Độ lớn: (E = kfracleftvarepsilon r^2 = 9.10^9frac10^ - 61.left( 30.10^ - 2 ight)^2 = 10^5V/m)

Dạng 2: xác định cường độ điện trường tổng hợp vì nhiều điện tích gây nên tại một điểm

- Áp dụng nguyên lý ck chất điện trường: (overrightarrow E = overrightarrow E_1 + overrightarrow E_2 + overrightarrow E_3 + ... + overrightarrow E_n )

- trình diễn (overrightarrow E_1 ,overrightarrow E_2 ,overrightarrow E_3 ,...,overrightarrow E_n ), xác minh phương, chiều, độ to của từng vecto độ mạnh điện trường vày từng năng lượng điện gây ra.

Bạn đang xem: Bài tập về cường độ điện trường có đáp án

- Vẽ vecto độ mạnh điện trường tổng thích hợp theo phép tắc hình bình hành.

- xác định độ to của cường độ điện ngôi trường tổng hợp phụ thuộc hình vẽ.

* những trường hợp quánh biệt:

+ (overrightarrow E_1 uparrow uparrow overrightarrow E_2 Rightarrow E = E_1 + E_2)

+ (overrightarrow E_1 uparrow downarrow overrightarrow E_2 Rightarrow E = left| E_1 - E_2 ight|)

+ (overrightarrow E_1 ot overrightarrow E_2 Rightarrow E = sqrt E_1^2 + E_2^2 )


+ ((overrightarrow E_1 ,overrightarrow E_2 ) = alpha Rightarrow E = sqrt E_1^2 + E_2^2 + 2 mE_1E_2cos alpha )

Bài tập ví dụ: Tại hai điểm A và B giải pháp nhau 10 centimet trong ko khí tất cả đặt hai điện tích (q_1 = q_2 = 16.10^ - 8C). Xác định cường độ điện trường vày hai điện tích điểm này gây ra tại:

a) M với MA = MB = 5 cm

b) N với na = 5 cm, NB = 15 cm

Hướng dẫn giải

a)

MA = MB = 5 cm, AB = 10 centimet => M là trung điểm của AB.

 

*

Ta biểu diễn các vecto cường độ điện trường do hai năng lượng điện tích gây nên tại điểm M như hình vẽ. 

Vecto cường độ điện trường tại M là tổng thích hợp hai vecto (overrightarrow E_1M ,overrightarrow E_2M )

Suy ra (overrightarrow E = overrightarrow E_1M + overrightarrow E_2M )

Ta thấy (overrightarrow E_1M uparrow downarrow overrightarrow E_2M Rightarrow E = E_1M - E_2M)


Ta có: (E_1M = E_2M = kfrac q_1 ightMA^2 = 9.10^9fracleftleft( 5.10^ - 2 ight)^2 \= 5,76.10^5V/m)

( Rightarrow E = E_1M - E_2M = 0)

b)

NA = 5 cm, NB = 15 cm, AB = 10 cm yêu cầu N nằm bên cạnh AB và nằm trên đường thẳng AB.

Xem thêm: Bờ Vai Ơi Đừng Quá Nghiêng Nghiêng Đánh Rơi Buổi Chiều, Lời Bài Hát Em Về Tinh Khôi

 

*

Ta biểu diễn những vecto độ mạnh điện trường bởi vì hai điện tích gây ra tại điểm N như hình vẽ.

Vecto cường độ điện trường trên M là tổng đúng theo hai vecto (overrightarrow E_1M ,overrightarrow E_2M ) 

Suy ra (overrightarrow E = overrightarrow E_1M + overrightarrow E_2M )

Ta thấy: (overrightarrow E_1M uparrow uparrow overrightarrow E_2M Rightarrow E = E_1M + E_2M)

Ta có: (left{ eginarraylE_1M = kfracAN^2 = 5,76.10^5V/m\E_2M = kfracBN^2 = 0,64.10^5V/mendarray ight.\ Rightarrow E = 5,12.10^5V/m)

Dạng 3: Xác xác định trí độ mạnh điện trường bởi 0

- nếu (overrightarrow E = overrightarrow E_1M + overrightarrow E_2M = overrightarrow 0 ) thì (overrightarrow E_1 = - overrightarrow E_2 Rightarrow left{ eginarrayloverrightarrow E_1 uparrow downarrow overrightarrow E_2 \E_1 = E_2endarray ight.)