi cao hơn).

5. Bài tập

I. Put the verbs in brackets into correct tenses:

1. I wish I (go)……………………………. Lớn the movie with you.

2. I wish I (have)……………………………………… day off.


3. I wish I (study)…………………………… Latin instead of Greek.

4. I wish I (not/ spend)………………………………. So much money.

5. I wish the weather (be) …………..…………….warm, so we could go swimming.

6. I wish I (ask)…………………………….………. Him how lớn get there.

7. I wish I (not stay)………….……………….. At home.

8. I wish I (not/ buy) …………….……………..that book.

9. I wish I (not/ see) ……………….…………….him.

10. I wish I (not/ call)……………….………………. Him a liar.

Xem thêm: Đề Tài Cuộc Sống Quanh Em - Mĩ Thuật Lớp 7 Bài 10: Vẽ Tranh, Mĩ Thuật Lớp 7 Bài 10: Đề Tài Cuộc Sống Quanh Em

11. I don’t have time khổng lồ go khổng lồ “High chất lượng Good Fair “. I wish I (go) ………there.